Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Biomass    Tepelná strojovna bioelektrárny

Tepelná strojovna bioelektrárny

Publikováno: 11.11.2013
Rubrika: Biomass

Firma G-MAR PLUS, s. r. o., se podílela na stavbě bioelektrárny Kutná Hora v průmyslovém areálu ČKD realizací OB04 Tepelná strojovna, která patří mezi čtyři hlavní části celé bioelektrárny spolu se skladem slámy, parním kotlem na spalování slámy a turbosoustrojím. V článku je blíže popsána výměníková stanice a nakládání s kondenzátem. Firma realizovala dodávku podle realizačního projektu firmy Inteka Brno.

Klíčová slova: bioelektrárna, tepelná strojovna

Celý článek (autoři: zpracoval tým G-MAR PLUS, s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Gallery of the bio power plant, heat exchangers

The company G-MAR PLUS, s.r.o., took part in constructing the bio power plant in Kutná Hora in the industrial complex of the local ČKD by building the gallery. The gallery is one of the four main parts of the entire bio power plant along with the straw storage, steam boiler for burning straw and a turbine generator unit. The article further describes the heat exchanger station and condensate handling system.

Машинный зал на биоэлектростанции, теплообменники

Фирма G-MAR PLUS, s. r. o. принимала участие в строительстве биоэлектростанции Кутна Гора в промышленной зоне местного ČD и реализовывала проект строительства машинного зала. Машинный зал и место размещения питательных насосов является одной из четырёх главных частей всей биоэлектростанции вместе со складом соломы, паровым котлом для сжигания соломы и турбоагрегатом. В статье подробно описана теплообменная станция и использование конденсата.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů (38x)
Tento příspěvek v úvodu shrnuje obecné možnosti kogenerace v návaznosti na technologii atmosférického fluidního zplyňová...
Investice do technologie pro spalování biomasy v Elektrárně Hodonín (31x)
V tomto příspěvku zmíníme nejdůležitější investiční akce v Teplárně Hodonín v období 2004 až 2010. Dále se článek zabývá...
Zplyňování biomasy a odpadů (31x)
Příspěvek se zabývá zplyňováním biomasy a tříděného komunálního odpadu s kogenerací pomocí horkovzdušného turbosoustrojí...