Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Biomass

Biomass

V Hodoníně experimentují s biomasou. Z potravinářských zbytků je elektřina a teplo. V kurzu je fritovací olej, slunečnice a kukuřice

Publikováno: 19.11.2009

Zdařilé testování paliv na bázi biomasy má za sebou hodonínská elektrárna. Po potravinářských a fritovacích olejích přišly v uplynulých dnech na řadu zbytkové části slunečnice a kukuřice Od ledna do září letošního roku vyrobila hodonínská elektrárna z biomasy přes 125 GWh elektřiny, celková produkce Skupiny ČEZ v domácích elektrárnách činila za toto období více než 234 GWh zelené elektřiny z biomasy....

Celý článek zde

Biomasa drží tempo, Hodonín těží z modernizace

Publikováno: 27.10.2009

Za prvních 9 měsíců letošního roku vyrobila Skupina ČEZ v domácích elektrárnách spalováním biomasy více než 234 GWh elektřiny. Daří se tak držet loňskou zvýšenou úroveň produkce. Za celý loňský rok ČEZ v ČR z biomasy vyprodukoval téměř 327 GWh....

Celý článek zde

Co se do časopisu AFP 3/2009 nevešlo: Vážené čtenářky a čtenáři, ...

Publikováno: 17.9.2009

... vzhledem k velkému zájmu o publikování článků v našem časopise, což nás samozřejmě moc těší, jsme se rozhodli vyjít vstříc všem zájemcům a od aktuálního čísla budeme zařazovat do vydání anotace těch nejzajímavějších článků, které v celé verzi uveřejníme na webových stránkách www.allforpower.cz. Časopis bohužel není „natahovací“ a někdy s těžkým srdcem musíme články odmítat nebo přesouvat do dalších vydání, což není řešením. Inform...

Celý článek zde

Zplyňování biomasy a odpadů

Publikováno: 11.8.2009

Příspěvek se zabývá zplyňováním biomasy a tříděného komunálního odpadu s kogenerací pomocí horkovzdušného turbosoustrojí. Plyn je spalován v sekundární komoře umístěné za generátorem. Spaliny proudí přes výměník, kde dojde k ohřevu stlačeného vzduchu následně přivedeného do turbíny. Odpadá tedy nákladné a komplikované čištění energoplynu, které je hlavním zdrojem problémů při přímém využití energoplynu ve spalovacích motorech. Další předností by ...

Celý článek zde

Uhlí z velké části nahradí biomasa

Uhlí z velké části nahradí biomasa
Publikováno: 29.3.2009, Aktualizováno: 12.7.2022 13:30

Nahradit výraznou část spalovaného uhlí biomasou je důvodem modernizace fluidního kotle v Elektrárně Hodonín. Pro společnost ČEZ akci realizuje česká dceřiná  společnost rakouského koncernu AE&E Group. Projekt patří mezi pilotní a po jeho odzkoušení bude princip náhrady části uhlí alternativním palivem realizován i na  dalších elektrárnách....

Celý článek zde

Vliv spalování biomasy na korozi teplosměnných ploch kotlů pod rosným bodem spalin

Publikováno: 14.12.2008, Aktualizováno: 16.4.2009 17:55

Při spalování biomasy (sláma, seno, energetické rostliny) se zvyšuje podíl HCl ve spalinách, který způsobuje korozní problémy na teplosměnných plochách kotlů, kde dochází k poklesu teplot spalin pod rosný bod. Při teplotách pod rosným bodem dochází ke kondenzaci, společnému působení HCl a H2SO4 na vnější kovový povrch a k intenzivnímu koroznímu napadení i při krátkodobém působení. Jako výhodné se ukazuje použití ochranných povlaků. V příspěvku js...

Celý článek zde

ČEZ letos vyrobil v ČR z biomasy již 234 GWh elektřiny

Publikováno: 13.11.2008, Aktualizováno: 16.4.2009 18:47

Ve třetím čtvrtletí roku 2008 vyrobila Skupina ČEZ v domácích elektrárnách více než 65 GWh elektřiny z biomasy. Dalšími 34 GWh přispěly polské elektrárny Skawina a ELCHO. Od začátku roku vyrobily elektrárny ČEZ v ČR z biomasy 234 GWh, což by pokrylo spotřebu téměř 70 tisíc domácností. Dohromady s polskými provozy bylo za prvních devět měsíců letošního roku vyrobeno z biomasy téměř 307 GWh.  ...

Celý článek zde

Plzeňská teplárna zahájila stavbu bloku na biomasu

Publikováno: 23.9.2008, Aktualizováno: 19.4.2009 19:29

Plzeňská teplárenská, největší výrobce tepla i elektřiny v regionu, zahájila v Plzni stavbu 'zeleného' kotle na spalování biomasy, největší svého druhu v ČR. Ekologický výrobní blok za 850 milionů korun nahradí ročně 120.000 tun uhlí, což je pětina potřeb podniku. Firma chce zdroj spustit 31. března 2010, řekl generální ředitel Tomáš Drápela. Investice podle něj neovlivní cenu tepla v Plzni. Zahájení stavby se zúčastnil i ministr průmyslu Martin ...

Celý článek zde

Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů

Publikováno: 6.8.2008, Aktualizováno: 24.1.2012 17:41

Tento příspěvek v úvodu shrnuje obecné možnosti kogenerace v návaznosti na technologii atmosférického fluidního zplyňování. Stěžejní část příspěvku se věnuje dosavadním zkušenostem s využitím plynu v kogenerační jednotce. Nejprve je popsána celá technologie, tj. zplyňovač, modifikovaná čisticí trať a kogenerační jednotka včetně specifik připojovací části. Pozornost je také věnována vzájemným vztahům mezi jednotlivými komponenty a jejich regulaci ...

Celý článek zde

Energie z biomasy

Publikováno: 23.7.2008, Aktualizováno: 12.7.2022 13:22

Autor byl v letech 2003 až 2007 hlavním řešitelem tzv. doktorského projektu GAČR stejného názvu, jehož se zúčastnili doktorandi a učitelé Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě a Vysokého učení technického v Brně. V rámci projektu bylo obhájeno osm doktorských disertačních prací a vznikl tým doktorandů, zahrnující studenty doktorského studia i z dalších českých i zahraničních vysokých škol. Některé poznatky a názory, získané v průběhu...

Celý článek zde

Korozní chování vybraných materiálů v kotlech spalujících biomasu

Publikováno: 10.5.2008, Aktualizováno: 8.10.2010 07:29

Dlouhodobé zkoušky nízkolegovaných ocelí a výšelegovaných ocelí a slitin v prostředí kotlů,  spalujících biomasu. Zkušební teploty jsou od 450 do 640 °C, doba expozice až 17 520 hodin. Zkoušky dosud pokračují na čtyřech kotlích v České republice – Dalkia Krnov, Biocel Paskov, Mondi Packaging Štětí a TTS Třebíč a na jednom kotli Vaxjo Energi AB, Švédsko. V příspěvku jsou uvedeny dosažené výsledky z gravimetrického hodnocení vzo...

Celý článek zde

Spoluspalování biomasy ve fluidním kotli v provozu

Publikováno: 17.1.2008, Aktualizováno: 12.7.2022 13:25

V průběhu roku 2006 byla realizována příprava, doprava a dávkování biomasy dřevní štěpka separátní cestou do stávajícího fluidního kotle s cirkulující fluidní vrstvou v Plzeňské Teplárenské. Nabídka úspěšně prošla výběrovým řízením a byl s výše uvedeným zákazníkem podepsán kontrakt na dodávku zásobníku dřevní štěpky, třídiče a dopravy do fluidního kotle FK6. Dodávka zařízení a zprovoznění probíhaly od září do prosince 2006. Zařízení je v bezporuc...

Celý článek zde

Ekologické pelety z hnědého uhlí a biomasy

Publikováno: 7.1.2008, Aktualizováno: 12.7.2022 13:25

Jednou z možností, jak zajistit rozvoj uplatňování obnovitelných zdrojů energie v ČR, je pěstování vhodných druhů biomasy a po úpravě (usušení, zdrobnění) je možno tuto biomasu přidávat do peletizační směsi a vyrábět uhelné pelety s přídavkem biomasy a odsiřovacího aditiva. V minulých letech byly ověřovány možnosti peletizace hnědého uhlí s přídavkem aditiva a případně s přídavkem biomasy. Zapracováním vhodného odsiřovacího aditiva do uhelné směs...

Celý článek zde

Spalování biomasy ve fluidních kotlích teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav

Publikováno: 3.1.2008, Aktualizováno: 12.7.2022 13:26

Referát se týká instalace linky příjmu, skladování, dopravy a spalování biomasy – peletek ve fluidních kotlích (2x140 t/h) závodní teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav....

Celý článek zde

Spaľovanie biomasy v Smrčina Hofatex - Obnoviteľný zdroj energie

Publikováno: 3.12.2007, Aktualizováno: 12.7.2022 13:26

Spoločnosť Adato v súčasnosti pre investora Smrečina Hofatex ukončuje realizáciu modernej kogeneračnej jednotky na spaľovanie biomasy v závode na výrobu dřevovláknitých izolačných materiálov. Biomasa je zaisťovaná čiastočne vlastným odpadom z produkcie a čiastočne výmenou za dodávané teplo do susediaceho závodu Doka Drevo. V roštovom kotle s parametrami 30 t/h, 63 bar(a), 430°C je vyrábaná para pre parnú turbínu, po prechode VT časťou turbíny je ...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Biomasový kotel RKF26 v Teplárně Frýdek-Místek ve Sviadnově (22x)
Společnost EKOL, spol. s r.o. Brno v rámci dodávky bioelektrárny pod názvem „Ekologizace zdroje CZT města Frýdek-Místek“...
Dodávka armatur a příslušenství pro elektrárnu na biomasu ve Sviadnově (20x)
Více než šest stovek armatur dodala firma ARMATURY Group a.s., pro společnost EKOL spol. s r.o., Brno - generálního doda...
Generátor pro biokotel ve Sviadnově (17x)
Jedním z nejdůležitějších technologických zařízení nového biobloku ve Sviadnově je bezkartáčový synchronní generátor typ...