Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    4/2014 - 4/2014

4/2014 - 4/2014

Projekční práce na sekundárním odsávání ocelárny v Třinci

Publikováno: 21.1.2015

Pro sekundární odprášení kyslíko-konvertorové ocelárny (KKO) řešila firma HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. (HPO) dokumentaci pro stavební povolení včetně podkladů pro žádosti adresované ministerstvu životního prostředí a dalším dotčeným institucím. Poté, kdy investor vybral generálního dodavatele, zpracoval projektant, nezávisle na dodávkách hlavních zařízení VAI Siemens (SVAI) z rakouského Linze, realizační dokumentaci stavební části, technologií, kte...

Celý článek zde

Sekundární odprášení ocelárny: Ocel se v Třinci vyrábí ekologicky

Publikováno: 21.1.2015

Třinecký inženýring, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost založená v roce 1997. Náplní společnosti je poskytování technicko-inženýrských služeb investičního charakteru a dodávka celých investičních celků. V oblasti inženýrských služeb se například jedná o modernizaci kontidrátové tratě Třineckých železáren, kde při jednoměsíční odstávce je nutno provezt modernizaci celé tratě. Tato zakázka je velmi obtížná z hlediska koordinace prací, a to ...

Celý článek zde

Sklolaminátové nádrže a jejich užití v energetice

Publikováno: 20.1.2015

Sklem vyztužené termosetické kompozity si našly v energetice své pevné místo. Kompozity zcela ovládly tzv. zatrubnění odsiřovacích jednotek tepelných elektráren, prosadily se v oblasti velkoprůměrových kouřovodů a komínů a v neposlední řadě našly své pevné místo v segmentu skladovacích a procesních nádrží. Z těchto důvodů převážná část výroby firmy Polytex Composite s.r.o. je směřovaná pravě do této oblasti. V článku je uvedeno několik konkrétníc...

Celý článek zde

Měření imisí - mobilní laboratoř

Publikováno: 20.1.2015

Emise průmyslových, komunálních aglomerací a dopravy mají vlivem imisního spadu negativní vliv na životní prostředí. Znalost výskytu a koncentrace imisí v životním prostředí je základním předpokladem pro zavedení účinných opatření a řešení těchto rizik. Celý článek (autor: Jaromir Matějů, VVUÚ, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Publikováno: 19.1.2015

Účelom stavby je vybudovanie nového fluidného kotla NK14 modernej koncepcie. Jedná sa o kotol s moderným fluidným spaľovaním uhoľných palív s možnosťou spoluspaľovania vysokopecného plynu a biomasy, s menovitým výkonom 98,2 MWt. Kotol s fluidným spaľovaním využíva charakteristický spaľovací proces s dlhším zotrvaním paliva v ohnisku pri optimálnych spaľovacích teplotách pre odsírenie, prebiehajúceho priamo v spaľovacej komore pridávaním CaCO3. Ti...

Celý článek zde

Dodávka fluidného kotla K14 pre Energetiku Třinec

Publikováno: 19.1.2015

Cieľom diela je zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok, NOx a SOx na Kotle K14 teplárne E3 spoločnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. náhradou stávajúceho kotla K14 fluidným kotlom K14 s rovnakým menovitým výkonom 125 t/h, vrátane podporných zariadení nového kotla a prepojenia novej technológie so stávajúcou, pričom zariadenie bude schopné spaľovať rôzne palivá ako aj mixy týchto palív. SES Tlmače zvíťazili vo výberovom konaní a okrem technického k...

Celý článek zde

Oba nové kotle podnikových energetik využijí k mletí uhlí adaptabilní kladivové drtiče

Publikováno: 13.1.2015, Aktualizováno: 18.1.2015 20:44

PSP Engineering a. s. dodává zařízení na zpracování širokého spektra nerostných surovin v celosvětovém měřítku. A tak není překvapením, že energetický sektor a jeho současný boom nezůstává stranou. Je důležitým článkem dodávek technologií pro drcení a mletí při zpracování různého druhu uhlí nebo vápence. Z historie se zdá, že tento boom přichází ve vlnách a navazuje na zvýšené energetické nároky, či přísnější ekologické normy. V případě PSP navaz...

Celý článek zde

„Realizace konstrukcí pro přenosovou soustavu podle EXC3 by se výrobci neměli obávat. Naopak, je to jejich šance,“...

Publikováno: 13.1.2015, Aktualizováno: 18.1.2015 20:34

... uvedl v rozhovoru pro časopis Konstrukce Ing. Alexander Kšiňan, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku prevádzky akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Povinnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Publikováno: 12.1.2015, Aktualizováno: 18.1.2015 20:28

Odpadové hospodářství je v posledních letech dynamicky rozvíjející se oblastí, kdy dochází k řadě změn v povinnostech vyplývajících z přijatých zákonů a dalších koncepčních dokumentů. Základním pilířem v oblasti odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) spolu s řadou vyhlášek, kterými je prováděn. Obecně lze konstatovat, že každý podn...

Celý článek zde

Dodávka kotlového tělesa pro ArcelorMittal Energy Ostrava

Publikováno: 12.1.2015, Aktualizováno: 18.1.2015 20:22

Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. (VPE) má dlouhou tradici v dodávkách komponentů pro energetiku jak pro vlastní projekty, tak pro projekty jiných společnosti se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Jednou z těchto společností je i finská firma Valmet Power OY, která se stala vítězem tendru na výstavbu nového fluidního kotle K14 pro ArcelorMittal Ostrava. Vzhledem k místu realizace projektu byl pro nás tento projekt výzvou, a proto jsme ...

Celý článek zde

Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava za účelem snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků

Publikováno: 8.1.2015, Aktualizováno: 9.1.2015 19:55

V rámci smlouvy o dílo se v současné době realizují úpravy kotlů K8, K9 a K10 za účelem snížení emisí NOx.  Jedná se o primární opatření (instalace nových nízkoemisních hořáků) a sekundární opatření (systém pro vstřikování čpavkové vody). Denitrifikaci realizuje v pozici generálního dodavatel ČKD PRAHA DIZ, a.s. Klíčová slova: ArcelorMittal, kotle, emise Celý článek (autor: Ing. Vladimír Majzlík, vedoucí projektu, ČKD PRAHA DIZ, a.s.) je ke sta...

Celý článek zde

ÚJV Řež, a. s.: Zvyšujeme bezpečnost jaderných elektráren

Publikováno: 8.1.2015, Aktualizováno: 9.1.2015 19:45

V podmínkách energetického sektoru naší země zaujímá jaderná energetika jednoznačně dominantní úlohu. Na jaře roku 2011 se však stala bezpečnost a spolehlivost jaderné energetiky v Evropě hlavním společenským tématem. Ve velké míře k tomu přispěly události v jaderné elektrárně Fukušima v Japonsku během a bezprostředně po vlně tsunami, která způsobila jaderné elektrárně velké problémy. Česká republika je jednou ze zemí Evropy, která přesto i nadál...

Celý článek zde

Snímače teploty pro energetiku a průmyslové aplikace

Publikováno: 7.1.2015, Aktualizováno: 9.1.2015 19:28

Teplota je v průmyslových podmínkách nejčastěji měřenou neelektrickou fyzikální veličinou. Regulace teploty je často rozhodující pro vlastní kvalitu výsledného produktu nebo procesu a pro bezpečnost provozu. Přesnost měření teploty má velký vliv na úspory energie a náklady na údržbu a opravy provozních či výrobních zařízení a také na životnost a spolehlivost technologií. Proto je zapotřebí návrhu vhodného snímače i celého měřícího řetězce skládaj...

Celý článek zde

První česko-německé cvičení ukázalo důležitost propojení elektroenergetických sítí a řešení krizových situací

Publikováno: 6.1.2015, Aktualizováno: 9.1.2015 19:21

Unikátní společné mezinárodní bezpečnostní cvičení DRILL 2014, které proběhlo 16. září 2014 v blízkosti státních hranic nedaleko Hory sv. Šebestiána, vyzkoušelo spolupráci více než 200 profesionálů z obou zemí. Společně se podíleli na náročné realizaci stavby náhradního přeshraničního elektrického vedení, které spojuje sítě společností ČEPS a 50Hertz. V článku je popsán průběh cvičení. Blíže popsáno je pak řešení náhradní přenosové trasy. Celý č...

Celý článek zde

8“ vzdušník s integrovanými ventily

Publikováno: 6.1.2015, Aktualizováno: 9.1.2015 19:15

Společnost ASCO NUMATICS rozšiřuje stávající řadu 6“ hliníkového vzdušníku s integrovanými ventily o velikost –8“. Vzdušníky s integrovanými ventily se používají při regeneraci filtračních jednotek při odsávaní spalin, kouře, prachu, výparů V článku je popsáno uplatnění těchto ventilů a jsou uvedeny bližší specifikace. Celý článek (autor: Stanislav Mareš, Tel.: 235 090 065, e-mail: stanislav.mares@emerson.com, Ovči hajek 5,  158 00 Praha 5, Vice...

Celý článek zde

Strojírenství je pro Českou exportní banku prioritou

Publikováno: 5.1.2015, Aktualizováno: 9.1.2015 19:10

Bilanční suma České exportní banky (ČEB) dosahuje téměř 100 miliard korun. Pokud se podíváme na sektorovou skladbu úvěrového portfolia, zjistíme, že nejčastěji se projekty financované ČEB týkaly strojírenství. Ani v budoucnu by to nemělo být jinak. Celý článek (autor: Ing. Petr Križan, ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace, Česká exportní banka) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V el...

Celý článek zde

Odpojení od dálkového vytápění by mělo proběhnout pouze po důkladném spočítání veškerých nákladů

Publikováno: 5.1.2015, Aktualizováno: 9.1.2015 19:07

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje (KEA) prozkoumala v rámci své činnosti pro nabídky alternativních dodavatelů tepelných zdrojů. Výsledkem zjištění je alarmující fakt: Dodavatelé, kteří při odpojení od dálkového vytápění slibují cenu tepla pouhých 300 Kč/GJ, do svých nabídek často nezapočítávají provozní a veškeré investiční náklady včetně finančních. Při ceně dálkového tepla do 600 Kč/GJ se podle výpočtů KEA nevyplatí přecháze...

Celý článek zde

„Hlubinné úložiště by zaměstnalo až 300 lidí po dobu 90 let,“...

Publikováno: 2.1.2015

... uvedl v rozhovoru pro All for Power RNDr. Jiří Slovák, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

V našich skladech najdete nejen plechy, ale i námi vyrobené náhradní díly pro strategické technologické uzly

Publikováno: 2.1.2015

Rozhovor s Lubošem Jiráskem, jednatelem společnosti UnionOcel, s.r.o. Celý článek (autor: Stanislav Cieslar) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Příští vládní zmocněnec pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín by měl být více energetikem než politikem

Publikováno: 1.1.2015

Rozhovor s Janem Světlíkem, šéfem skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Celý článek (autor: Stanislav Cieslar) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde