Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Největší průmyslová teplárna v Česku se představuje

Největší průmyslová teplárna v Česku se představuje

Publikováno: 2.6.2013
Rubrika: Teplárenství

V článku je popsána historie výstavby největší teplárny, která primárně slouží pro potřeby průmyslového podniku, v tomto případě pro ArcelorMittal Ostrava. Autoři se zaměřují na detailní popis technologií teplárny společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava, zaměřují se i na investice do rozvoje v posledních letech, popisují systém vyvedení výkonu a specifika lokální distribuční sítě hutě. Zajímavá je pasáž o provozních opatřeních, která vedou ke snížení zátěže na životní prostředí, nebo ta, která se zaměřují na využívání vysokopecního a koksárenského plynu z hutě pro potřeby energetiky. V závěru článku jsou uvedeny zásady Bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, které byly nastaveny v rámci aktuálně probíhajícího projektu odsíření spalin z kotlů.

Klíčová slova: výstavba teplárny, ArcelorMittal

Celý článek (autoři: Kolektiv autorů, ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., ArcelorMittal Ostrava, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

An Introduction to the Largest Industrial Heating Plant
The article covers the history of the construction of the largest heating plant in the Czech Republic which primarily serves the needs of ArcelorMittal Ostrava. The authors focus on a detailed description of the technology installed in the heating plant of ArcelorMittal Energy Ostrava, as well as on the recent investment in development. They go on to describe the system of power output and specifics of the local distribution network for the metallurgical plant. Of further interest are the two sections concerning the operating measures taken to reduce the environmental impact, and the use of blast-furnace and coke-oven gas from the metallurgical plant for the needs of the power industry. The conclusion of the article is devoted to the principles for the protection of the occupational health and safety of employees, which were applied within the framework of the pending project of desulphurization of flue gas from the boilers.

Самая большая промышленная теплоэлектростанция в Чешской Республике
В статье описана история строительства самой большой теплоэлектростанции, которая служит нуждам промышленного предприятия, в данном случае - «ArcelorMittal Ostrava». Авторы останавливаются на детальном описании технологии теплоэлектростанции компании «ArcelorMittal Energy Ostrava», рассказывают и об инвестициях в развитие за последние годы, описывают систему вывода мощности и специфику локальной дистрибуционной сети металлургического комбината. Интересно подается информация о мерах предосторожности, которые ведут к снижению неблагоприятного влияния на окружающую среду и информация об использовании газа, получаемого в процессе производства, для нужд энергетики. В конце статьи приведены основные принципы безопасности и охраны здоровья работников, которые были приняты в рамках актуального проекта десульфации продуктов сгорания из котлов.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Realizace vyzdívek v rámci výstavby fluidního kotle č. 5 v Plané nad Lužnicí (45x)
Předmětem této zakázky byla realizace vyzdívky pro fluidní kotel. Vyzdívky byly dodány pro Invelt-Servis, s.r.o. Rozsahe...
Sledujte živé vysílání z Dnů teplárenství a energetiky (45x)
      Ve dnech 23 až 25. dubna 2014 proběhnou Dny teplárenství energetiky. Teplárenské sdružení pořádá tuto akci již ...
Teplárenství v temně zelené EvropěTeplárenství v temně zelené Evropě (42x)
Členské státy ještě ani nezačaly pořádně implementovat balíček klimaticko-energetické legislativy a na obzoru už je dalš...