Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Výstavba AP1000 v Číně od Westinghouse probíhá podle plánu

Výstavba AP1000 v Číně od Westinghouse probíhá podle plánu

Publikováno: 1.10.2010, Aktualizováno: 5.10.2010 16:15
Rubrika: Jaderné

Svůj první komerční jaderný reaktor Čína vyvinula před třiceti lety. Bylo to v době, kdy řada jiných zemí už zprovoznila reaktory druhé generace. V roce 2006 se však situace otočila. Peking přišel s novou strategií, jak v zemi uspokojit rapidně rostoucí poptávku po elektrické energii: plánuje do roku 2020 navýšit produkci energie z jádra na 70 GWe, čímž se jednoznačně staví do čela světové jaderné renesance. Mezi první nové reaktory, které se začaly v Číně stavět, patří AP1000 od Westinghouse. V článku je popsán průběh dosavadních prací.

První z těchto reaktorů má být uveden do provozu v roce 2013 a zatím není důvod pochybovat, že tomu tak nebude. V červenci letošního roku firma Westinghouse oznámila dokončení prvního lití základového betonu na stavbě druhého bloku v Haiyangu. Položení základového betonu proběhlo za 40 hodin a 39 minut, původně odhadovaný čas činil 45 hodin. Výsledkem je vytvoření základů pro všechny stavby na tomto jaderném ostrově, včetně kontejnmentu a ochranné konstrukce reaktoru.
V současné době Westinghouse staví na dvou místech v Číně celkem čtyři reaktory AP1000 a všechny probíhají podle časového plánu. Lití betonu v Haiyangu se odehrálo dokonce šest týdnů před původně plánovaným termínem. Tomuto náskoku výrazně napomáhá modulární způsob výstavby. Čas, kterého bylo dosaženo, je rovněž zúročením zkušeností získaných ze tří probíhajících projektů AP1000 v této asijské zemi. Westinghouse očekává, že díky získaným zkušenostem budou i dále vznikat časové reservy. Nejpokročilejší je nyní stavba prvního bloku v Sanmenu, kde je spuštění provozu naplánováno na již zmíněný rok 2013. Každý další blok by měl být zprovozněn vždy s šestiměsíčním odstupem.

Snímky z betonáže:

 

Inspirace loďařským průmyslem
Smlouvy na tyto projekty podepsal Westinghouse (v konsorciu se Shaw Group) v roce 2007 a následně začaly několikaměsíční přípravné práce. Vytěžení zeminy pro první blok v Sanmenu odstartovalo v únoru 2008 a skončilo o 12 měsíců později. Vzniklá stavební jáma měla rozměry 78 m na délku, 54 m na šířku a 12 m do hloubky. Lití základového betonu proběhlo v březnu 2009. Během 47 hodin bylo aplikováno 5 000 kubických metrů betonu. Mezitím už v jedné z čínských továren zahájili výrobu hlavních modulů nutných pro počáteční fázi stavby a rovněž plátů, ze kterých se svařuje dno kontejnmentu. Pro modulární výstavbu Westinghouse našel inspiraci v loďařském průmyslu. Podobně jako při výrobě lodí se AP1000 na stavbě poskládá z modulů, které jsou paralelně vyráběny na různých místech. Při souběžně probíhajících pracích dochází k časovým úsporám a zároveň je lépe garantována kvalita komponentů, protože je kontrolována jak při výrobě v továrnách, tak při sestavování modulů. Modulární výstavba má vliv i na bezpečnost, protože se na stavbě nemusí pohybovat velké množství osob.

Největší jeřáb v akci
Reaktor AP1000 se skládá z celkem 342 modulů, které se dělí do čtyř skupin: strukturálních je 122, potrubních 154, modulů mechanického vybavení je 55 a elektrického vybavení 11. Mezi největší patří strukturální modul CA-20 sloužící jako základ pro budovu umístěnou vedle reaktoru. Má rozměry 13 × 20 × 20 metrů a váhu 750 tun. K usazení modulu o velikosti pětipatrové budovy využívá Westinghouse největší mobilní jeřáb na světě Modul CA-20 je nyní umístěn na třech ze čtyř probíhajících staveb. Další důležité moduly, jako je dutina pro nádobu reaktoru, modul parogenerátoru a kanálu na doplňování paliva nebo přístupový tunel, už byly také vyrobeny a usazeny na svá místa. V Sanmenu se plánuje do konce roku umístit v kontejnmentu prvního bloku více než polovinu z těchto rozměrných komponentů, aby v roce 2011 mohlo dojít k instalaci reaktorové nádoby, kompenzátoru objemu a parních generátorů.

Usazování prstence kontejnmentu v Sanmenu

Zkušenosti z Číny i USA
Na všech čtyřech stavbách v Číně byl vytvořen minimálně betonový základ, a to na dvou rozdílných místech v jiném časovém období, tedy s různými teplotními podmínkami. Tím se vytvořily předpoklady, které potvrdily původní plány a časy této fáze výstavby. Ohýbání a formování plátů pro nádobu kontejnmentu, komplikované zejména u těch u dna, bylo vyzkoušeno a funguje. Podobná spokojenost panuje s kvalitou modulů. Od menších modulů základního vybavení až po masivní modul parogenerátoru a kanálu na doplňování paliva (CA01), který váží přes tisíc tun.
Základní doba zprovoznění AP1000 je 48 měsíců (od zahájení stavby po zavezení prvního paliva do reaktoru). Cílem je splnit lhůtu kratší, jen 36 měsíců, k čemuž může dojít díky zkušenostem, které Westinghouse získává na stavbách jinde na světě. Technologie AP1000 byla totiž vybrána pro dalších 14 elektráren, jenž se plánují v USA. Šest z nich je již podpořeno smlouvami, čtyři se už staví. V Číně vede Westinghouse obchodní jednání o výstavbě dalších deseti elektráren ve vnitrozemí.

Construction of the AP1000 in China by Westinghouse is running according to plan
China developed its first nuclear reactor 30 years ago. At that time a series of other countries commissioned second generation reactors. However, in 2006 the situation changed. Peking adopted a new strategy to satisfy the country’s rapidly increasing demand for electric energy: from 2020 it plans to increase production of nuclear energy to 70 GWe, and reach the top position in world nuclear renaissance. One of the first reactors built in China is the AP1000 by Westinghouse. The article describes the course of the existing work.

Строительство АР1000 в Китае фирмой ВЕСТИНГХАУС проходит по плану
Свой первый коммерческий ядерный реактор Китай разработал тридцать лет назад. Это было время, когда целый ряд стран уже запустил реакторы второго поколения. Однако, в 2006 году ситуация изменилась. Пекин пришел с новой стратегией, как удовлетворить огромный быстро растущий спрос на электрическую энергию: планирует до 2020 года повысить производство энергии, получаемой из ядра до 70 Gwe, что однозначно ставит Китай во главу мирового ядерного возрождения. К первым новым реакторам, которые начали строиться в Китае, принадлежит и АР1000 фирмы ВЕСТИНГХАУС. В статье описана работа, которая ведётся на строительстве этого реактора.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...
Americký jaderný dozor udělil licenci reaktoru AP1000 od Westinghouse (54x)
Společnost Westinghouse Electric Company získala od americké komise pro regulaci jaderných zdrojů pro svůj tlakovodní re...