Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Koncepce technologie flexibilního energetického systému FES jako decentralizovaného energetického zdroje pro výrobu elektřiny a tepla

Koncepce technologie flexibilního energetického systému FES jako decentralizovaného energetického zdroje pro výrobu elektřiny a tepla

Publikováno: 28.6.2016
Rubrika: Energetické strojírenství, Technologie, materiály

Tento příspěvek informuje o pokračujících aktivitách v roce 2015 v rámci řešení grantového projektu TA04021687 (Výzkum a vývoj ohříváku parovzduchové směsi pro FES) spojených s návrhem základní koncepce nového energetického systému (FES) pro decentralizovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi kombinovaného cyklu při spalování tuhých paliv (černé uhlí). V prvé řadě se zde jedná o volbu stěžejních parametrů, provedení základních kroků výpočetní optimalizace a teoretické řešení klíčových úseků technologie dominantně ovlivňujících efektivitu tohoto energetického zdroje.

Klíčová slova: decentralizovaný zdroj, FES, kombinovaný cyklus

Celý článek (autoři: Ing. Jaroslav Konvička, Ing. Pavel Milčák, VÍTKOVICE ÚAM, a. s., Doc. Ing. Ladislav Vilimec, Ing. Otmar Masný, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Concept technology of the flexible energy system FES as a decentralized source of energy for producing electricity and heat

This paper provides information about ongoing activities in 2015 as part of the grant project TA04021687 (Research and Development of a Steam-Air Mixture Heater for FES) associated with the design of a basic concept of a new energy system (FES) for the decentralized production of electricity and heat based on a combined cycle in the combustion of solid fuels (black coal). First and foremost it involves choosing key parameters, carrying out basic steps of computer optimization and theoretical solutions to key technology sectors dominating the efficiency of this energy source.

 

Partneři rubriky Technologie, materiály:

   

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (57x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (46x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
Aplikační omezení žáropevné oceli P92 (38x)
Snaha o zvyšování životnosti a efektivity energetických celků klade vysoké nároky na zvolené materiály, především z hled...