Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Pouze asi 15 % celosvětově vytěženého uhlí se vyváží

Pouze asi 15 % celosvětově vytěženého uhlí se vyváží

Publikováno: 14.11.2012
Rubrika: Elektrárny, Uhlí

V celosvětovém měřítku je uhlí hlavním primárním energetickým zdrojem pro zajištění energetických potřeb populace, zejména pro výrobu elektřiny, kdy se 41 % světové produkce elektřiny vyrábí v uhelných elektrárnách. Ve srovnání s dalšími fosilními palivy poskytuje uhlí mnohem vyšší úroveň bezpečnosti dodávek, protože většina uhlí, které se v celosvětovém měřítku vytěží, se spotřebovává v zemi původu. Pouze asi 15 % celosvětově vytěženého uhlí se vyváží. Spotřeba v zemi původu platí hlavně v případě hnědého uhlí, jehož vyšší obsah vody a nižší výhřevnost v porovnání s černým uhlím případnou přepravu na delší vzdálenost ekonomicky znevýhodňují. Dovoz a vývoz černého uhlí je také podpořen dobře fungujícím trhem a rozvinutou infrastrukturou.

Klíčová slova: uhelné elektrárny, uhlí, dovoz, vývoz

Celý článek (autor Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Only around 15 % of the world's extracted coal is exported
Globally, coal is the leading primary energy source for providing for the public's energy needs, especially for electricity production, where 41 % of the world's electricity is produced in coal-fired power plants. In comparison with other fossil fuels, coal provides a much higher level of safety of supplies, because most coal that is mined in worldwide measure is consumed in its country of origin. Only around 15 % of the world's extracted coal is exported. Consumption in the country of origin is especially found in the case of brown coal (lignite), whose higher water content and lower calorific value in comparison with black coal make its shipping over larger distances economically unsound. Import and export of black coal are also supported by a well-functioning market and developed infrastructure.

Только около 15% мировой добычи угля вывозится
В мировых масштабах уголь является главным и самым используемым источником для обеспечения энергетической потребности человечества, особенно для производства электроэнергии, так как 41% мировой объёма электричества производится именно на угольных электростанциях. По сравнению с другими ископаемыми источниками энергии, уголь обеспечивает более высокий уровень безопасности поставок, потому что большинство угля, который в мировом масштабе добывается, используется, как правило в тех странах, где происходит его добыча. Только около 15% добываемого угля вывозится. Использование угля в стране, где он добывается , характерно, прежде всего, для бурого угля, так как он содержит большее количество воды и у него меньшая теплоотдача, по сравнению с черным углём, поэтому транспортировка такого угля экономически менее выгодна. Экспорт и импорт чёрного угля поддерживается хорошо отрегулированным рынком и развитой инфраструктурой.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jak energetice vládnou mýtyJak energetice vládnou mýty (32x)
Snad po celou existenci historie lidstva se periodicky objevují proroci jeho konce. I Bible končí knihou „Zjevení ...
Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (23x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
„Nový nadkritický blok elektrárny v Ledvicích je pro každého inženýra a manažera obrovskou výzvou,“ (22x)
řekli v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Daniel Jiřička (D. J.), jednatel společnosti a generální ředitel ŠKODA ...