Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Kompletní výměna dvou blokových transformátorů 300 MVA 3. bloku JE Dukovany proběhla během pěti týdnů

Kompletní výměna dvou blokových transformátorů 300 MVA 3. bloku JE Dukovany proběhla během pěti týdnů

Publikováno: 11.5.2010
Rubrika: Jaderné, Technologie, materiály

Součástí významného projektu Skupiny ČEZ - Využití projektových rezerv bloků JE Dukovany je mimo jiné modernizace osmi blokových transformátorů, jednoho rezervního blokového transformátoru a rekonstrukce vyvedení výkonu bloku. V rámci těchto akcí zaujímá firma I & C Energo a.s. klíčovou roli jako subdodavatel pro generálního dodavatele stavby ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. V článku je popsána výměna blokových transformátorů, dále pak průběh rekonstrukce vyvedení výkonu turbogenerátoru, autoři se zabývají též souvisejícími přípravami a projekčními pracemi i vlastní realizací. Celý článek (autoři: Ing. Bedřich Kuchař, project manager, Ing. Alexandr Mikóczy, hlavní inženýr projektu - za realizační tým I & C Energo a.s.) najdete v náhledovém formátu ZDE.

The complete replacement of two block transformers 300 MVA of the 3rd block of the Dukovany nuclear power plant have been carried out over a period of five weeks.
This important project for the ČEZ Group – Use of projected reserves of blocks of the Dukovany nuclear power plant – includes, among other things, the modernisation of eight block transformers and one reserve block transformer, and the reconstruction of the power installation of the block. The company I & C Energo a.s. is playing an important role within the project as a sub-contractor for ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., the general supplier of the construction. The article describes the replacement of block transformers, the course of reconstruction of the installation of output TG 220 MW, and the authors also deal with the related preparation and project work and its implementation.

Комплектная замена двух блочных трансформаторов 300 МВА третьего блока ядерной электростанции Дукованы прошла за пять недель
Составной частью большого проекта группы ЧЕЗ является использование проектных резервов блока АЭС Дукованы, кроме модернизации других восьми блочных трансформаторов и реконструкции вывода мощности блока. В рамках этого проекта акционерное общество I & C Energo играет ключевую роль, как субпоставщик генерального поставщика строительства Шкоды Прага Инвест. В статье рассказывается о замене блочных трансформаторов, описывается реконструкция выведения мощности турбогенератора 220 МВт (Мега Ватт). Авторы касаются связанной с этим подготовки проектных работ, а также реализации проекта.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...
Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (60x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (60x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...