Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Proč jezdit na CNG

Proč jezdit na CNG

Publikováno: 28.5.2014
Rubrika: Paliva
  • Nejlevnější palivo – nízká spotřební a nulová silniční daň
  • Nízká spotřeba – mimořádně nízké provozní náklady
  • Nejbezpečnější palivo – silnostěnné tlakové nádoby odolné proti nárazu, minimální možnost úniku paliva, výbušnost směsi případného uniklého paliva se vzduchem je 8 krát nižší než u kapalných paliv
  • Nejnižší úroveň emisí – emise CO2 sníženy až o 30 procent, nulová emise pevných částic a aromatických uhlovodíků a aldehydů

Klíčová slova: CNG, palivo, ČPS

Nízké náklady
Právě nízké náklady jsou základním důvodem, proč jezdit na zemní plyn. V současnosti je zemní plyn nejlevnějším palivem pro pohon vozidel v ČR. V porovnání s benzinem jsou náklady při použití CNG zhruba poloviční. Navíc všechna CNG vozidla pro přepravu osob jsou osvobozena od silniční daně.

Bezpečnost
Zemní plyn je uchováván v tlakových lahvích pod tlakem 20 MPa, které jsou u moderních automobilů umístěny pod podlahovou plošinou a zespoda chráněny plechovým krytem. Tlakové lahve procházejí přísnými bezpečnostními zkouškami, které zahrnují nárazové testy, testy odolnosti vůči zvýšenému tlaku, atd. Navíc jsou tyto lahve vybaveny pojistnými ventily, které v případě nadměrnému růstu tlaku plyn začnou upouštět do ovzduší. Zemní plyn je lehčí než vzduch, proto při dopravní nehodě, kdy vznikne požár, dochází k jeho postupnému upouštění do ovzduší a vozidlo i jeho posádka tak zůstanou nepoškozeni. V mezinárodních testech jsou vozidla na CNG bezpečnější než benzinová nebo naftová.

Ekologie
Zemní plyn představuje v současnosti nejčistější pohon z běžných paliv. V porovnání s benzínem přináší o 25 až 30 procent nižší emise CO2, o 75 procent nižší emise CO a až o 80 procent nižší emise aromatických uhlovodíků. Ještě zajímavější je porovnání s naftou, kdy motory na CNG produkují o 50 procent nižší emise CO, o 80 procent nižší emise NOx a aromatických uhlovodíků a naprosto eliminují emise SO2 a pevných částic. V době, kdy se stále více hovoří o hrozbě skleníkového efektu a EU připravuje závazný cíl pro dlouhodobou politiku klimatu snížit emise skleníkového plynu oxidu uhličitého CO2 o 40 procent, je to silný argument pro pohon na stlačený zemní plyn. Navíc ve velkých aglomeracích mnohých zemí EU již dochází k omezování množství dopravních prostředků, které se mohou pohybovat v centrech měst v případě nepříznivé smogové situace. A právě CNG automobily mají v tomto případě vždy výjimku.

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce 1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931. ČPS v současné době sdružuje téměř 102 odborných sdružení a firem působících v plynárenství a cca 234 individuálních členů – ve velké většině špičkových plynárenských odborníků.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2018: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy palivaTESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2018: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva (20x)
Za posledních několik let firma TESPO engineering s.r.o. vstoupila ve známost tím, že navrhuje našim zákazníkům netradič...
New World Resources (20x)
Společnost New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) dnes oznamuje neauditované ekonomické výsledky za ...
Korekci limitů na lomu Bílina musí doplnit další kroky (19x)
Státní energetická koncepce počítá s přednostním využitím hnědého uhlí v teplárnách. Samotná korekce limitů těžby hnědéh...