Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Biomass    Ekologická úpravna vody pro elektrárnu na slámu v Kutné Hoře

Ekologická úpravna vody pro elektrárnu na slámu v Kutné Hoře

Publikováno: 12.11.2013
Rubrika: Biomass

Jednou z klíčových součástí každé elektrárny je tzv. CHÚV – chemická úprava vody. Tradiční termín „CHÚV“ nutně vyvolává představu, že v procesu úpravy vody jsou používány chemikálie. Tak tomu skutečně ve většině případů je. Obvykle se jedná o chemikálie pro regeneraci iontoměničů (HCl a NaOH). Zadavatel si byl vědom nejen negativního vlivu těchto chemikálií na pracovní prostředí v elektrárně, ale v souvislosti s ekologickým aspektem bioelektrárny kladl velký důraz i na minimalizaci dopadů na životní prostředí. Požadavek zněl jasně, v provozu úpravny přídavné vody se nebudou používat žádné agresivní chemikálie! Zároveň však musí být dodrženy přísné požadavky na kvalitu přídavné vody, kterou pro vysokotlaké kotle s provozním přetlakem >4 MPa definuje ČSN EN 12952-12. V článku je popsána realizace ekologické úpravny vody, kterou dodala společnost Eurowater pro bioelektrárnu v Kutné Hoře.

Klíčová slova: bioelektrárna, úpravna vody

Celý článek (autor: Ing. Jan Heller, obchodní manažer, Eurowater, spol. s r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Ecological water treatment plant for the straw combustion power plant in Kutná Hora

One of the key parts of every power plant is the so-called CWTP - chemical water treatment plant. The traditional term "CWTP" generally evokes the impression that chemicals are used in the water treatment process. It really is that way in most cases. This normally concerns chemicals for regeneration of ion exchangers (HCl and NaOH). The customer was cognizant of not only the negative influence of these chemicals on the working environment in the power plant, but also in relation to the ecological aspect of the bio power plant, it greatly emphasized minimizing environmental impacts. The requirement was clear, operation of the supply water treatment plant will not include use of any aggressive chemicals! At the same time however, compliance must be upheld with the strict requirements for supply water quality, as defined for high-pressure boilers with operating overpressure of >4 MPa by the standard ČSN EN 12952-12. The article describes implementation of the ecological water treatment plant, supplied by the company Eurowater for the bio power plant in Kutná Hora.

Экологическая подготовка воды для электростанции в Кутной Горе, работающей на сжигании соломы

Одной из ключевых составных частей каждой электростанции является так наз. ХПВ - химическая подготовка воды. Традиционное название "ХПВ" неминуемо вызывает представление, что в процессе подготовки воды используются химикаты. В большинстве случаев так оно и есть. Обычно речь идет о химических веществах для регенерации и ионообмена (HCl и NaOH). Заказчик осознавал не только негативное влияние этих химикатов на рабочую среду на электростанции, но и в соответствии с экологическим аспектом биоэлектростанции, обращал большое внимание на минимализацию негативного влияния на окружающую среду. Требования были ясны: при подготовке воды для электростанции не будут использоваться никакие агрессивные химиалии! Но вместе с тем должны выполняться жесткие требования к подготовке воды для эксплуатации, нормы которой для котлов высокого давления ( свыше 4 MPa) определяются в ČN EN 12952-12. В статье описана реализация экологической подготовки воды, которую проводила компания Eurowater для биоэлектростанции в Кутной Горе.´

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů (23x)
Tento příspěvek v úvodu shrnuje obecné možnosti kogenerace v návaznosti na technologii atmosférického fluidního zplyňová...
Biomasová elektrárna ve Sviadnově byla dodaná za jeden rok (20x)
Společnost EKOL, spol. s r.o. Brno je generálním dodavatelem stavby bioelektrárny pod názvem „Ekologizace zdroje CZT měs...
Chlazení a úprava vod bioelektrárny (18x)
Součástí výstavby bioelektrárny v Kutné Hoře byla i výstavba chladicí věže s jímkou, čerpací stanice, úpravny vody a spo...