Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    2/2014 - 2/2014

2/2014 - 2/2014

Realizace dodávky čerpadel pro elektrárenský blok K7 v Kladně

Publikováno: 30.7.2014

V období března až června 2012 dodala společnost SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně soubor čerpacích agregátů pro nový kogenerační elektrárenský blok K7 v Kladně o jmenovitém výkonu 135 MWe.  Odběratelem čerpadel byl generální dodavatel stavby – německá společnost Kraftanlagen München GmbH, investorem celé akce pak společnost Alpiq Generation (CZ) s.r.o, která je taktéž provozovatelem elektrárny. V článku je popsán objem dodávek a dodané typy če...

Celý článek zde

Požární zabezpečení nového kotle K7 teplárny Alpiq v Kladně

Publikováno: 29.7.2014

Společnost TRASER CZ se stala partnerem generálního dodavatele výstavby nového kotle K7 (Kraftanlagen) již v roce 2011, kdy se realizovala první fáze projektu. Ta spočívala v zajištění protipožární ochrany tří přesypných věží a dvou zauhlovacích pasů. Smyslem této fáze bylo zajištění dodávek uhlí pro stávající kotle z důvodu demolice starších pasů. Podstatná část prací na systémech aktivního požárního zabezpečení se realizovala v letech 2012 až 2...

Celý článek zde

Výroba ocelových konstrukcí nového bloku K7 v Kladně

Publikováno: 28.7.2014

Výroba ocelových konstrukcí nového bloku K7 v Kladně byla realizována firmou VÍTKOVICE POWER ENGINEERING (VPE) v nákladových střediscích Mostárna a HARD Jeseník. Společně s dodávkou a výrobou ocelové konstrukce společnost VPE zajišťovala její montáž a montáž opláštění. Hmotnost ocelové konstrukce samotné kotelny dosáhla 1 640 tun. V článku je popsána příprava na výrobu, výroba i popis samotné montáže na staveništi. Klíčová slova: K7, ocelové kon...

Celý článek zde

Textilní filtry - nejlepší technologie své třídy

Publikováno: 27.7.2014

Textilní filtry (FF) Alstom zajišťují odstranění pevných částic ze spalin kotle s cirkulující fludní vrstvou v elektrárně Kladno. Toto řešní je flexibilní alternativou k aplikaci elektrostatických odlučovačů (ESP) v procesech s vysokou variabilitou množství spalin, případně kolísáním jejich vstupních parametrů. Navíc ve spojení s fluidním kotlem umožnují vyšší vužití vápence dávkovaného do kotle pro snížení SOx. Klíčová slova: Alstom, textilní f...

Celý článek zde

Dodávka a montáž slaboproudé instalace pro nový energetický blok K7 v Alpiq Kladno

Publikováno: 26.7.2014

V polovině roku 2012 společnost Colsys s.r.o. získala zakázku na komplexní dodávku a montáž slaboproudé instalace v nově budovaném energetickém bloku K7, kterou jsme realizovali jako subdodavatel společnosti ABB s.r.o. Protože se jednalo o regionální projekt, který byl koncipován do nedaleké lokality sídla naší společnosti, sehrála při získání této zakázky významnou úlohu i notná dávka patriotismu. V článku jsou popsána specifika realizace. Klíč...

Celý článek zde

Dodávky ABB pro vyšší efektivitu, spolehlivost a výkon kladenské elektrárny

Publikováno: 23.7.2014

Řešení, kterým se na projektu podílelo ABB, obsahovalo kompletní dodávku elektro zařízení EBoP (Electrical Balance of Plant), polní instrumentace a řídicího systému 800xA. Činnosti, které tým ABB v rámci projektu zajišťoval, obsahovaly projekční aktivity, dodávky a instalaci zařízení, zkoušky, uvedení do provozu, dokumentaci a zaškolení obsluhy pro níže uvedené a detailněji představené části nového bloku K7. Klíčová slova: ABB, K7 Celý článek (...

Celý článek zde

Turbíny pro nový uhelný energetický blok v Kladně

Publikováno: 22.7.2014

Realizace nového elektrárenského bloku K7 v teplárně Kladno je výjimečný tím, že se v naší republice k výstavbě relativně velkého energetického zdroje odhodlala i jiná firma než polostátní skupina ČEZ. K tomuto rozhodnutí přistoupila švýcarská firma ALPIQ. Ta si pro tento projekt vybrala jako generálního dodavatele mnichovskou firmu KAP (Kraftanlagen Power Plants). Z pohledu Doosan Škoda Power (DSPW), výrobce turbín, účast na tomto projektu začal...

Celý článek zde

Realizace fluidního kotle v Kladně probíhala podle plánu

Publikováno: 21.7.2014

V roce 2010, kdy společnost Foster Wheeler podepsala kontrakt se společností German Kraftanlagen Power Plants GmbH (KAP) na dodávku 135MWe cirkulační fluidní kotelny (CFB) do elektrárny Alpiq Generation v Kladně v České republice, věděla jen málo o klimatických obtížích, které v průběhu projektu nastanou. Navzdory tomu zahájila elektrárna v Kladně komerční provoz na konci roku 2013, přesně tak jak bylo naplánováno. Klíčová slova: Alpiq, Kladno, ...

Celý článek zde

Nový 135MW výrobní blok K7 elektrárny Alpiq v Kladně

Publikováno: 15.7.2014, Aktualizováno: 21.7.2014 16:33

Zařízení s názvem K7 nahradí v současnosti provozovaný zdroj K3 z roku 1976. Současný zdroj K3 přestane od 1. ledna 2016 splňovat emisní limity a bude muset být odstaven. Výstavba nového výrobního bloku umožní elektrárně splnění emisních limitů podle přísných norem EU výrazně v předstihu před zahájením platností. Podle Nařízení vlády České republiky č. 352/2002 Sb. se tyto limity stanou závaznými 1. ledna 2016. Plánovaná životnost nového bloku el...

Celý článek zde

„O jaderky by se měla starat 100% státem vlastněná firma. Odpadly by výmluvy na minoritní akcionáře a nemuseli bychom se tolik bát arbitráží,“...

Publikováno: 2.7.2014, Aktualizováno: 3.7.2014 13:51

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power RNDr. Miroslav Kawalec, víceprezident České nukleární společnosti a člen Řídícího výboru Evropské nukleární společnosti. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Výstavba bloku K7 v Kladně

Publikováno: 1.7.2014, Aktualizováno: 3.7.2014 13:52

Výstavba bloku K7 v Kladné byla dosud největším projektem Pro Kraftanlagen v. Roli generálního Dodavatelé. Rozsah dodávek zahrnoval projekci, nákup, výstavbu uvedení Nového bloku dělat PROVOZU. Hlavním účelem projektech bylo nahradit stávající blok K3 systémy dálkového VYTÁPĚNÍ MĚSTA Kladna, které byly na Konci životního cyklu. Výstavba Nového bloku byla výzvou zejména DÍKY omezeným přístupovým cestám krátkému časovému harmonogramu výstavby v pro...

Celý článek zde

Premiérové živé vysílání z Dnů teplárenství a energetiky 2014

Publikováno: 16.6.2014, Aktualizováno: 17.6.2014 11:33

V rámci letošního, dvacátého, ročníku Dnů teplárenství a energetiky 2014 probíhalo živé vysílání, které technicky zajišťoval portál Elektrika.tv. Z Hradce Králové tak byly přenášeny živé rozhovory s významnými osobnostmi oboru teplárenství, se zástupci dodavatelů produktů a služeb pro tento segment. O obsah se aktivně staral i Stanislav Cieslar - šéfredaktor časopisu All for Power, který realizoval cca 15 rozhovorů se zajímavými hosty – především...

Celý článek zde

Česko promarnilo některé roky a v době, kdy bylo možné zákaz skládkování prosadit, nevěnovalo odpadovému hospodářství dostatečnou pozornost

Publikováno: 15.6.2014, Aktualizováno: 3.7.2014 13:51

Především neschopnost státních úředníků, resp. české politické reprezentace o čemkoliv rychle a jednoznačně rozhodnout způsobuje v mnoha oblastech nezanedbatelné škody. Jednou z nich je i problematika nakládání s odpady, respektive jejich energetické využití. Evropská unie čeká na český plán odpadového hospodářství a již dlouhodobě nás za laxní přístup kritizuje. Ohroženy tak nejsou jen dotace na výstavby zařízení pro energetické využití odpadů, ...

Celý článek zde

Proč se Brusel postavil v otázce dotace pro Chotíkov na zadní? Jde o nepřipravenosti ČR v oblasti odpadového hospodářství

Publikováno: 13.6.2014

Jedinou aktuální realizací výstavby ZEVO v Česku je diskutovaný projekt v Chotíkově. O aktuálním stavu projektu se vyjádřil Jiří Holoubek, obchodnětechnický ředitel Plzeňské teplárenské, a.s. Klíčová slova: ZEVO, Chotíkov, odpadové hospodářství Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Pomontážní čistící operace Bloku K7

Publikováno: 13.6.2014

Pomontážní čistící operace byly od samého počátku navrhovány a koordinovány mezi dodavateli kotle a parovodního okruhu za spolupráce s investorem za účelem minimalizace vlivu těchto operací na okolí elektrárny a životní prostředí. Autor se v článku zaměřuje na chemické čištění kotle a profukování potrubí přehřáté a přihřáté páry. V závěru autor uvádí, že v průběhu bloku K7 do provozu se potvrdilo, že kvalitní naplánování a provedení jak technické...

Celý článek zde

Odborníci apelují na ministerstva: Nenahrávejte skládkové lobby, buďte odvážní a již konečně definujte jasně cíle a termíny!

Publikováno: 12.6.2014

ANKETA ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE WASTE TO ENERGY 2014 1. Proč podle Vás zástupci státu stále tak otálejí s přijetím Plánu odpadového hospodářství, ve kterém by byla jasně zakotvena úloha ZEVO?2. Byl byste spíše pro řešení energetického využití několika velkými ZEVO nebo spíše menšími zdroji a proč?3. Jaká strategie je podle Vás nejlepší v okamžiku výběru lokality pro stavbu ZEVO vzhledem k očekávaným protestům občanů, kteří bydlí v místě případné výs...

Celý článek zde

Investiční dotace EU je pomyslnou třešničkou na dortu celé investice. Dotace je vítána, nikoliv však nezbytná

Publikováno: 12.6.2014

V rámci letošní konference Waste to Energy 2014, kterou pořádala společnost AF Power agency, a.s., vystoupil i zástupce bankovního sektoru. Šlo o Egona Čierneho, manažera z Komerční banky. Ten ve své přednášce hovořil o financování energetických projektů. Z jeho přednášky vyplynulo, že pro banku existuje několik základních principů financování projektů. Jde především o zajištění vstupů a jejich dostupnost a ceny, dále pak zajištění výstupů, čili ...

Celý článek zde

„I v budoucnosti chceme být aktivně přítomni na českém trhu,“...

Publikováno: 11.6.2014, Aktualizováno: 12.6.2014 15:56

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Florian Spörl, generální manažer Kraftanlagen Power Plants GmbH. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Moderní hnědouhelný blok v Kladně slavnostně uveden do provozu

Publikováno: 11.6.2014

V úterý 9. dubna 2014 byl slavnostně uveden do provozu blok K7, který bude disponovat maximálním výkonem 135 MW a výrobou tepla maximálně 105 MW. Kotel již dnes splňuje požadavky na všechny ekologické limity, které vejdou v platnost 1. ledna 2016. Generálním dodavatelem výstavby nového kotle byla německá společnost Kraftanlagen Mnichov, resp. jeho dceřina společnost Kraftanlagen Power Plants. Investorem byla švýcarská společnost Alpiq, která krom...

Celý článek zde

Nový blok K7 z hlediska dodavatele komplexní dodávky investičního celku na klíč (EPC)

Publikováno: 10.6.2014

Generálnímu dodavateli, společnosti Kraftanlagen München (KAM), trvalo pouze tři a půl roku zrealizovat (od projektové přípravy až do uvedení do provozu) kogenerační blok o výkonu 135 MWel v hnědouhelné elektrárně Kladno. Tímto komplexním projektem společnost KAM prokázala své schopnosti na nové úrovni a splnila zakázku ve vynikající kvalitě, v daném termínu a rozpočtu. V článku jsou popsána specifika výstavby, instalace technologií a uvádění do ...

Celý článek zde