Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné

Jaderné

Westinghouse se svými partnery uspořádal první ze seminářů o AP1000 ve spolupráci s ČVUT

Westinghouse se svými partnery uspořádal první ze seminářů o AP1000 ve spolupráci s ČVUT
Publikováno: 18.3.2013, Aktualizováno: 25.3.2013 19:03

Společnost Westinghouse Electric Company se svými partnery uspořádala první dvoudenní seminář o elektrárně AP1000. Seriál vzdělávacích akcí je připraven ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze. Klíčová slova: Westinghouse, AP1000...

Celý článek zde

"Stěžejním přínosem automatizace je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti,"…

Publikováno: 14.3.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Ivo Tichý, člen představenstva společnosti ZAT, a.s. Klíčová slova: automatice, bezpečnost, JE Temelín Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Konsorcium MIR.1200 uzavřelo smlouvy o smlouvách budoucích se třemi českými společnostmi

Publikováno: 14.3.2013

Konsorcium MIR.1200, které se účastní výběrového řízení na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, včera podepsalo dodavatelské smlouvy se třemi významnými českými podniky – ZAT, HOCHTIEF CZ a ÚJV Řež. V rámci těchto smluv se podepisující zavázali ke spolupráci v případě vítězství konsorcia ve výběrovém řízení na dostavbu JE Temelín 3, 4. Tato smluvně potvrzená partnerství jsou dalším důkazem toho, že český průmysl se bude zásadní měrou podíle...

Celý článek zde

Na světě rychle roste osm reaktorů AP1000, budou další dva v Temelíně?

Publikováno: 14.3.2013

Temelínský tendr se postupně dostává do závěrečné fáze a všichni bedlivě sledují, jak si vedou jednotliví uchazeči o dostavbu jihočeské elektrárny se svými projekty v různých částech světa. Jak je na tom Westinghouse se svým reaktorem AP1000? O tom se dočtete v tomto článku. Klíčová slova: reaktor, Westinghouse, Temelín Celý článek (z podkladů Westinghouse) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. ...

Celý článek zde

„Období odstávek je z pohledu bezpečnosti nejrizikovější,“

Publikováno: 14.3.2013

… uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Zbyněk Zelinka, vedoucí útvaru Jaderná bezpečnost v jaderné elektrárně Temelín. Klíčová slova: odstávka, Temelín, jaderná bezpečnost Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde. Blíže o útvaru technická bezpečnost v článku ke stažení v náhledovém formátu zde....

Celý článek zde

Využití specializovaných měřících a diagnostických systémů při odstávce jaderné elektrárny Temelín

Publikováno: 12.3.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:05

Plánovaná každoroční odstávka bloku jaderné elektrárny Temelín je zhruba 50denní období, v němž se musí zvládnout především výměna paliva jaderného reaktoru, ale také generální opravy, revize a kontroly technologických zařízení bloku včetně opětovného uvedení do provozu. Dodržení plánovaných termínů je náročným úkolem koordinace prací, ale přispívá k němu i využívání některých specializovaných postupů při zpracovávání informací o stavu technologi...

Celý článek zde

Logický celek Stavba a Venkovní objekty v rámci odstávky jaderné elektrárny Temelín

Publikováno: 11.3.2013

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. byla v rámci odstávky jaderné elektrárny Temelín zodpovědná za provádění údržby ve dvou z šesti ucelených technologických souborů zařízení (logických celků). Jedná se logický celek Stavba (soubor zařízení infrastruktury stavebních objektů a inženýrských sítí) a logický celek Venkovní objekty (veškeré ucelené soubory zařízení jaderné elektrárny Temelín kromě strojovny a hlavního výrobního bloku). V odstávkách nasadila...

Celý článek zde

Všechny čtyři bloky Jaderné elektrárny Dukovany na zvýšeném výkonu

Publikováno: 11.3.2013

Nyní již úspěšně ukončenému projektu „Využití projektových rezerv jaderné elektrárny Dukovany (VPR EDU)“ bylo věnováno několik článků v nejrůznějších periodicích, samozřejmě i na stránkách časopisu All for Power. Tento projekt byl fakticky ukončen v květnu letošního roku, kdy byly na posledním z bloků provedeny potřebné modifikace. Tímto článkem se za tímto úspěšným projektem chceme ohlédnout a zrekapitulovat jej. Klíčová slova: proj...

Celý článek zde

Historicky první splnění délky odstávek pro výměnu paliva na obou blocích Temelína

Publikováno: 11.3.2013

Autor v článku přibližuje nový systémový přístup k řízení rizik, tedy jejich vyhledávání a minimalizaci jejich dopadů, a to v rámci letošních odstávek obou bloků jaderné elektrárny Temelín. Popisuje přínosy změny, především v oblasti zrychlení odstávek. Klíčová slova: výměna paliva, Temelín Celý článek (autor: Ing. Pavel Knetl, vedoucí odstávky bloku č. 2, ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Temelín) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Pře...

Celý článek zde

Údržba je o navrácení zařízení do stavu, který stanovuje projekt

Publikováno: 11.3.2013

Generálním dodavatelem Logického celku Strojovna (LC) v rámci letošní odstávky na temelínských blocích byla společnost Škoda Power, s.r.o. Rozsah prací a průběh realizace je prakticky totožný s tím, jak jsme činnost firmy popsali v rámci logického celku Strojovna v rámci jaderné elektrárny Dukovany – číslo All for Power 2/2010. V tomto aktuálním článku je popsán systém komunikace a koordinace činností, který se týká odstávek jaderné elektrá...

Celý článek zde

Revize nejdůležitějších čerpadel primárního a sekundárního okruhu

Publikováno: 11.3.2013

I v roce 2012 se společnost SIGMA GROUP a.s. prostřednictvím své dceřiné společnosti SIGMA-ENERGO s.r.o. významně podílela na úspěšném provedení plánovaných revizí nejdůležitějších čerpadel primárního a sekundárního okruhu v rámci odstávek 1. a 2. hlavního výrobního bloku jaderné elektrárny Temelín. V průběhu těchto plánovaných odstávek provedly týmy zkušených pracovníků společnosti revize velkého souboru čerpacích zařízení, kde mezi nejdůležitěj...

Celý článek zde

Firma z Uherského Brodu pomáhá projektovat největší výzkumný jaderný reaktor na světě

Publikováno: 8.3.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:07

Společnost EGP Invest v těchto dnech dokončila první fázi přípravy projektové dokumentace strojovny víceúčelového výzkumného jaderného reaktoru MBIR, který se po svém dokončení v roce 2019 stane nejvýkonnějším výzkumným reaktorem na světě. Celková hodnota zakázky na přípravu projektové dokumentace strojovny činí 2,5 milionu eur (tedy přibližně 60 milionů korun) a její dokončení je plánováno na srpen letošního roku. Klíčová slova: výzkumný reakto...

Celý článek zde

Činnosti společnosti MODŘANY Power při odstávce jaderné elektrárny Temelín

Publikováno: 8.3.2013

Společnost MODŘANY Power, a. s., působí na jaderné elektrárně Temelín na základě dlouhodobých smluv jako hlavní poskytovatel montážních, údržbových a servisních činností v oblasti potrubních systémů, armatur a uložení pro tři logické celky (LC): LC Reaktorovna pro ŠKODA JS, a.s., LC Strojovna pro ŠKODA Power, s.r.o. a LC Vnější objekty pro ČEZ Energoservis, a.s. Autor v článku popisuje přípravnou fázi, detailněji pak nejvýznamnější úkoly v rámci ...

Celý článek zde

„Jsme jediným provozovatelem VVER bloků na světě, který provádí měření a kontrolu ozářeného paliva na elektrárně,“...

Publikováno: 8.3.2013

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Daniel Ernst, ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Temelín. Klíčová slova: VVER bloky, ČEZ, ozářené palivo Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Výměna paliva v rámci odstávky jaderné elektrárny Temelín

Publikováno: 6.3.2013

Autoři v článku popisují přípravy a průběh výměny jaderného paliva v rámci plánovaných odstávek. Popisují vybrané úseky „života“ palivové vsázky od jejího návrhu a optimalizace přes její zavezení do reaktoru v rámci výměny paliva, otestování během testů spouštění až po uložení vyhořelého paliva do obalového souboru. Klíčová slova: palivová vsázka, výměna paliva, odstávka Celý článek (autoři: Ing. Marta Soukupová, Ing. Lukáš Milisdör...

Celý článek zde

Speciální zakázka - realizace údržby hlavních výrobních bloků pro jadernou elektrárnu Temelín v roce 2012

Publikováno: 6.3.2013

Realizátorem speciální zakázky údržby hlavních výrobních bloků pro jadernou elektrárnu Temelín se stala v roce 2008 ÚJV Řež, a. s. Na tyto činnosti společnost navázala a dále rozšiřovala jejich rozsah i v rámci nového dodavatelského systému. V úplném počátku to byly práce pro předpínací systémy ochranných obálek, ale v současnosti zahrnují údržbu logického celku Kontejnment, pod který jsou zařazeny zejména hermetické uzávěry, železobetonová ...

Celý článek zde

Modifikace výrobního zařízení realizované v průběhu odstávek

Publikováno: 4.3.2013

V odstávkách výrobních bloků JE Temelín jsou realizovány projekty modifikací zařízení (modernizace zařízení, obnova po vyčerpání životnosti, modifikace s cílem zvýšení bezpečnosti a efektivity provozování, aj.), které nelze realizovat za provozu bloku. Většina těchto technických modifikací je zajišťována útvarem Centrální inženýring (CI), který je součástí divize Výroba ČEZ a. s., přičemž na vlastní realizaci se podílí celá řada dodavatelů. Činno...

Celý článek zde

Servisní činnost EGEM na jaderných elektrárnách

Publikováno: 4.3.2013

V článku je popsána servisní činnost společnosti EGEM, s.r.o. v rámci jaderných elektráren, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku. Obsahem je i informace o činnosti v rámci jaderné elektrárny Temelín a zpráva o úpravách jednotlivých komponent, které souvisí se zvyšováním výkonu jednotlivých bloků. Klíčová slova: jaderné elektrárny, EGEM, servisní činnost Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je m...

Celý článek zde

Přínos optimalizace odstávek k celkové výrobě elektrické energie je zásadní

Publikováno: 27.2.2013

Rok 2012 je finálním rokem projektu „B15T“, ve kterém má Jaderná elektrárna Temelín za cíl dosáhnout výroby 15 TWh a této výroby dosahovat minimálně dalších 30 let. Dne 13. září 2012 ve 22:37 hodin byla úspěšně ukončena odstávka 1. bloku (druhá v pořadí, kdy odstávka 2. bloku proběhla ve dnech 11. 5. až 27. 6 s délkou 47 dní), a tím byl v oblasti délky odstávek vytvořen předpoklad splnění cíle. Odstávky v roce 2012 byly ve srovnání s ...

Celý článek zde

Zapojení Temelína do sítě vyžaduje koordinovanou spolupráci energetiků

Publikováno: 27.2.2013

Připojení největšího českého energetického bloku k síti předchází řada výpočtů a doprovází jej precizní spolupráce ČEZ, a.s., s provozovatelem přenosové soustavy, společností ČEPS, a.s. V článku jsou popsána specifika procesu připojování, uvádí i příklad řešení nenadálého výpadku jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín. Klíčová slova: Temelín, energetický blok, přenosová soustava Celý článek (autor: Ing. Miroslav Vrba, CSc., člen představens...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...
Americký jaderný dozor udělil licenci reaktoru AP1000 od Westinghouse (55x)
Společnost Westinghouse Electric Company získala od americké komise pro regulaci jaderných zdrojů pro svůj tlakovodní re...