Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Větrné    Zvyšování účinnosti a spolehlivosti větrných elektráren

Zvyšování účinnosti a spolehlivosti větrných elektráren

Publikováno: 12.11.2007, Aktualizováno: 12.7.2022 13:26
Rubrika: Větrné

SKF koncem června 2007 v Göteborgu přivítala účastníky druhého ročníku konference na téma řízení větrných elektráren. K uspořádání této akce ji vedla snaha vyjít vstříc potřebám expandujícího odvětví a popohnat vývoj v oblasti účinnosti, spolehlivosti a údržby.

Dvoudenní konference svedla dohromady všechny významné představitele odvětví – dodavatele součástí, provozovatele, vlastníky elektráren a výrobce větrných turbín. Intimní prostředí konference posloužilo jako interaktivní dílna, během níž se účastníci navzájem informovali o nejlepších postupech, i jako technická platforma pro debaty o budoucím směřování oboru.

Celkem 174 účastníků z 22 zemí zastupovalo 76 různých společností působících ve větrné energetice. Všichni se shodli na tom, že větrná energetika roste tempem 20-30% ročně a že poptávka po větrných turbínách a příbuzných technologiích převyšuje nabídku. Podle Evropské komise dnes v Evropě větrné elektrárny pokrývají 3,2% poptávky po elektrické energii. Do roku 2020 by se tento podíl měl zvýšit na 15 %. „Vítr je zadarmo, takže by mu měla patřit budoucnost energetiky,“ uvedl ředitel segmentu větrné energetiky Stefan Karlsson z SKF Renewable Energy.  Vzhledem k obrovskému růstu tohoto odvětví si konference kladla za cíl vytvořit příznivou atmosféru pro sdílení znalostí v oblastech řízení provozních zdrojů a údržby větrných elektráren.

Uznávaní odborníci na větrnou energetiku a SKF připravili širokou nabídku prezentací – inspiračních i technických. Mezi tématy dominovala zejména údržba větrných elektráren na souši i na moři. Konference se kromě aktuálních problémů zabývala i budoucími změnami.

Inspirující řečník a guru Nigel Barlow z britské společnosti Service Legends účastníky požádal, aby na své odvětví pohlédli očima začátečníka. K nezvyklým řešením pro budoucnost podle něj totiž nestačí jen kreativní myšlení – je třeba od základu změnit koncepční rámec. „Pokyvovat hlavou nad tím, co nedokážeme, nestačí. Musíme hledat,“ zdůraznil Barlow.

„Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že dnešní větrné turbíny jsou složité jako helikoptéry, ale schází jim spolehlivost Toyoty,“ prohlásil provokativní Simon Krebsz vedoucí nákupu irské společnosti Airtricity. V metaforách zašel Krebs ještě dále , když dodal, že vzhledem k prudkému rozvoji větrné energetiky – „od modelu T k Ferrari během pěti let“ - je nezbytně nutná efektivní komunikace mezi všemi zúčastněnými.

„Setkání podnikatelů ve větrné energetice dřív připomínala přátelské posezení v maloměstské hospůdce. To už dnes neplatí. Od chvíle, kdy se větrná energetika stala globálním odvětvím, je vzájemná komunikace obtížnější, ale o to důležitější. Tato konference nám umožňuje vyměnit si zásadní informace,“ pokračoval Krebs.

Krebs dodal, že na jedné větrné farmě společnosti Airtricity v roce 2006 dosahovaly neplánované odstávky 81% a náklady na údržbu přitom rok od roku rostou. Stav věcí tedy velmi mírně řečeno ilustruje nutnost konferencí tohoto druhu. „Je to jedinečná akce,“ říká inženýr diagnostiky Neil Brinkworth ze společnosti E.ON UK. „Pro mne osobně je nejdůležitější možnost rozvíjet tu síť kontaktů, navazovat nové a porovnat, jak v našem expandujícím odvětví pracujeme my a jak druzí.“ Ačkoliv se po světě konají různé konference věnované problematice větrné energetiky, žádnou nepořádá výrobce součástí jako SKF. „Pokud vím, jedná se o jediné fórum, kde se nad společnými problémy a možnostmi řešení scházejí majitelé a provozovatelé,“ uvádí technický ředitel společnosti B9 Richard Ford Hutchinson. „Žádný jiný výrobce součástí konferenci tohoto kalibru nepořádá.“

Salvador Fernández Uranga, manažer technických služeb španělské společnosti Iberdrola Energías Renovables, ocenil důraz, který konference klade na provozní otázky. „Ostatní konference se provozem a údržbou větrných elektráren zpravidla zabývají jen okrajově, v rámci přidružených worshopů. Tady je tomuto tématu věnována celá konference. Moc se mi tu líbí a dozvěděl jsem se spoustu užitečných věcí,“ uvedl.

Uranga také vystoupil se zevrubnou prezentací systému řízení údržby společnosti Domina, který pracuje s obrovským množstvím statistických údajů, včetně informací o jednotlivých součástech. Prezident a výkonný ředitel skupiny SKF Group Tom Johnstone během svého vystoupení objasnil úlohu trvale udržitelného rozvoje v práci SKF a vysvětlil, jak zapadá do aktivit SKF v oblasti větrné energetiky. Rovněž účastníky informoval o nejnovějších akvizicích a dalších strategiích. „Kdyby se do všech elektromotorů na světě namontovala nová úsporná ložiska SKF, převýšili by úspory spotřebu energie celé skupiny SKF,“ uvedl.

Společnost Vattenfall vystoupila se zprávou o stavu výstavby nových větrných elektráren v Baltickém moři. Provozní ředitel dánské společnosti Dong Energy Scott Properzi podrobně vysvětlil, jakým problémům větrné elektrárny umístěné na moři čelí v souvislosti s povětrnostními podmínkami, požadavky na bezpečnost a regulačními opatřeními.

Technická prezentace inženýra Iakova Nakhimovskiho z SKF byla věnována simulačním nástrojům. Bernd Bauer z SKF Germany ukázal, jak správně sladit diagnostiku s praxí. Co nejefektivnější využití diagnostiky má totiž zásadní význam pro zajištění dlouhodobě úspěšné údržby větrných turbín na základě jejich mechanického stavu. „Větrné elektrárny umístěné na moři jsou stále ještě velmi mladý a riskantní obor podnikání. Proto je bezpodmínečně nutné věnovat řízení provozních zdrojů a příbuzným nákladům maximální pozornost,“ uvedl Kenneth Averstad, ředitel provozních zdrojů společnosti Vattenfall AB.

„Konference bude probíhat každoročně,“ uvedl na závěr ředitel segmentu větrné energetiky Stefan Karlsson z SKF Renewable Energy. Příští ročník se bude konat v termínu 18.-19. června 2008 v Hamburku.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dohoda se společností Invenergy v hodnotě přesahující miliardu dolarů uzavítá rekordní růst pro GE Energy v oblasti větrných turbín v roce 2007 (35x)
Praha, 22. ledna 2008 – Jako dovršení roku 2007, kdy GE Energy zaznamenala v oblasti větrných turbín rekordní růst...
ČEPS žádá o pozastavení připojování nových zdrojů OZE (30x)
V současné době se elektrizační soustava České republiky nachází již za hranicí bezpečné hodnoty instalovaného výkonu a ...
Projekt větrného parku u Dukovan může mít devět až dvanáct strojů na katastrech jedné nebo dvou obcí (30x)
Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje upřesnila parametry alternativního řešení projektu větrného parku u Jaderné elektrárny...