Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    2/2009 - květen

2/2009 - květen

Kompresory Carbon Zero využívají vloženou energii ze 100 %

Publikováno: 14.10.2009

Jako první na světě představila v letošním roce společnost Atlas Copco, s. r. o., kompresory, které dokážou šetřit investorovi peníze a zároveň životní prostředí. Zařízení řady Carbon Zero jsou schopna dokonale využít veškeré odpadní teplo, jež při stlačování vzduchu vzniká. Díky tomu mají firmy výrazně nižší spotřebu elektrické energie a zároveň snižují nebezpečné emise oxidu uhličitého....

Celý článek zde

Svařování ocelí s vyšší pevností

Publikováno: 26.8.2009, Aktualizováno: 5.8.2010 11:19

Vývoj i aplikace v oblasti konstrukčních materiálů vede v posledních letech k většímu použití ocelí s vyšší pevností. Také výrobní praxe směřuje k větší aplikaci ocelí vyšších a vysokých pevností a otěruvzdorných materiálů. Pro běžné konstrukce lze rozšířit materiálový sortiment zejména o oceli pevnostních tříd S420 až S690. Spotřeba těchto oceli v posledních pěti letech ve světě i v České republice vzrůstá a tyto materiály se stávají běžnými. N...

Celý článek zde

Distribuce stopových prvků v produktech pyrolýzy hnědého uhlí

Publikováno: 14.8.2009

Východiskem k možnostem racionálního a efektivního využití uhlí je co nejširší poznání všech obecných i specifických fyzikálních, chemických a technologických vlastností, kterými se uhlí vyznačuje a které byly často, pro zúžené chápání uhlí pouze jako paliva pro energetické a teplárenské zdroje, opomíjeny. Význam uhlí jako surovinového zdroje i pro jiné využití, než je energetika, v budoucnosti nepochybně poroste. Jednou z těchto významných persp...

Celý článek zde

Zplyňování biomasy a odpadů

Publikováno: 11.8.2009

Příspěvek se zabývá zplyňováním biomasy a tříděného komunálního odpadu s kogenerací pomocí horkovzdušného turbosoustrojí. Plyn je spalován v sekundární komoře umístěné za generátorem. Spaliny proudí přes výměník, kde dojde k ohřevu stlačeného vzduchu následně přivedeného do turbíny. Odpadá tedy nákladné a komplikované čištění energoplynu, které je hlavním zdrojem problémů při přímém využití energoplynu ve spalovacích motorech. Další předností by ...

Celý článek zde

Turbína z Brna do Berlína a zpět

Publikováno: 11.8.2009

Turbína v brněnském teplárenském provozu Červený mlýn patří k novějším zařízením, které Teplárny Brno provozují. Specifikem samotného provozu je kogenerační výroba tepla a elektrické energie a poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě České republiky. Z těchto důvodů je turbína relativně rovnoměrně využívána po celý rok, což sebou nese vysoké nároky na spolehlivost a bezproblémový provoz celého zařízení....

Celý článek zde

Inovace parních turbín

Publikováno: 11.8.2009

Proces inovace parních turbin je v současné době velice aktuální, protože celá řada provozovatelů parních turbin mění svoje výrobní postupy a filosofii podnikání a tím vzniká i nová potřeba elektrické energie a tepla, někdy je také je nutná výroba chladu. Velmi často se modernizuje i zdroj výroby páry, včetně změny palivové základny. To vede ke změně parametrů admisní páry. Firma EKOL, spol. s r. o. se zaměřuje mimo jiné na realizaci inovací pa...

Celý článek zde

„Vyhodnocujeme variantu výstavby vlastního energetického zdroje,“

Publikováno: 3.8.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:56

uvedl v květnovém rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné a. s....

Celý článek zde

Tepelné poškozování průmyslových zařízení

Publikováno: 20.7.2009

V průmyslové praxi se velmi často setkáváme s tepelnou únavou. Ta může být způsobena častými změnami provozních podmínek, nestacionárním rozložením teplotních polí, či zatížením vysokými teplotami (creep). Ve všech těchto případech dochází k poškozování zařízení, a tím ke snižování jejich životnosti, která je velmi důležitá pro provozovatele zařízení. Je proto nezbytné, aby veškeré kritické provozní stavy (ať už normální, abnormální či havarijní)...

Celý článek zde

Rozvoj indické energetiky, příležitostii bariéry vstupu

Rozvoj indické energetiky, příležitostii bariéry vstupu
Publikováno: 30.6.2009, Aktualizováno: 1.7.2009 16:05

Současná Indie je vnímána jako země obrovského potenciálu hospodářského růstu, možných investic i spotřeby v oblastech osobní i průmyslu. Toto vnímání je podpořeno především lidnatostí země, jež k roku 2008 činila 1,15 mld. obyvatel. Vše je podpořeno dlouhodobě trvalým růstem ekonomiky, jež se pohybuje kolem 8 % a je v konečném důsledku i (v porovnání s např. Čínou) stále značně poddimenzovanou infrastrukturou ve všech oblastech včetně energetiky...

Celý článek zde

NUSIM 2009 = náznaky optimismu v jaderné komunitě

Publikováno: 30.6.2009

Ve znamení mírného optimismu proběhla 30. března až 2. dubna 2009 konference NUSIM 2009, na které se sešli členové slo­venské, německé a české nukleární společnosti. V krásném prostředí horského hotelu IFA v německém městečku Schöneck se uskutečnil již sedmnáctý ročník. Toto původně trojstranné informativní setkání se stalo postupem času otevřenou mezi­národní konferencí poskytující účastníkům přehled nejen o tom, v jakém stavu je jaderná...

Celý článek zde

Informace o projektu ITER

Publikováno: 28.6.2009

Projekt ITER (International Termonuclear Experimental Reactor), který je v současnosti na počátku výstavby v sousedství areálu CEA Cadarache (oblast Provance, jihovýchodní Francii), je předmětem celosvětové mezinárodní spolupráce....

Celý článek zde

„Ekonomická krize bude hnacím motorem vývoje nových energeticky úsporných řešení,“

„Ekonomická krize bude hnacím motorem vývoje nových energeticky úsporných řešení,“
Publikováno: 22.6.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:57

řekla pro All for Power Barbara Frei, prezidentka a výkonná ředitelka ABB, s. r. o., v ČR....

Celý článek zde

Stanovisko STEO k energetickému využívání výhřevné frakce z mechanicko­biologické úpravy komunálního odpadu

Stanovisko STEO k energetickému využívání výhřevné frakce z mechanicko­biologické úpravy komunálního odpadu
Publikováno: 22.6.2009

V případě mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu (MBÚ) došlo v otázce podpory energetického využití materiálově již jinak nevyužitelného zbytkového směsného komunálního odpadu (SKO) k názorovému posunu a připouští se nutnost odpady také energeticky využívat. V této souvislosti se uvažuje o podpoře projektů z OPŽP. Energetické využívání odpadů je v sou­ladu s evropskou koncepcí nakládání s od­pady a tato praxe je již dlouho zavede...

Celý článek zde

Dostavba 3. a 4. bloku AE Mochovce

Dostavba 3. a 4. bloku AE Mochovce
Publikováno: 16.6.2009

Výstavba Atómových elektrární Mochovce sa začala v roku 1981. Pôvodne bola plánovaná ako štvorbloková, pričom prvé dva bloky, každý s výkonom 440 MW, boli dokončené v rokoch 1998 a 2000. V roku 1992 padlo rozhodnutie pozastaviť vý­stavbu 3. a 4. bloku a následne uskutočniť nevyhnutné konzervačné práce. Privatizácia 66 % balíka akcií Slovenských elekt­rární, a.s. (SE) v roku 2006 priniesla životne dôležité zmeny aj do projektu dostavby 3. ...

Celý článek zde

Možnosti snížení emisí oxidu dusíku energetických kotlů

Publikováno: 15.6.2009, Aktualizováno: 19.6.2009 08:13

Referát se zabývá problematikou snížení emisí oxidů dusíku energetických kotlů dokonalejším řízením, které umožňuje sou­časná počítačová a řídící technika. Cílem tohoto řízení je dosažení rovnoměrného rozložení teplot spalin a koncentrací kyslí­ku po výšce a zejména v horní části spalovací komory. Řízení je založeno na počítačové identifikaci důležitých termohydrau­lických a chemických veličin procesu spalování. Je popsána metoda iden...

Celý článek zde

„Nastává doba, kdy musíme přistoupit k masivní a zásadní obnově a rozvoji distribuční soustavy,“

„Nastává doba, kdy musíme přistoupit k masivní a zásadní obnově a rozvoji distribuční soustavy,“
Publikováno: 4.6.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:57

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Filip Secký, člen představenstva a ředitel úseku Obnova sítí ČEZ Distribuce, a.s....

Celý článek zde

„Rozvoj přenosových soustav zaostává za masivní výstavbou obnovitelných zdro­jů v EU, může to být časem velký problém,“

Publikováno: 4.6.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:57

upozornil v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Pavel Šolc, v době rozhovoru ředitel sekce Strategie ČEPS, a.s., nyní vedoucí poradců nového ministra průmyslu a obchodu ČR....

Celý článek zde

Nové číslo časopisu All for Power 2/2009 brzy na vašich stolech!

Nové číslo časopisu All for Power 2/2009 brzy na vašich stolech!
Publikováno: 26.5.2009, Aktualizováno: 1.6.2009 11:34

Vážení čtenáři, nové číslo odborného časopisu All for Power se již brzy objeví na vašich stolech. Věříme, že se opět stane zajímavým zdrojem aktuálních a odborných informací z oboru energetiky. A co jsme pro vás připravili v aktuálním čísle? Zaměřili jsme se na dostavbu jaderné elektrárny v Mochovcích, přinášíme zajímavé informace o plánovaných investicích do rozvoje české přenosové soustavy a distribučních sítí, nebudou ani chybět příspěvky, týk...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>