Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Plynové    Plynová turbina, generátor a ASŘTP pro PPC v Elektrárně Počerady

Plynová turbina, generátor a ASŘTP pro PPC v Elektrárně Počerady

Publikováno: 2.5.2011, Aktualizováno: 4.5.2011 15:44
Rubrika: Plynové, Technologie, materiály, Firemní zpravodajství

Obchodní balíček OB01 pro Elektrárnu Počerady je prvním projektem firmy Siemens - Sektor Energy v České republice s využitím tzv. Extended Scope. Soubor plynové turbiny (SGT-PAC) obsahuje plynovou turbinu, generátor, a dále pak veškerá strojní, řídicí a elektrická zařízení potřebná k jejich bezpečnému a spolehlivému provozu. Soubory plynových turbin jsou dodávány z velké části předem smontované ve výrobním závodě. Pomocné systémy jsou rozděleny do skupin a instalovány také jako předem sestavené celky, což snižuje dobu i náklady na instalaci a uvedení do provozu. Modulový systém umožňuje navrhnout konečné řešení tak, aby splnilo konkrétní projektové a místní požadavky nebo zvýšilo provozní flexibilitu a výkon zařízení na výrobu elektrické energie. Pro generálního dodavatele paroplynového cyklu Počerady, firmu ŠKODA PRAHA Invest, zahrnuje dvě plynové turbiny SGT5-4000F, každá o výkonu 284 MW, a dva vzduchem chlazené generátory SGen5-1000A. Autoři v článku (Ing. Aleš Janda, project management, Ing. Martin Váša, vedoucí oddělení PM, Siemens, s.r.o.) popisují technické specifikace všech komponent tohoto balíčku, který je zaměřený na klíčové vybavení samostatného systému výroby energie pro elektrárny s plynovými turbinami. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu je možné si zajistit zde.

Gas turbine, generator and ASŘTP for PPC in Počerady Power Plant
Sales package OB01 for Počerady Power Plant is the first project by the company Siemens - Energy Sector in the Czech Republic to use Extended Scope. The gas turbine (SGT-PAC) set contains a gas turbine, generator and all machinery, control and electrical equipment necessary for safe and reliable operation. Gas turbines sets are mostly assembled in advance in the manufacturing plant prior to delivery. The auxiliary systems are divided into groups and are installed as pre-assembled units which decreases time and costs for installation and commissioning into operation. The module system enables to propose the final solution so it fulfils the specific project and local requirements or increases the operating flexibility and output of the equipment for the production of electric energy. Deliveries for the steam-gas source at Počerady include two SGT5-4000F gas turbines, each with an output of 284 MW, and two SGen5-1000A air-cooled generators. In the article the authors specify all components in this package which are focused on the key equipment for the independent system for energy production for power plants with gas turbines. The second part of the article focuses on OB10. The basic part of sales package OB10 – ASŘTP (Automated control system for the technological process) of the project for the steam-gas source in Počerady power plant is control system SPPA-T3000, which will control and monitor the technological processes of the gas and steam turbines, steam generators (boilers), water management technology, gas technology, 400 kV electric sub-station and other related equipment.

Газовая турбина, генератор и ASŘTP для парогазового цикла (РРС) на Электростанции Почерады
Коммерческое предложение ОВ 01 для Электростанции Почерады является первым проектом фирмы Siemens Sektor Energy в Чешской Республике с использованием так наз. Extended Scope. Комплект газовой турбины (SGT-PAC) включает в себя газовую турбину, генератор, а также всё машинное, электрическое и управляющее оборудование, необходимое для их безопасной и надёжной эксплуатации. Комплекты газовых турбин поставляются, как правило, уже смонтированными заводом-изготовителем. Вспомогательные системы разделены на группы и инсталлированы тоже, как отдельные части, что позволяет сократить сроки монтажа и введения в эксплуатацию. Модульная система даёт возможность предложить конечное решение так, чтобы оно выполняло конкретные проектные и местные требования или повысило эксплуатационную гибкость и мощность оборудования при производстве электроэнергии. Поставка для парогазового генератора Почерады включает в себя две газовые турбины SGT5-4000F, каждая мощностью 284 МВт и два воздухом охлаждаемых генератора SGen5-1000A. Авторы статьи дают техническую спецификацию всех компонентов этого коммерческого предложения, которое направлено на ключевую комплектацию самостоятельной системы производства энергии для электростанций с газовыми турбинами. Вторая часть статьи направлена на описание коммерческого предложения ОВ10. Основой предложения ОВ10 - Автоматическая система управления технической эксплуатацией (ASŘTP) проекта «Парогазовый генератор на Электростанции Почерады» является управляющая система SPPA-T3000. Эта система будет управлять процессами и проводить мониторинг технологий газовых и паровых турбин, паровых генераторов (котлов), технологий водного хозяйства, технологий газа, электрической подстанции 400 КВ и иного связанного с этим оборудования.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektorArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektor (57x)
ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů korun do modernizace své středojemné válcovny a zahajuje výrobu unikátního...
Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech (56x)
Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dceřiná společnost Eaton Corporation), významný výrobce a distributor elektrotechnického z...
CO VŠE JSME ODVYSÍLALI ŽIVĚ Z MSV V BRNĚ! (49x)
Počátkem října 2017 se konal 59. ročník MSV v Brně. V rámci společného projektu Veletrhy Brno a portálů www.elektrika.tv...