Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    4/2012 - AFP 4/2012

4/2012 - AFP 4/2012

Modernizace a rozšíření transformovny Chodov

Publikováno: 15.2.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:17

Součástí čísla časopisu All for Power 4/2012 byl komplexní materiál, který se týkal modernizace a rozšíření transformovny Chodov. V náhledovém formátu je možné jej stáhnout zde (6 MB). V případě zájmu o tištěnou verzi tohoto čísla časopisu All for Power, případně s žádostí o celoroční předplatné kontaktujte oddělení předplatného - KONSTRUKCE Media, s. r. o., mobil: +420 733 530 695, tel./fax: +420 596 771 560, e-mail: dvorscakova@konstrukce-media...

Celý článek zde

Za uplatněním v zahraničí stojí vysoká kvalita, cena a někdy i příznivá politická konstelace

Publikováno: 15.11.2012

Orientace na zahraniční trhy se společnosti Flash Steel Power, a.s., vyplácí. Český trh je podle generálního ředitele a předsedy představenstva Ing. Jiřího Zapletala čím dále tím více přehuštěný, což jen potvrzuje jeho slova, vyřčená před dvěma lety v rámci rozhovoru pro časopis All for Power. Stejně jako ve stavebnictví i energetické strojírenství částečně postihla ekonomická krize a i velcí hráči, se začali zajímat o dříve (z jejich pohledu) ne...

Celý článek zde

Jak energetice vládnou mýty

Jak energetice vládnou mýty
Publikováno: 14.11.2012

Snad po celou existenci historie lidstva se periodicky objevují proroci jeho konce. I Bible končí knihou „Zjevení svatého Jana“, která je mnohem známější pod názvem „Apokalypsa“. V moderní době se apokalyptické pohledy transformovaly do podoby složitě vypadajících modelů a učených disputací, které jsou však ve své podstatě stejné jako zjevení židovského křesťana na ostrově Patmos před necelými dvěma tisíci lety. A jedním z...

Celý článek zde

Reportáž z návštěvy firmy Tvel v městě Elektrostal

Publikováno: 14.11.2012

V době vrcholících oslav 95. vzniku založení závodu společnosti Tvel v ruském Elektrostalu jsem navštívil spolu se skupinou dalších českých žurnalistů závod, ve kterém se vyrabí jaderné palivo pro reaktory, a to nejen ruské konstrukce. OAO Mašinostrojitělnyj zavod se nachází cca 60 kilometrů od Moskvy. Kdo zná dopravní zácpy v hlavním městě Ruské federace nebo stav komunikací za hranicí tohoto megaměsta, toho nepřekvapí, že nám cesta z Českého do...

Celý článek zde

Zetrix: Nová procesní armatura ARI-Armaturen

Publikováno: 14.11.2012

S novou, kovově těsnící procesní armaturou Zetrix přišla na trh firma ARI-Armaturen. Jde o výrobek v nadstandardní třídě. Produkt se vyznačuje trvalou těsností, dlouhodobou životností a flexibilní použitelností. Je vhodný pro uzavření i pro regulaci v nejnáročnějších provozních podmínkách. V článku jsou popsána specifika této nové armatury. Klíčová slova: procesní armatura, Zetrix Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné č...

Celý článek zde

Pouze asi 15 % celosvětově vytěženého uhlí se vyváží

Publikováno: 14.11.2012

V celosvětovém měřítku je uhlí hlavním primárním energetickým zdrojem pro zajištění energetických potřeb populace, zejména pro výrobu elektřiny, kdy se 41 % světové produkce elektřiny vyrábí v uhelných elektrárnách. Ve srovnání s dalšími fosilními palivy poskytuje uhlí mnohem vyšší úroveň bezpečnosti dodávek, protože většina uhlí, které se v celosvětovém měřítku vytěží, se spotřebovává v zemi původu. Pouze asi 15 % celosvětově vytěženého uhlí se ...

Celý článek zde

Případná dostavba Temelína české stavebnictví nespasí

Publikováno: 14.11.2012

Značná skepse panovala mezi účastníky Setkání lídrů českého stavebnictví v Praze před i po zveřejnění výsledků za první pololetí 2012 a sdělení předpokládaného vývoje. Podle zveřejněných údajů stavební produkce v červnu v Česku meziročně poklesla o 8,4 %. Na konci roku se očekává meziroční pokles 6,9 %. Počet vydaných stavebních povolení je o 15 % nižší než vloni, jejich cena navíc poklesla o více než 1/3. Bytů se začalo stavět o 17,4 % méně. Ala...

Celý článek zde

Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky

Publikováno: 14.11.2012

V loňském roce vypsala Technologická agentura ČR veřejnou soutěž na předkládání projektů výzkumu a vývoje do programu Centra kompetence. Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovaci v progresivních oborech, které by měly přispět k růstu konkurenceschopnosti zejména českých průmyslových podniků a tím i celé ekonomiky ČR. Tato centra zároveň vytvoří podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce mezi univerzitami, výz...

Celý článek zde

Siemens přichází na trh se systémem akumulace elektrické energie

Publikováno: 14.11.2012

Společnost Siemens reaguje na nový energetický koncept německé vlády ze září 2010 a v souladu s jeho závěry urychluje vývoj nových technologií podporujících využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a navazujících technologií k začlenění do elektrizační soustavy Německa. Jednou z těchto technologií, která je dostupná nově i na českém trhu, je systém Siestorage (Siemens Energy Storage). Autor, který uvedenou problematiku přednášel na konfere...

Celý článek zde

Projekt: Zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR

Publikováno: 14.11.2012

Déletrvající výpadek zásobování elektřinou velkého rozsahu (blackout) je vnímán jako jedno z nejzávažnějších ohrožení bezpečnosti obyvatel a ekonomického vývoje. Řízenou dodávkou elektřiny pro vybrané spotřebitele a spotřebiče je možné následky blackoutu zmírnit. Toto řešení je výsledkem výzkumného projektu 2A-1TP1/065 „Zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení bezpečno...

Celý článek zde

Ostrovní provoz - řešení budoucnosti

Publikováno: 14.11.2012

Umíme si představit den bez elektřiny? A co kdyby takový výpadek trval 5 týdnů, jak tomu bylo od 20. února do 27. března 1998 v Aucklandu na Novém Zélandě. Déletrvající nedostatek elektrické energie velkého rozsahu (tzv. blackout) je vnímán jako jedno z nejzávažnějších ohrožení bezpečnosti a rozvoje lidstva. V článku je popsán princip tzv. ostrovního provozu, který by měl případným blackoutům předejít, případně eliminovat jeho důsledky. Klíčová ...

Celý článek zde

Baest Machines & Structures již 20. let na trhu

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:45

Baest Machines & Structures v Benešově u Prahy je společností, která podniká v oboru strojírenství a patří k významným exportérům mezi středně velkými podniky. Společnost jako jedna z prvních firem v České republice zavedla výrobu ocelových dvouplášťových podzemních i nadzemních nádrží. Firma již více jak dvě desetiletí vyrábí a dodává nádrže z uhlíkových a z nerezových ocelí, sila a zásobníky, svařované ocelové konstrukce pro různá odvětví p...

Celý článek zde

Inovovaná řada šoupátek K02 X5

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:45

Úsek konstrukce společnosti MPOWER Engineering, a.s. dokončil práce na technické inovaci vysokotlakých šoupátek MPOWER s typovým označením K02. Ta jsou součástí konstrukční řady šoupátek X5 (vysokotlakých armatur v rozsahu dimenzí DN 50 až 500) a používají se v provozech s nejvyššími pracovní parametry, jak v oblasti energetiky a teplárenství, tak i v chemickém a petrochemickém průmyslu. Klíčová slova: vysokotlaká šoupátka, energetika, teplárens...

Celý článek zde

„Při štěpení se obsah příměsí pohybuje do 0,5 % celkového objemu. Většina použitých příměsí ve štěpící kapalině je navíc neškodná ... ,“

„Při štěpení se obsah příměsí pohybuje do 0,5 % celkového objemu. Většina použitých příměsí ve štěpící kapalině je navíc neškodná ... ,“
Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:44

Uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Stanislav Benada, Ph.D., předseda správní rady o.s. Muzeum naftového dobývání a geologie....

Celý článek zde

Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:40

Autor se v článku zaměřuje na problematiku těžby břidlicového plynu, detailně popisuje způsob těžby, zaměřuje se na hydraulické štěpení a otázky související s chemickými přísadami ve vodě, která se ke štěpení používá, možnou kontaminaci spodních vod, dále pak na výskyt mikrozemětřesení. V závěru se pak zaměřuje na alternativní pohled na možnost těžby břidlicového plynu v Česku, konkrétně v okolí Berouna. Klíčová slova: břidlicový plyn, hydraulic...

Celý článek zde

Emisivní povlaky a jejich použití v energetice

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:31

Výzkum prezentovaný v této přednášce se zabývá vlivem složení plniv anorganických kompozitů na výslednou emisivitu a využitý této vlastnosti pro energetiku. Do matrice kompozitu byly úspěšně zabudovány mj. i tyto aktivní složky: práškové železo, kaolin, karbid křemíku, karbid boru, nitrid boru a nitrid hliníku. Byla zkoumána teplotní stabilita nově vytvořených kompozitů pro teploty do 900°C. Pro každý vzorek byly s použitím FTIR spektroskopu ...

Celý článek zde

Základní rozdíly v metodách ultrazvukových zkoušek používaných v energetice

Publikováno: 13.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:29

Nedestruktivní kontroly svárových spojů ocelových konstrukčních celků energetických zařízení patří k základním metodám zkoušení. Za dobu životnosti energetických zařízení dochází k pravidelným výměnám provozních dílců a opravám, po kterých je nutné provést nedestruktivní kontroly svárových spojů před následným uvedením zařízení do provozu. Základní nedestruktivní metody kontrol svárových spojů můžeme rozdělit do dvou skupin podle typu identifikov...

Celý článek zde

Využití principu disipace energie při seismickém návrhu ocelové konstrukce parního kotle

Publikováno: 13.11.2012

Společnost Babcock Borsig Steinmuller CZ s.r.o. (dále BBS CZ) projektuje a dodává elektrárenské a teplárenské parní kotle často do seismicky velmi aktivních oblastí. Díky tomu má s návrhem nosných konstrukcí zatížených seismicitou bohaté zkušenosti. V souladu s Evropskou normou pro navrhování konstrukcí zatížených seismicitou (dále EC8[1]) společnost volí vždy mezi dvěma přístupy k řešení seismické události. První možností projektanta je řešit ce...

Celý článek zde

Michail Bykov přednášel na českých univerzitách

Publikováno: 29.10.2012

Ve dnech 28. až 31. května 2012 přednášel na téma „Bezpečnost ruských jaderných projektů a technologie VVER po Fukušimě“ na čtyřech českých univerzitách přední expert na jadernou bezpečnost a na ruskou jadernou technologii VVER Michail Bykov, který působí jako zástupce šéfkonstruktéra v ruské společnosti OKB Gidropress, jež se zabývá vývojem a výrobou zařízení pro jaderné elektrárny založené na technologii VVER. Společnost je jedním z...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>