Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    1/2013 - AFP 1/2013

1/2013 - AFP 1/2013

Doprava surovin do kotlů K1 a K2

Doprava surovin do kotlů K1 a K2
Publikováno: 13.5.2013

Společnost ENVIRMINE-ENERGO, a.s. je subdodavatelem generálního dodavatele stavby TENZA, a.s. v rámci zakázky „Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky“ v Teplárně Strakonice. Předmětem zakázky jsou projekční a inženýrské práce na zařízení pro dopravu surovin z provozních zásobníků do vstupních násypek kotlů K1 a K2. Součástí zajištění zakázky je výroba, dodávka a montáž zařízení vnitřního hospodářství uhlí, biomas...

Celý článek zde

Realizace vyzdívek s použitím prefabrikovaných tvarů v rámci výstavby fluidního kotle v Teplárně Strakonice

Realizace vyzdívek s použitím prefabrikovaných tvarů v rámci výstavby fluidního kotle v Teplárně Strakonice
Publikováno: 13.5.2013

V článku je popsán předmět dodávek vyzdívek pro fluidní kotel v Teplárně Strakonice od firmy TEPLOTECHNA Ostrava, a.s. Autor prezentuje technické řešení a blíže popisuje výhody aplikace nejmodernějšího způsobu v oblasti vyzdívek, a to použití prefabrikovaných tvarů v prostoru fluidního lože. V článku je popsán i způsob výroby těchto prefabrikátů. Celý článek (autor: Ing. Radek Mráz, TEPLOTECHNA Ostrava a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zd...

Celý článek zde

Montáž technologických částí nového fluidního kotle

Montáž technologických částí nového fluidního kotle
Publikováno: 13.5.2013

Montáž technologických částí nového fluidního kotle K2 s cirkulující vrstvou v Teplárně Strakonice, a.s. zajišťovala slovenská firma Ekomt, s. r. o. z Čadce. V článku jsou popsána specifika prací. Klíčová slova: fluidní kotle, Ekomt Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Palivové hospodárstvo Teplárne Strakonice

Palivové hospodárstvo Teplárne Strakonice
Publikováno: 10.5.2013, Aktualizováno: 11.5.2013 12:02

Dodávka technológie „Palivové hospodářství Teplárna Strakonice“ zostáva z Technologického zariadenia skladu a úprava paliva a Dávkovanie paliva do kotlov K2 a K1. V príspevku je popísaný predovšetkým zpôsob realizácie prepravy 40 % drevných štiepok, čiže jako dopraviť do nového zásobníka kotlov K1 a K2 cca 14 t/hodinu drevených štiepok vhodnej granulometrie. V príspevku je popísaná realizácia tejto časti rekonštrukcie teplárne v Strak...

Celý článek zde

Technologie sekundárního snížení emisí NOx pro kotle K1 a K2 v teplárně Strakonice

Publikováno: 9.5.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:53

Popisovaná technologie sekundárního snížení emisí NOx zabezpečuje spolehlivé dosažení emisního limitu koncentrace NOx ve spalinách dle stávající legislativy. Zadání vyžadovalo zajištění dosažení emisních limitů za všech provozních režimů kotle. Zvolená technologie selektivní nekatalytické redukce (SNCR) funguje jako samostatný prvek pro redukci emisí NOx a pracuje separátně. Technologie je navržena tak, aby za provozu bylo dosaženo emisního limit...

Celý článek zde

Dodávka elektrostatických odlučovačů pro Teplárnu Strakonice při využití unikátních napájecích vysokonapěťových zdrojů

Publikováno: 9.5.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:53

Předmětem dodávky firmy ALSTOM je návrh, dodání, montáž a uvedení do provozu dvou dvousekčních elektrostatických odlučovačů (EO) pro nové fluidní kotle. Konečným zákazníkem díla byla Teplárna Strakonice, a.s. (TST). Zakázka byla realizována v rámci projektu nazvaném Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím fluidní techniky. V článku je popsán rozsah dodávky. Autor se blíže zabývá instalací unikátní technologie Alstom v podobě napájecích vysokonapěťo...

Celý článek zde

Bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek parních turbín

Publikováno: 6.5.2013, Aktualizováno: 27.5.2013 21:42

Tento příspěvek se zabývá bezkontaktním měřením a následným zpracováním vibrací bandážovaných lopatek parních turbín. Technika BTT (blade tip-timing) je založená na měření snímači, které jsou namontovány po obvodu statoru nad rotorem a jsou jimi měřeny špičky lopatek. Tato technika analyzuje čas průchodu lopatek kolem senzorů a z těchto dat jsou vyhodnocovány amplitudy a frekvence vibrací. Problematika měření bandážovaných lopatek vyžaduje specia...

Celý článek zde

Komplexní řešení diagnostiky armatur v provozech jaderných elektráren

Publikováno: 6.5.2013

ÚJV Řež, a. s. poskytuje provozovatelům JE dlouhodobě podporu v oblasti řízení životnosti, stárnutí, preventivní a prediktivní údržby. Jednou z důležitých činností spadající do této oblasti je diagnostika a řízené stárnutí armatur. V prezentaci je ukázán vývoj nových diagnostických prostředků s cílem maximálně přesné a spolehlivé diagnostiky armatur s minimálními nároky na činnosti prováděné během údržby zařízení umožňující požadovaný rozsah diag...

Celý článek zde

Modernizaci teplárenství nelze odkládat

Publikováno: 2.5.2013

Stejně jako další odvětví energetiky je dnes i teplárenství zásadním způsobem regulováno a ovlivňováno evropskou legislativou. Zásadní modernizační impulz představuje směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, která zásadním způsobem zpřísňuje požadavky na emise znečišťujících látek a fakticky rozdělila teplárny do třech základních skupin. V článku jsou popsány podmínky, za jakých budou moci být teplárny dále provozovány, popisuje jakým směrem s...

Celý článek zde

„Zásadní myšlenky jsme ověřili na matematickém a reálném modelu,“...

Publikováno: 2.5.2013

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power ing. František Paulík, výrobní ředitel TENZA, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Rekonstrukce nevznikala snadno, radost mám snad jen z okamžiku rozhodnutí, že do toho jdeme,“...

Publikováno: 2.5.2013

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Aleš Seitz, generální ředitel a předseda představenstva Teplárna Strakonice, a.s. Celý článek (autor: Stanislav Cieslar) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky v Teplárně Strakonice

Publikováno: 2.5.2013

Společnost TENZA, a.s., je generálním dodavatelem stavby nazvané „Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky“ v Teplárně Strakonice, a.s. Jedná se o významnou zakázku, která provozovateli umožní spalovat hnědé uhlí a biomasu v poměru 60/40 tepelného výkonu kotle a dále snížit emise SO2 přímo v kotli o 65 %. To umožňuje nová technologie fluidního spalování, jež kombinuje výhody stacionární (bublající) a cirkulační flu...

Celý článek zde

Jukka Laaksonen polemizuje s konkurenčním projektem

Publikováno: 2.4.2013

Clánek Viceprezidenta Rusatom Overseas Jukaa Laaksonena v čísle 1/2013 All for Power: Zástupci společnosti Westinghouse v poslední době v médiích opakovaně hovořili o své technologii a vyjadřovali se na adresu technologií svých konkurentů. Tato vyjádření jsou nepřesná a nezdůvodněná. Tímto článkem si kladu za cíl situaci poněkud vyjasnit. Celý článek je ke stažení zde. ...

Celý článek zde

První číslo All for Power v letošním roce je na světě. Nosným tématem je teplárenství

Publikováno: 10.3.2013, Aktualizováno: 11.3.2013 18:31

Nejen komplexní materiál o právě probíhající modernizaci v Teplárně Strakonice, ale i informace týkající se oboru teplárenství v širších souvislostech a další zprávy na 142 stránkách přináší první vydání časopisu All for Power, které vyšlo počátkem března 2013. Obsah investičního celku je ke stažení zde. V další části časopisu najdete například rozhovory s Alenou Vitáskovou nebo Tomášem Gebauerem, konfrontaci dvou projektů pro dostavbu Temelína -...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>