Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Elektřinu z uhlí lze vyrábět ekologicky - hlásí letošní ročník Coal-Gen Europe

Elektřinu z uhlí lze vyrábět ekologicky - hlásí letošní ročník Coal-Gen Europe

Publikováno: 2.9.2009
Rubrika: Klasické, Uhlí

Letošní konference Coal-Gen Europe nese motto „Černou technologii změníme na zelenou“. Jak název napovídá, konference (více informací najdete ZDE) je věnována technologiím, které pomohou evropským uhelným elektrárnám splňovat přísné ekologické normy.

Jakožto osmý největší producent a vývozce uhlí na světě hraje Polsko klíčovou úlohu při uspokojování evropské poptávky po elektřině vyráběné z uhlí. Ve střední a východní Evropě disponuje Polsko kapacitně největším systémem na výrobu elektřiny. Vedle toho zůstává v Polsku dominantním zdrojem energie uhlí, vyrábí se z něj zhruba 90 procent veškeré energie v zemi. To je nejvíce v celé EU.

Jedním z účastníků je i společnost GE Energy, která zde bude demonstrovat své zkušenosti a technické know-how v několika oblastech, které mají klíčový význam pro úspěšný rozvoj uhelného průmyslu v zemi. Jde mimo jiné o tyto technologie:

  • Využití důlních plynů pro výrobu elektřiny. Stále více aktivních uhelných dolů v Polsku i dalších východoevropských zemích dosahuje výrazně vyšší energetické účinnosti při současné redukci ekologických dopadů (včetně emisí plynů bohatých na metan). Toho bylo dosaženo díky instalaci motorů Jenbacher, vyvinutých v rámci iniciativy ecomagination. Tyto motory dokážou využít důlní plyny a vyrábět tak velmi levnou elektřinu a teplo, které lze pak používat jak pro potřeby samotného dolu, tak pro zásobování místní rozvodné a tepelné sítě.

Od dubna 2008 je v provozu kogenerační systém v dolu Borynia (300 km jihozápadně od Varšavy). Tento systém používá motory Jenbacher JMS 612 a jako paliva využívá odpadní důlní plyn. Systém generuje 1,8 MW elektřiny a 1,8 MW tepelné energie. Před instalací tohoto systému byl jen zlomek metanu používán k tvorbě páry pro vytápění, nicméně zbytek byl vypouštěn do atmosféry. Dnes jsou tyto plyny zachycovány a dále využívány k výrobě elektřiny, což výrazně přispívá k plnění cílů vytyčených EU v oblasti energetické účinnosti.

  • Výroba technologie pomocí integrovaného zplynování (IGCC). Společnost GE je leaderem ve vývoji systémů IGCC pro velké elektrárny. Rovněž tato technologie byla vyvinuta v rámci iniciativy ecomagination a umožňuje využití velkého objemu uhlí k výrobě elektřiny při nižších emisích než při tradičním spalování.

Polsko je v EU zemí s nejvyšším podílem výroby elektřiny z uhlí, což rovněž znamená, že země disponuje značným potenciálem pro rozvoj technologií, které budou podporovat zachycování CO2 a následnou sekvestraci. V roce 2006 založila GE ve Varšavě své Evropské centrum pro čistší uhelné elektrárny - Konstrukční a projekční centrum. Toto centrum bude vytvářet základnu pro další využití technologií IGCC v Polsku a celé Evropské unii.

  • Plynové turbíny: S více než 6 300 instalovanými nebo objednanými turbínami je GE světovým leaderem v oblasti designu, vývoje a aplikace technologií plynových turbín. Tyto turbíny lze použít v systémech spalujících fosilní paliva, v elektrárnách s kombinovaným cyklem, v IGCC systémech, integrovaných hydroelektrárnách (IWPPs), průmyslových, petrochemických i jaderných elektrárnách po celém světě.
  • Energie a voda - Systémy na získávání a čištění vody: V celé Evropě je nyní urgentně zapotřebí významných investic na snížení ekologických dopadů úzce spojených oblastí, které představují výroba energie a spotřeba vody. Jen tyto investice mohou zajistit udržitelný rozvoj. V rámci EU je zhruba 44 procent vody spotřebováno na výrobu energie.

Společnost GE vyvinula v rámci své iniciativy ecomagination špičkové systémy pro získávání a čištění vody. Tyto systémy umožňují elektrárnám výrazně snížit spotřebu vody a splňovat stále přísnější požadavky na kvalitu ovzduší – to vše při současném zvyšování výkonu. Součástí těchto systémů jsou technologie kontrolující prašnost, dodávky uhlí, efektivitu využití uhlí a snižující emise i zabraňující ztrátám paliva.

  • Energetické služby: Provozovatelé elektráren neustále hledají cesty, jak optimalizovat stávající aktiva a dosáhnout vyšší účinnosti, což platí zejména v obtížnějších ekonomických podmínkách. Společnost GE nabízí široké portfolio moderních řešení, která podporují daný produkt napříč jeho celým životním cyklem, zlepšují provoz, umožňují lepší kontrolu nákladů a vyšší celkový výkon. Tak například GE pomáhá provozovatelům uhelných elektráren dosahovat vyšší účinnosti a výkonu plynových turbín nabídkou speciálních produktů, jako jsou modernizační balíček LP (Low Pressure) nebo technologie plynových turbín „Dense Pack“.

„Uhlí hraje v Polsku a zbytku Evropy i nadále významnou úlohu při uspokojování poptávky po spolehlivé a cenově dostupné elektřině. GE Energy úzce spolupracuje se svými klienty a poskytuje jim taková technologická řešení, jež jim umožňují proměňovat tuto hojnou surovinu v čistší a levnější zdroj energie,“ prohlásil generální ředitel GE Energy pro střední a východní Evropu, Rusko a Společenství nezávislých států - Rod Christie.
GE působí v Polsku od roku 1992 a patří mezi nejvýznamnější nadnárodní společnosti, které na polském trhu operují – v zemi zaměstnává zhruba 10 000 lidí. V Polsku rovněž sídlí Konstrukční a designové centrum GE (Engineering Design Center), jedno z několika konstrukčních středisek GE. Centrum bylo založeno v roce 2000 na základě dohody uzavřené mezi společností GE a Varšavským leteckým institutem. V současné době zaměstnává středisko 800 lidí a poskytuje služby řadě divizí koncernu GE, včetně GE Energy.
Na konferenci Coal-Gen Europe 2009, která začala 1. a skončí 4. září 2009 je GE zastoupena dvěma technickými přednáškami: Jean-Luc Buet, technický manažer vodohospodářské divize GE z Francie, vystoupí s přednáškou „Odstraňování selenu z odpadních vod FGD za použití biotechnologie ABMet vyvinuté GE“ a Bob Jones, produktový manažer GE Energy pro plynové turbíny, promluví na téma: „Plnění dekarbonizačních kritérií u turbín na syntézní plyn“.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Evropu nejvíce znečišťují německé uhelné elektrárny (32x)
Z pěti evropských uhelných elektráren, které chrlí do ovzduší nejvíce skleníkových plynů, jsou čtyři v Německu. Je to dů...
Český exit od uhlí je nyní ideologický hazard (31x)
Nárůst cen emisních povolenek v posledních dvou letech likviduje české teplárenství. Je nutná okamžitá regulatorní podpo...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (30x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...