Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    1/2010 - Leden/březen 2010

1/2010 - Leden/březen 2010

Průkopník větrné energie leží na Vysočině

Publikováno: 31.5.2010

V samotném závěru roku 2009 zahájila provoz dvojice moderních větrných elektráren u obce Věžnice na území kraje Vysočina. Navzdory vytrvalým destruktivním snahám vedení kraje zde, pod taktovkou společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje a generálního dodavatele projektu ŠKODA PRAHA Invest, vyrostly stroje, které by ročně měly vyrobit až devět milionů kWh elektrické energie a pokrýt tak spotřebu téměř tří tisíc domácností. Co vše však samotnému finále cel...

Celý článek zde

ŠKODA PRAHA Invest, generální dodavatel v oboru klasické energetiky a jádra, sází nově i na projekty OZE

Publikováno: 31.5.2010

Časopis All for Power hovořil s Ing. Martinem Horou, šéfem výstavby obnovitelných zdrojů energie ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o....

Celý článek zde

Kompletní výměna dvou blokových transformátorů 300 MVA 3. bloku JE Dukovany proběhla během pěti týdnů

Kompletní výměna dvou blokových transformátorů 300 MVA 3. bloku JE Dukovany proběhla během pěti týdnů
Publikováno: 11.5.2010

Součástí významného projektu Skupiny ČEZ - Využití projektových rezerv bloků JE Dukovany je mimo jiné modernizace osmi blokových transformátorů, jednoho rezervního blokového transformátoru a rekonstrukce vyvedení výkonu bloku. V rámci těchto akcí zaujímá firma I & C Energo a.s. klíčovou roli jako subdodavatel pro generálního dodavatele stavby ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. V článku je popsána výměna blokových transformátorů, dále pak průběh rekons...

Celý článek zde

Výroba a rekonstrukce blokových transformátorů pro JE Dukovany

Výroba a rekonstrukce blokových transformátorů pro JE Dukovany
Publikováno: 9.5.2010, Aktualizováno: 5.8.2010 10:40

V rámci projektu vedoucího ke zvýšení výkonu Jaderné elektrárny Dukovany se investor, společnost ČEZ, a. s., rozhodl pro technicky a výrobně zajímavou, ale i velmi náročnou rekonstrukci 250 MVA transformátorů. Tato zakázka, kterou společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s. (ETD) realizuje pro dodavatele projektu, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., probíhá od roku 2008 a skončí v roce 2011. V článku jsou popsána specifika této dodávky. Celý článek v náhledovém&nb...

Celý článek zde

„Elektrárna v Dukovanech zvýší po rekonstrukci svůj výkon o 5 %,“

Publikováno: 3.5.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:46

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Poklop, ředitel úseku Řízení jaderných projektů ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest (ŠPI)....

Celý článek zde

„Výpadky ve výrobě elektřiny prakticky neexistují, Dukovany modernizujeme v době plánovaných odstávek,“

Publikováno: 27.4.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:46

nastínil v rozhovoru pro časopis All for Power č. 1/2010 Ing. Tomáš Žák, MBA, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany (divize výroba) ČEZ, a. s....

Celý článek zde

Ke zvýšení výkonu Jaderné elektrárny Dukovany přispívá instalace zařízení vedoucích ke snížení tlakových ztrát

Publikováno: 27.4.2010, Aktualizováno: 28.4.2010 21:40

Modřanská potrubní, a.s., která se jako jeden z klíčových dodavatelů v minulosti podílela na výstavbě všech čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany (4 × 440 MW), pokračuje i nadále v technické i dodavatelské spolupráci s touto elektrárnou. Zatímco v minulých letech se jednalo spíše o dodávky související se zvyšováním bezpečnosti a provozní spolehlivosti (např. havarijní omezovače parního a napájecího potrubí), v současné době se jedná předev...

Celý článek zde

"Dukovany se sice stavěly podle ruského projektu, ale nyní provozujeme elektrárnu téměř českou,“

Publikováno: 22.4.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:47

uvedl pro All for Power Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka, člen představenstva ČEZ, a. s.  ...

Celý článek zde

Čtvrt století provozu Jaderné elektrárny Dukovany se završí letos v květnu

Čtvrt století provozu Jaderné elektrárny Dukovany se završí letos v květnu
Publikováno: 22.4.2010

Poslední dubnový den roku 1970 byl pro obyvatele tří obcí – Skryje, Lipňany a Heřmanice – v jihozápadním koutu třebíčského okresu dnem jako každý jiný. Nikdo z místních tehdy netušil, že v odpoledních hodinách 30. dubna byl na úřadu vlády ČSSR v Hrzánském paláci v Praze podepsán dokument, který měl v budoucnu zásadně ovlivnit jejich život. Zprávu o tomto aktu sice přineslo na druhé straně páteční prvomájové Rudé Právo, ale nejspíš byl...

Celý článek zde

Budicí soupravy generátorů 300 MVA Jaderné elektrárny Dukovany

Budicí soupravy generátorů 300 MVA Jaderné elektrárny Dukovany
Publikováno: 15.4.2010

Každý z osmi turbogenerátorů Jaderné elektrárny (JE) Dukovany je vybaven novou statickou budicí soupravou, kterou projektovala a dodala firma invelt-elektro s.r.o. Ta již dvacet let úspěšně dodává výrobky pro energetiku. Řešení využívá stavebnice Unitrol 5000 (produkce ABB Switzerland). Již při projektu bylo pamatováno na využití projektových rezerv generátorů původního výkonu 259 MVA zvýšeného na 300 MVA a budicí soupravy byly na tento zvýšený v...

Celý článek zde

„Obchodně-podnikatelská mise v Indii byla i pro mě velmi inspirující,“

„Obchodně-podnikatelská mise v Indii byla i pro mě velmi inspirující,“
Publikováno: 14.4.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:48

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Aleš John, MBA, generální ředitel ÚJV Řež a.s. Počátkem března jste pořádali obchodně-podnikatelskou misi do Indie. Co bylo důvodem? Návštěvu Indie inicioval indický velvyslanec v ČR, který po návštěvě naší firmy v roce 2009 nabídl možnost prezentace vybraných českých firem z oboru energetického strojírenství a energetiky obecně před zástupci indické podnikatelské sféry. Ve spolupráci s Janem Svě...

Celý článek zde

MIR -1200, projekt nejen pro Českou republiku

Publikováno: 14.4.2010

Pro výstavbu 3. a 4. energobloku Jaderné elektrárny Temelín nabízí konsorcium firem ŠKODA JS a.s., Atomstrojexport a.s. a OKB Gidropress, a.s., projekt MIR-1200 (Modernized International Reactor) založený na projektu AES-2006. Jde o výsledek evolučního vývoje technologie s tlakovodními reaktory typu PWR. V současné době probíhá výstavba sedmi bloků VVER-1000/1200 v Rusku a pěti bloků JE v dalších zemích. Článek blíže popisuje MIR-1200 a přibližuj...

Celý článek zde

„Problém s integrací obnovitelných zdrojů mají i jinde. Snižují se dotace, sluneční a větrné elektrárny se vypojují ze sítě,“

„Problém s integrací obnovitelných zdrojů mají i jinde. Snižují se dotace, sluneční a větrné elektrárny se vypojují ze sítě,“
Publikováno: 9.4.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:49

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Zeman, předseda představenstva a generální ředitel ČEPS, a.s. Stav, který nyní je v ČR… Lze jej přirovnat k obdobné situaci v jiné zemi Evropy? I v dalších zemích mají problém s integrací obnovitelných zdrojů do soustav. Například v Dánsku, které je dáváno za zářný příklad promotéra obnovitelných zdrojů v Evropě, se z větru vyrábí okolo dvaceti procent elektřiny. To ale neznamená, že ...

Celý článek zde

„Pokud by se nic nepodniklo, znamenalo by to čtyřnásobné navýšení příspěvku na OZE pro rok 2011,“

Publikováno: 9.4.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:48

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu....

Celý článek zde

Těžba uranu v České republice v současnosti a možnosti jejího dalšího pokračování

Publikováno: 9.4.2010

Příspěvek informuje o těžbě na ložisku Rožná v České republice v současné době, o možnosti prodloužení těžby uranu na tomto ložisku po dobu ekonomické výhodnosti těžby bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu České republiky, o vývoji cen uranu na světových trzích a dále o průzkumných pracích pod 24. patrem Dolu Rožná. Celý článek (Ing. Jaroslav Fikáček, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - odbor hornictví) najdete v náhledovém formátu PDF...

Celý článek zde

Fúzi jader lehkých atomů, jako zdroj nevyčerpatelné a nejčistší energie, lidstvu napovědělo Slunce

Publikováno: 9.4.2010

Třicátá léta 20. století (Bethe, 1938) jednoznačně potvrdila slučovací termojaderný proces v centru Slunce, který přeměňuje jednu formu energie (hmotu) na jinou formu energie (pohyb a záření). Mezi výbuchem štěpné atomové bomby (USA, Hirošima 1945) a zprovozněním atomové elektrárny (SSSR, Obninsk 1954) uplynulo pouhých devět let. Když ale nebe nad Pacifikem rozzářil výbuch vodíkové nálože (USA, Marschalovy ostrovy, 1952), málokdo předpokládal, že...

Celý článek zde

Zásoby hnědého uhlí v ČR na začátku třetího tisíciletí

Publikováno: 9.4.2010

Nerostné suroviny jsou neobnovitelné přírodniny, které se vyskytují v nejsvrchnějších částech zemské kůry. Nerostné suroviny představují národní bohatství, jehož uvážlivé využívání umožňuje hospodářský a ekonomický rozvoj státu. Obecně je průmyslový rozvoj doprovázen zvýšenými požadavky na spotřebu nerostných surovin všeho druhu. S dosaženou úrovní vědy a výzkumu se mění i požadavky na jejich kvalitu. Přirozeně vzniklé a významné akumulace jednod...

Celý článek zde

Odpadová a energetická společnost města Amsterodam = největší spalovna na světě

Publikováno: 4.4.2010

Odpadová a energetická společnost města Amsterodam (AEB) je se spalovací kapacitou 1 400 000 tun komunálního odpadu ročně největší spalovnou na světě, která je situovaná na jednom místě. Společnost má více než devadesátiletou zkušenost se zpracováním domácího odpadu spalováním, výrobou elektřiny a tepla pro místní vytápění a s dalším využíváním zbylého odpadu (včetně popela a polétavého popílku). Článek popisuje jednotlivá zařízení společnosti AE...

Celý článek zde

Kauza Prunéřov: Začíná pro české podnikatele zelená totalita?

Publikováno: 2.4.2010, Aktualizováno: 4.4.2010 14:03

Záležitost projektu retrofitu (obnovy, rekonstrukce) Elektrárny Prunéřov je již bohužel zcela zpolitizovaná. Nikdo se neptá na názor projektantů retrofitu. Na druhou stranu odpůrci ze Strany zelených a různých ekologických hnutí včetně tzv. Ekologického právního servisu, kteří jsou v oblasti konstrukce kotlů naprosto nepoznamenáni věděním, se snaží svévolným výkladem platných právních předpisů a následnou kampaní prostřednictvím médií ovlivnit ro...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>