Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II

Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 13.9.2008, Aktualizováno: 20.4.2009 13:38
Rubrika: Klasické, Technologie, materiály

Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hranici životnosti, rozhodla se společnost ČEZ provést komplexní obnovu elektrárny (KO ETU II), která by měla prodloužit její životnost o dalších 25 až 30 let. ETU II je situována západně od hnědouhelného dolu Libouš, ze kterého je doprava uhlí zajištěna pásovou dopravou. Vedlejší energetické produkty jsou dopravovány pásovou dopravou do prostoru Severočeských dolů, kde se tato směs, certifi kovaná jako deponát, využívá k revitalizaci krajiny po důlní činnosti.

V rámci obnovy dojde i ke snížení odběru surové vody a k redukci objemu a zlepšení kvality odpadních vod vypouštěných do Lužického potoka. Nová technologie by neměla zhoršovat hlukovou situaci.
Areál elektrárny je odvodňován do Lužického potoka ústícího v prostoru nádrže Nechranické přehrady do Ohře. Staveniště druhé části má nejnižší bod na břehu řeky Ohře, a to jihozápadně od areálu elektrárny, kde čerpací stanice surové vody čerpá technologickou vodu pro elektrárnu. Dále je tvořeno úzkým pásem území, který po překonání strmého svahu za čerpací
stanicí mírně stoupá po okraji pole k zářezu vlečky SD Prunéřov – Tušimice. V tomto úseku je přímo nad dvojicí potrubí postavena provozní budova odvzdušnění výtlačných řadů. Trasa dále částečně pokračuje podél zářezu, následně jej překříží a podél areálu zahradnictví stoupá na návrší nad elektrárnou, kde je situován vodojem pro technologickou vodu. Odtud trasa plynule klesá do prostoru ETU II.
Téměř veškerá stavební činnost spojená s komplexní obnovou Elektrárny Tušimice II bude provedena ve vlastním areálu elektrárny, to znamená v rámci stabilizované funkční plochy určené pro tento typ využití.
Současné blokové uspořádání elektrárny bude zachováno. Do stávajícího prostoru kotelny budou instalovány nové granulační kotle s lepšími provozními a ekologickými parametry. Nové podkritické granulační kotle budou vyrábět páru o parametrech 18,1 MPa, 575 °C/580 °C. Účinnost kotle se zvýší na min. 89,5 %. Namísto současných turbogenerátorů budou do strojovny umístěna nová moderní turbosoustrojí o stejném výkonu 200 MW, avšak s vyšší tepelnou účinností. Čtyři bloky, každý o jednotkovém instalovaném výkonu 200 MW, budou zajišťovat celkový elektrický výkon elektrárny 800 MW, který bude vyveden přes blokové transformátory do rozvodny Hradec.


 

Celkový pohled na elektrárnu Tušimice II

Stávající výměníkové stanice, které v současnosti zajišťují teplo pro vlastní potřebu elektrárny i pro cizí odběratele, budou v rámci komplexní opravy kompletně zrekonstruovány tak, aby v maximální míře vyhovovaly dnešním požadavkům na výrobu a odběr tepla. Původní dvě výměníkové stanice o rozdílných parametrech topné vody budou nahrazeny jednou společnou stanicí, napojenou na propojené stávající horkovodní okruhy. Tepelný výkon stanice zajistí dvě trojice ohříváků. Uvedená trojice s dostatečnou rezervou pokryje současné i v budoucnosti očekávané spotřeby tepla.

Celý článek spolu s dalšími fotografiemi naleznete v časopise All for Power č. 3/2008.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování komponent jaderných elektráren (58x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
V Elektrárně Dětmarovice plánují výstavbu dálkového horkovodu (54x)
Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 až 1976 a svým výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárno...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (47x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...