Nacházíte se:  Úvod    On-line    Výstavba nového bloku Ledvice    Realizace vyvedení výkonu nového bloku v ledvické uhelné elektrárně

Realizace vyvedení výkonu nového bloku v ledvické uhelné elektrárně

V roce 2007 se společnost Bohemia Müller, s.r.o., zúčastnila výběrového řízení o zakázku v rámci projektu Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II pro 3. etapu stavby Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice. Při přípravě nabídky firma vycházela ze zkušeností získaných v rámci soutěže o zakázku Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II.

Důraz byl kladen zejména na:
výběr strategického partnera pro realizaci, přípravu kvalifikovaného projekčního týmu, přípravu kvalifikovaného realizačního týmu. Jednání o nabídce s generálním zhotovitelem ŠKODA PRAHA Invest odpovídala charakteru a vysokému významu zakázky. Smlouvu na realizaci OB34.3 jsme podepsali v únoru 2008.
V listopadu téhož roku bylo zadáno výběrové řízení na obchodní balíček (OB33), zahrnující vývody generátoru, blokový, odbočkový a rezervní transformátor, zařízení rozvodny 400 a 110 kV. I to nakonec skončilo ve prospěch Bohemia Müller.
V dubnu roku 2009 vybíral generální zhotovitel i dodavatele pro obchodní balíček s názvem Provizoria elektro pro 4. etapu stavby (OB64.03). Také s touto nabídkou firma Bohemia Müller uspěla a rámcová smlouva na realizaci dodávek napájení staveniště pro stavební firmu Metrostav, společnost ALSTOM a další zajišťující výstavbu byla podepsána v červnu. Objem získaných přímých zakázek pro ŠKODA PRAHA Invest dosahuje téměř 650 milionů korun.
Obchodní podmínky smlouvy pro elektromontážní společnost střední velikosti však vyvolávaly složitá jednání s bankami o zajištění bankovních garancí, zejména za dobré provedení díla. V současné době dodávky a montáže elektrozařízení vysokého i nízkého napětí pro OB34.3 skončily a probíhá příprava na předběžné převzetí díla (PAC). Při zpětném ohlédnutí můžeme naše očekávání porovnat s reálným průběhem realizace díla:

  • Vzhledem ke krátkému termínu na zajištění projektové dokumentace byl tým zkušených projektantů připraven spolupracovat na dokumentaci (Basic Design) a paralelně vytvářet realizační projektovou dokumentaci (Detail Design).
  • Spolupráce s ostatními dodavateli a se ŠKODA PRAHA Invest byla konstruktivní a splnila naše očekávání.


Obchodní balíček Elektro
OB34.3 – Elektro pro chemickou úpravnu vody

Všechny elektrické spotřebiče patřící do chemické úpravny vody jsou napájeny z jednoho úsekového rozvaděče, umístěného v rozvodně společně s jeho napájecími transformátory 1,6 MVA. V rozvodně jsou také transformátory 6/0,4 kV a skříně frekvenčních měničů pro šest nových pohonů horizontálních kondenzátních čerpadel pro 2. a 3. blok stávající elektrárny. Rozvodna je umístěna v přístavku stavebního objektu nové chemické úpravny vody. Napájecí transformátory a transformátory pro frekvenční měniče vyrobila společnost ABB.
Jde o suché transformátory s cívkami vakuově zalitými v pryskyřici. Vlastní rozvaděče nízkého napětí, také výrobce ABB (typ MNS-iS), označované jako inteligentní rozvaděče, využívají pokrokové technologie a zajišťují spolehlivé napájení a chránění spotřebičů. Záskoky napájení jsou přitom řešeny v řídicím systému. Trasy přívodních kabelů 6 kV ze stávajícího rozvaděče k napájecím transformátorům jsou důsledně oddělené. Kabely jsou uloženy na nosném systému LANZ, který se ukázal jako dostatečně variabilní pro řešení i složité dispozice tras. Je dodán v povrchové úpravě žárovým zinkováním.

Celý článek od Ing. Václava Řídela z Bohemia Müller s.r.o., (vaclav.ridel@bohemiamuller.cz) najdete v náhledovém formátu PDF ZDE. On-line možnost předplatného tištěné verze časopisu, včetně vydání All for Power 3/2009 s rozsáhlou rubrikou o výstavbě nadkritického bloku 660MWe v Ledvicích, je ZDE.
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (54x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
Česká firma vyrobila unikátní 1,3MWh bateriové úložištěČeská firma vyrobila unikátní 1,3MWh bateriové úložiště (42x)
Společnost Energon Advanced Energetics v srpnu představila nové bateriové úložiště s kapacitou 1,3 MWh. Jde teprve o tře...
První mobilní rozvodna VVN na světě (33x)
Společnost ABB, s.r.o., přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, vyvinula a dodala první...