Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    2/2013 - AFP 2/2013

2/2013 - AFP 2/2013

Návrh ocelové konstrukce odsíření teplárny v ArcelorMittal Ostrava

Publikováno: 27.6.2013

Pro projekt odsíření teplárny ve společnosti ArcelorMittal Ostrava realizovala společnost PARS building sro návrh, realizační a dílenskou dokumentaci nosné ocelové konstrukce. V článku jsou popsána specifika tohoto projektu. Celý článek (autor: Ing. Jaromír Tomek, PARS building, s.r.o., tomek@pars.cz, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb (ČKAIT)) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Po...

Celý článek zde

Stavební část v rámci akce Nízkoteplotní odsíření kotlů K8 až K11 v ArcelorMittal Energy Ostrava

Publikováno: 26.6.2013

V květnu 2012 uzavřela akciová společnost VS – Invest s akciovou společností ZVVZ - Enven Engineering objednávku a následně smlouvu o dílo na dodávku a realizaci stavební části pro technologii DESOx v hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava. V článku jsou popsána stavební části projektu. Celý článek (autor: Ing. Dalibor Gřeš, stavbyvedoucí, VS – Invest a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je...

Celý článek zde

Výroba a dodávka ocelových konstrukcí pro akci Odsíření elektrárny v ArcelorMittal Energy Ostrava

Publikováno: 25.6.2013

Jedním z dodavatelů ocelových konstrukcí pro akci „Odsíření elektrárny v ArcelorMittal Energy Ostrava“ je i ostravská firma FERRMON, spol. s r.o. Ta ve spolupráci se společností ZVVZ – ENVEN Engineering, a.s. započala prvními dodávkami potrubních tras a potrubních vestaveb již v roce 2010. V současné době probíhají dodávky ocelových konstrukcí podpěr a lávek pro kouřovody, sil CaO a Ca(OH)2 a tkaninového filtru. Tyto komponenty ...

Celý článek zde

Systém kontroly a řízení nízkoteplotního odsíření (DeSOx) kotlů K8 až K11 v ArcelorMittal Energy Ostrava

Publikováno: 25.6.2013

Systém kontroly a řízení, který pro generálního dodavatele odsíření v teplárně společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava – společnost ZVVZ Engineering zajišťuje společnost ELDAT a.s., je svou strukturou koncipován pro zajištění spolehlivého a funkčního řízení technologie odsíření. Vzhledem k požadavku trvalého provozu elektrárny je systém řízení odsíření technicky a strukturálně navržen pro nepřetržitý provoz i v případě poruchy na zařízení ...

Celý článek zde

Radiální ventilátory zvládnou přenést 240 m3s-1 vzdušiny

Publikováno: 25.6.2013

Společnost TCF Vzduchotechnika s.r.o. realizuje pro ZVVZ Enven Engineering a.s. generálního dodavatele projektu odsíření (DeSOx) v ocelárně ArcelorMittal Ostrava výrobu, instalaci a zprovoznění dvou kusů oboustranně sacích radiálních ventilátorů typu BCS-2 2300 o nominálním příkonu 1 370 kW, které budou provozovány jako nedílná součást nově instalované technologie odsíření. Klíčová slova: ArcelorMittal, radiální ventilátory, odsíření Celý článe...

Celý článek zde

Výroba vápenného hydrátu přímo na místě

Publikováno: 12.6.2013

Jedním ze strategických technologických uzlů zařízení pro odsíření teplárny v ArcelorMittal Energy Ostrava je stanice hašení vápna. Toto zařízení realizovala společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s., která zvolila technologii německé společnosti Schaub. V tomto krátkém článku je popsán princip technologie s důrazem na výhody výroby vápenného hydrátu přímo na místě. Klíčová slova: ArcelorMittal, odsíření, vápenný hydrát Celý článek (autoři: Jürge...

Celý článek zde

Vliv výchozí deformace na strukturní a mechanické vlastnosti oceli P92

Publikováno: 12.6.2013

Mezi nejčastěji používané technologické úpravy materiálů patří jeho ohýbání. Touto operací však dochází k vzniku plastických deformací materiálu, které ovlivňují výslednou životnost ohýbané komponenty. Tento příspěvek se proto zabývá vlivem výchozí deformace oceli P92 (pro nadkritické parovody) na její strukturní a mechanické vlastnosti s ohledem na předpokládanou životnost parovodů. Klíčová slova: deformace, technologické úpravy, parovod Celý ...

Celý článek zde

Největší průmyslová teplárna v Česku se představuje

Publikováno: 2.6.2013

V článku je popsána historie výstavby největší teplárny, která primárně slouží pro potřeby průmyslového podniku, v tomto případě pro ArcelorMittal Ostrava. Autoři se zaměřují na detailní popis technologií teplárny společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava, zaměřují se i na investice do rozvoje v posledních letech, popisují systém vyvedení výkonu a specifika lokální distribuční sítě hutě. Zajímavá je pasáž o provozních opatřeních, která vedou ke sn...

Celý článek zde

„I pro odsíření teplárny v ArcelorMittal nasadíme zařízení s novými konstrukčními uzly,“...

Publikováno: 2.6.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Miloslav Šváb, generální ředitel ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Projekt nízkoteplotního odsíření v ArcelorMittal Energy Ostrava

Publikováno: 2.6.2013

Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a. s., člen skupiny ZVVZ Group v těchto dnech realizuje svou první velkokapacitní odsiřovací jednotku nízkoteplotního odsíření kotlů formou „na klíč“ v závodě ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. (dále AMEO). Základní inženýring technologie byl navržen ve spolupráci se společností DIPEZ spol. s r.o. V tomto článku je popsán princip moderního způsobu odsíření, uvádí hlavní přednosti tohoto řešení, blíž...

Celý článek zde

„Inovace v ostravské teplárně vychází především z podmínky investora na 100% disponibilitu zařízení,“...

Publikováno: 28.5.2013

... uvedl v rozhovoru Ing. Pavel Mařík, člen představenstva a vedoucí projekce, ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Zakázka odsíření pro ostravskou teplárnu se pohybuje v úrovni jedné třetiny ročního obratu naší firmy,“...

Publikováno: 28.5.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jan Losos, ředitel realizace staveb ZVVZ – Enven Engineering. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Charakteristika ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.

Publikováno: 28.5.2013

Společnost ArcelorMittal Energy Ostrava představuje složitý a rozsáhlý energetický komplex průmyslové energetiky se specifickým zaměřením na potřeby hutního podniku. Svými výkony je v oborech teplárenství a provozování Lokální distribuční soustavy vysokého napětí plně srovnatelná s jednoúčelovými energetickými subjekty podnikajícím na energetickém trhu České republiky. V článku jsou představeny výroba a jednotlivé provozy. Autor přibližuje i stáv...

Celý článek zde

Unikátní kamera umožňuje společnosti ČEPS vizualizovat plyn SF6

Publikováno: 27.5.2013, Aktualizováno: 11.6.2013 15:41

Speciální kamera FLIR GF306, schopná rychle a přesně opticky vizualizovat případné úniky plynu SF6 ze zapouzdřených rozvoden nebo konkrétních komponent klasických rozvoden (vypínače, přístrojové transformátory nebo plynem izolované rozvaděče). Přístroj slouží od konce roku 2011 provozovateli české elektroenergetické přenosové soustavy – společnosti ČEPS. „Kamera se velice osvědčila. Díky ní se zkracuje doba odstávek technických zaříze...

Celý článek zde

„V období krize ocelářství v Evropě, kdy rostou ceny vstupních surovin a prodejní ceny stagnují, vysoké investiční náklady v oblasti ekologie navyšují ceny,“...

Publikováno: 22.5.2013

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Petr Baranek, ředitel ArcelorMittal Energy Ostrava, a.s. (AMEO). Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Obnovitelné zdroje tahají finance nejen z kapes běžných občanů, ale i z firem. Huť by za částku, kterou již dala na podporu OZE, mohla modernizovat svou válcovací trať a zaměstnat lidi,“...

Publikováno: 22.5.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Matuszek, ředitel společnosti a předseda představenstva ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“...

Publikováno: 22.5.2013

... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice Power Engineering a již v brzké době nový honorární konzul Turecké republiky v Česku. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Děláme všechno pro změnu dosud značně zdrženlivého postoje Evropské komise ve vztahu k podpoře výstavby spaloven v Česku,“...

Publikováno: 22.5.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Tomáš Jan Podivínský, náměstek ministra životního prostředí. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Liberalizovaný trh v Evropě se už stává jen iluzí,“...

Publikováno: 20.5.2013, Aktualizováno: 22.5.2013 20:43

...uvedl v rozhovoru pro časopisu All for Power Ing. Jiří Feist, člen představenstva a výkonný ředitel pro strategii firmy EP Energy v rámci Energetického a průmyslového holdingu (EPH). Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Druhé číslo časopisu All for Power. Nosným tématem aktuálního čísla je problematika odsíření největší průmyslové teplárny v republice – teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava

Druhé číslo časopisu All for Power. Nosným tématem aktuálního čísla je problematika odsíření největší průmyslové teplárny v republice – teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava
Publikováno: 13.5.2013

Dnes, 13. května 2013, putuje do světa další číslo časopisu All for Power. Nosným tématem aktuálního čísla je problematika odsíření největší průmyslové teplárny v republice – teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava, dále pak problematika energetického využití odpadů a aplikace nových materiálů a metod svařování v energetice. Obsahem je i informací o nových technologiích a materiálech, dále pak množství rozhovorů, například z Jiřím Feistem z E...

Celý článek zde