Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Plynové    Projekt paroplynové elektrárny Počerady 840 MWe očima zpracovatele koncepční dokumentace

Projekt paroplynové elektrárny Počerady 840 MWe očima zpracovatele koncepční dokumentace

Publikováno: 2.5.2011
Rubrika: Plynové

Pro výstavbu nového paroplynového zdroje (PPC), kterou řídí generální dodavatel ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., byl vybrán prostor v areálu uhelné Elektrárny Počerady zejména z důvodu toho, že je zde dostatečný prostor s možností využití stávající infrastruktury. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., divize Energoprojekt PRAHA (ÚJV EGP), byl zapojen do prací na přípravné dokumentaci od fáze zpracování Studie proveditelnosti, kde řešil podmínky lokality a vazbu na infrastrukturu. V této fázi rovněž ÚJV EGP připomínkoval koncepci zdroje. Autor v článku přibližuje úkoly ÚJV Řež v rámci tvorby projektu. Celý článek (autor: Ing. Josef Peták, hlavní inženýr projektu, ÚJV Řež a.s., divize Energoprojekt Praha) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu je možné zde.

The 840 MWe steam-gas power plant project at Počerady through the eyes of the author of the conceptual documentation
For the construction of new steam-gas source managed by the general supplier ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., the site of the coal power plant at Počerady was particularly selected due to the fact that there is sufficient space with the possibility to use the existing infrastructure. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Division Energoprojekt PRAHA (ÚJV EGP), was involved in the preparation of documentation for the preparation phase of the Feasibility Study which addressed the conditions in the locality and the relation to the infrastructure. In this phase ÚJV EGP also submitted comments about the concept of the source. In the article the author describes the tasks of ÚJV Řež within the creation of the project.

Проект парогазовой электростанции Почерады мощностью 840 МВт глазами тех, кто готовил концептуальную документацию
Для строительства нового парогазового генератора, которое проводит генеральный подрядчик ШКОДА ПРАГА ИНВЕСТ, была выбрана территория угольной Электростанции Почерады. Выбор пал на это место потому, что здесь достаточно места и есть возможность использовать существующую инфраструктуру. Отделение Института Ядерных Исследований (Řež) - Энергопроект Прага (ÚJV EGP) было привлечено к работе над подготовкой документации от момента разработки и исследований выполнимости, когда решались вопросы размещения на определённой территории и связи с существующей инфраструктурой. На этом этапе Энергопроект Прага также высказывал замечания к концепции генератора. Автор статьи останавливается на задачах Института Ядерных Исследований в рамках создания проекта.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební objekty nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně PočeradyStavební objekty nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně Počerady (38x)
Projekt paroplynového cyklu v Počeradech se blíží k významnému milníku, kterým je zahájení stavebních prací. V současné ...
Plynová turbina, generátor a ASŘTP pro PPC v Elektrárně Počerady (31x)
Obchodní balíček OB01 pro Elektrárnu Počerady je prvním projektem firmy Siemens - Sektor Energy v České republice s využ...
Dodávky plynu z Ruska do Evropy rostou. Za první pololetí o 15 %. (29x)
Podle předběžných dat vzrostly dodávky plynu Gazpromu na evropský trh (mimo státy bývalého Sovětského Svazu a včetně Tur...