Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Plynové    Stavební objekty nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně Počerady

Stavební objekty nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně Počerady

Publikováno: 20.5.2011, Aktualizováno: 30.5.2011 09:32
Rubrika: Plynové, Technologie, materiály

Projekt paroplynového cyklu v Počeradech se blíží k významnému milníku, kterým je zahájení stavebních prací. V současné době se intenzivně připravují podklady pro vlastní výstavbu. Investorem celého díla je ČEZ, a. s., generálním dodavatelem ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a subdodavatelem pro stavební část je společnost Metrostav a.s., která má na starost i realizační projektovou dokumentaci. Na této dokumentaci spolupracuje s dodavatelem realizační projektové dokumentace společností METROPROJEKT Praha a.s. Článek (Ing. Radek Zeman, ředitel oblasti Ústí nad Labem, Metrostav a. s., divize 8) pojednává právě o realizační projektové dokumentaci.

Celý článek najdete v náhledovém formátu zde. Zajistěte si předplatné časopisu zde.

Construction objects for the new 840 MWe steam-gas source at Počerady Power Plant
The steam-gas cycle project in Počerady is approaching an important milestone – commencing the construction work. At present the supporting materials for production are in the preparation process. The investor for all the work is ČEZ, a. s., the general supplier is ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. and the sub-supplier for the construction part is Metrostav a.s., who are also responsible for the implementation of the project documentation. Metrostav, a.s. cooperate with the supplier of the implementation documentation, METROPROJEKT Praha a.s. The article addresses the implementation project documentation.

Строительные объекты нового парогазового генератора мощностью 840 МВт электрических на Электростанции Почерады
Проект парогазового цикла в Почерадах приближается к решающему моменту, которым является начало строительных работ. В данный момент интенсивно подготавливаются документы для собственного строительства. Инвестором целого проекта является компания ЧЕЗ, генеральным поставщиком – ШКОДА ПРАГА ИНВЕСТ. Субпоставщиком в строительной части проекта выступает компания МЕТРОСТАВ, которая отвечает и за реализационную проектную документацию. Над этой документацией вместе с поставщиками работает МЕТРОПРОЕКТ ПРАГА. Статья рассказывает о подготовке этой проектной документации.

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (44x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (42x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Využití expandérů při redukci tlaku zemního plynuVyužití expandérů při redukci tlaku zemního plynu (34x)
Hlavním úkolem redukčních stanic v zařazených rozvodech zemního plynu (ZP) je snížení tlaku rozvodů z tranzitních p...