Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    4/2009 - listopad/prosinec

4/2009 - listopad/prosinec

Komplexní obnova vodního hospodářství Elektrárny Tušimice II

Komplexní obnova vodního hospodářství Elektrárny Tušimice II
Publikováno: 12.5.2010

V rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II (ETU II) o výkonu 4 x 200 MWe sdružení firem VA TECH WABAG Brno spol. s r.o. – SMP CZ, a.s. zahájilo práce na první etapě této obnovy v roce 2007 v rozsahu obchodního balíčku č. 04 (OB 04) – vodní hospodářství. Tento obchodní balíček se skládá ze čtyř dílčích celků – DC 28, DC 12, DC 11, DC 10. V tomto článku popíšeme zejména DC 28 - vodní hospodářství, který je dodáván jako techno...

Celý článek zde

Délka kabelů pro část elektro a systémy řízení pro komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II měří přes tři tisíce kilometrů

Publikováno: 17.1.2010

V rámci obchodních balíčků OB07 (elektročást) a OB10 (ASŘTP – automatizované systémy řízení technologických procesů) probíhající komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II realizuje společnost I & C Energo a.s. projektové a inženýrské činnosti. Pro OB07 pak i veškeré montážní činnosti, včetně autorského dozoru a následné tvorby dokumentace skutečného provedení. I & C Energo v tomto pilotním projektu Skupiny ČEZ, zaměřeného na obnovu a ...

Celý článek zde

Specifika rozvaděčů pro elektrárnu v Tušimicích

Publikováno: 17.1.2010

Konstrukce rozvaděčů firmy Spálovský, a.s., pro komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II vychází z posledních vývojových trendů s osvědčenou vazbou na použitá a odzkoušená technická řešení. Rozvaděče jsou navrženy v klasickém provedení jako typově zkoušené, uložené v oceloplechových skříních Rittal na podstavcích. Samozřejmostí u provedení  typového označení 2500A se stává použití sběrnicového systému (Rittal – X profil), který usnadňuj...

Celý článek zde

Účast firmy Siemens na obnově elektrárny v Tušimicích

Publikováno: 17.1.2010

Společnost Siemens s.r.o. dodává pro kompletní obnovu Elektrárny ETU II čtyři generátory o výkonu 235,3 MVA/200MWe typu SGen5-100A-2P. Současně s tím je dodavatelem dvou obchodních balíčků OB 7 Elektro a OB 10 ASŘTP. Oba obchodní balíčky představují služby na klíč, tedy od projektu, přes dodávku a montáž až po oživení zařízení a jeho údržbu. Na tomto místě a v této fázi přinášíme pouze zkrácené hlavní informace o účasti firmy Siemens na obnově ET...

Celý článek zde

Opláštění a střechy objektu hlavního výrobního bloku ETU II, I. etapa

Opláštění a střechy objektu hlavního výrobního bloku ETU II, I. etapa
Publikováno: 17.1.2010

Samostatnou kapitolou komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II je realizace nového opláštění a nových střech hlavního výrobního bloku elektrárny (HVB), skládajícího se z objektů kotelny, bunkrové stavby, strojovny, dozorny a rozvodny. Společnost VIAMONT a.s. vypracovala, na základě architektonické studie zpracované generálním dodavatelem, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., projektové dokumentace pro stavební povolení a následně, po schvalovacím procesu, r...

Celý článek zde

Realizace vysokotlakého spojovacího potrubí v rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 15.1.2010, Aktualizováno: 19.1.2010 19:01

Jedním z významných dodavatelů, podílejících se na probíhající komplexní obnově Elektrárny Tušimice II, je i Modřanská potrubní, a.s. Realizace zakázek probíhá ve dvou etapách a společnost má na starosti komplexní dodávku rozdělenou do dvou obchodních balíčků, a to OB 61 Vysokotlaké spojovací potrubí – kritické potrubí a OB 6 Ostatní spojovací potrubí. Součástí realizace byly projekční práce, dodávky materiálu včetně výroby ohybů, demontáž dožité...

Celý článek zde

Stavební část komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 15.1.2010

Stavební část komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II realizuje sdružení firem VIAMONT a.s., a SMP CZ, a.s., s označením obchodní baliček (OB) č. 11 – stavba. Dále je podrobněji popsán průběh výstavby I. etapy OB č. 11 se zkráceným popisem některých stěžejních objektů. Text (autoři: Milan Vyhnis, Jiří Kratochvíl - SMP CZ, a.s., Ing. Pavel Kouba - VIAMONT a.s.) najdete v náhledovém formátu ZDE....

Celý článek zde

Úplná rekonstrukce chladicích věží v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II

Úplná rekonstrukce chladicích věží v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II
Publikováno: 11.1.2010

Elektrárna Tušimice II má celkem čtyři chladicí věže s přirozeným tahem typu Iterson výšky 100 m. V rámci komplexní obnovy celé elektrárny budou chladicí věže rekonstruovány. Ve výběrovém řízení se projektantem a dodavatelem obchodního balíčku číslo 12 – Chladicí věže stala firma REKO PRAHA, a.s....

Celý článek zde

Rekonstrukce vápencového a sádrovcového hospodářství Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 4.1.2010

Komplexní oprava Elektrárny Tušimice II (ETU II) zahrnuje zefektivnění výroby elektrické energie použitím technologií na úrovni BAT, plnění Národního programu snižování emisí NOx a SO2 při podmínkách snížení výhřevnosti budoucího paliva a zvýšení obsahu popelovin v palivu. Z důvodu vypršení životnosti stávajícího zařízení vápencového hospodářství a sádrovcového hospodářství a s ohledem na životnost elektrárny byla tato zařízení firmou KLEMENT a.s...

Celý článek zde

Nové kotle pro méně kvalitní uhlí

Nové kotle pro méně kvalitní uhlí
Publikováno: 30.12.2009

V současné době realizuje společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. rozsahem a nároky významnou zakázku (dodávky nových kotlů), která souvisí s modernizací elektráren v Tušimicích a Prunéřově. Jde o tzv. metodu retrofitu, kdy se staví zcela nové zařízení na místě stávajícího. Konkrétně se jedná o čtyři bloky o výkonu 200 MWe v Elektrárně Tušimice II (KO ETU II). V těchto dnech končí I. etapa, kdy realizační firma generálnímu dodavateli ŠKODA PR...

Celý článek zde

Rekonstrukce strojovny Elektrárny Tušimice II 4 × 200 MWe

Publikováno: 29.12.2009

Po delší přestávce se Skupina ČEZ rozhodla k razantní obměně zařízení svých uhelných elektráren. V roce 2006 byl se ŠKODA POWER a.s. podepsán kontrakt nejdříve na „menší“ rekonstrukci bloku TG 4 s výkonem 110 MWe v Elektrárně Ledvice, ale první opravdu velká akce přišla v témže roce, a to podpisem kontraktů na kompletní rekonstrukci čtyř bloků Elektrárny Tušimice II. Hlavním důvodem pro rekonstrukci bylo zvýšení účinnosti spalování bl...

Celý článek zde

„Nejednoduchá realizace bloku 23 je vynikajícím zdrojem zkušeností pro úspěšnou rekonstrukci dalších bloků,“

„Nejednoduchá realizace bloku 23 je vynikajícím zdrojem zkušeností pro úspěšnou rekonstrukci dalších bloků,“
Publikováno: 28.12.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:51

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Zdeněk Šnaider, šéf komplexní obnovy Elektrárny Tušimice (ETU) II ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ŠPI).  ...

Celý článek zde

„Dosavadní zkušební provoz bloků 23 a 24 vykazuje očekávanou spolehlivost a bezpečnost,“

„Dosavadní zkušební provoz bloků 23 a 24 vykazuje očekávanou spolehlivost a bezpečnost,“
Publikováno: 28.12.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:50

uvedl pro All for Power č. 4/2009 Ing. Jan Štancl, ředitel úseku Realizace ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ŠPI), zodpovědný za proces uvádění nových bloků Elektrárny Tušimice II (ETU) do provozu (rozhovor byl realizován koncem října 2009 - pozn. autora)...

Celý článek zde

Nový řídicí systém umožní snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund,“

Nový řídicí systém umožní snížit nebo zvýšit výkon o 5 % z nominálního výkonu během 30 sekund,“
Publikováno: 28.12.2009

uvedl Ing. Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov společnosti ČEZ, a. s....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSvařence jako alternativa výkovků a odlitků

Publikováno: 16.12.2009

Výroba výkovků a odlitků s sebou přináší v některých případech celou řadu problémů a potíží. Patří mezi ně především doba výroby, cena, velký výskyt vad a někdy i problémy s dodržením požadovaných mechanických hodnot. Použití svařenců se v těchto případech jeví jako alternativní řešení mírnící nebo zcela odstraňující tyto problémy. V příspěvku jsou uvedeny některé realizované případy alternativního vyřešení náhrady odlitku a výkovku....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSimulace opravy membránové stěny

Publikováno: 15.12.2009

Článek se zabývá simulací opravy membránové stěny vyrobené z oceli T24, která je náchylná na tepelné vlivy při svařování. Hlavní oblastí použití oceli T24 je konstrukce membránových stěn kotlů s nadkritickými parametry páry (tlak přes 260 barů a teplota do 600 °C). Z ekonomického hlediska je žádoucí, aby bylo možno membránové stěny konstruovat bez nutnosti aplikace předehřevu a pokud možno i bez tepelného zpracování. Teoretické poznatky však ...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekJe potřeba internalizovat externality z těžby uhlí?

Publikováno: 15.12.2009

Internalizace externalit, nebo také externích efektů, je jedním ze střednědobých cílů, které jsou zakotveny v Surovinové politice České republiky z roku 1999 [1]. Nástrojem k dosažení tohoto cíle může být zavedení ekologické daně či určitá optimalizace současných environmentálních poplatků. V současné době již proběhla v České republice I. etapa ekologické daňové reformy. Jejím základním účelem bylo transponovat do českého právního řádu Směrnici ...

Celý článek zde

Dokumentace nosné ocelové konstrukce pro kotel v Ledvicích před dokončením

Dokumentace nosné ocelové konstrukce pro kotel v Ledvicích před dokončením
Publikováno: 7.12.2009

V současné době dokončuje společnost SteelPro 4 s.r.o. práce na výrobní a montážní dokumentaci nosné ocelové konstrukce (OK) pro nový 660MWe zdroj v Elektrárně Ledvice. Hmotnost této části OK činí cca 4 000 tun a dosahuje do výše cca 127 m. Včetně ocelového roštu, který ponese samotný kotel, se pak výškou přes 140 metrů stane nejvyšší budovou v České republice. Nosnou ocelovou konstrukci tvoří čtvercové sloupy (ve kterých jsou ukryty přístupové ž...

Celý článek zde

Účast firmy KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. v Mochovcích je rozsáhlá

Publikováno: 7.12.2009

Po několikaleté přestávce a mnoha diskuzích o využitelnosti a bezpečnosti jaderné energetiky se naši východní sousedé rozhodli pro jádro a dostaví třetí a čtvrtý blok své jaderné elektrárny v Mochovcích. Mnohé názory proti tak musely ustoupit do pozadí před zastánci tohoto způsobu výroby elektrické energie na Slovensku. Konkrétně se jedná se o výstavbu dvou tlakovodních reaktorů typu VVER 2 x 440....

Celý článek zde

V pražských Malešicích se staví kogenerační jednotka a zařízení DeNOx

V pražských Malešicích se staví kogenerační jednotka a zařízení DeNOx
Publikováno: 29.11.2009, Aktualizováno: 17.5.2010 10:45

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Praze-Malešicích, které spravuje PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s., je s kapacitou 210 000 tun ročně největším pražským zpracovatelem směsného komunálního odpadu. V jejích útrobách končí ročně 75 % veškerého směsného komunálního odpadu, který na území hlavního města Prahy vznikne. Současný stav však umožňuje její využití pouze na necelých 70 procent své kapacity. V provozu jsou kontinuálně jen dvě ze čtyř linek (...

Celý článek zde