Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Aeroderivativní turbína GE zajistí elektřinu a teplo pro italský papírenský závod a obyvatele žijící v okolí při výrazném snížení emisí

Aeroderivativní turbína GE zajistí elektřinu a teplo pro italský papírenský závod a obyvatele žijící v okolí při výrazném snížení emisí

Publikováno: 8.11.2009
Rubrika: Energetické strojírenství, Technologie, materiály

Papírenský závod Cartiere del Garda a společnost Alto Garda Servizi (A. G. S.) nedávno slavnostně otevřely kogenerační elektrárnu Alto Garda Power, jež bude vyrábět elektrickou energii a teplo a jež je vybavena aeroderivativní turbínou vyvinutou a vyrobenou společností GE Energy. Elektrárna nabídne řešení vyznačující se vysokou energetickou účinností a zároveň umožní velice efektivní vzdálené vytápění okolních domů, čímž výrazně přispěje k naplnění cílů v oblasti snižování emisí, k nimž se Itálie zavázala v rámci EU.

Projekt pomůže papírnám Cartiere del Garda S. p. A. dosáhnout výrazných úspor nákladů na energie, neboť jednotka bude vyrábět elektřinu pro závod, přičemž přebytečnou energii bude dál prodávat do rozvodné sítě; pára se zužitkuje při výrobních procesech a horká voda bude využívána k vytápění přilehlého městečka Riva del Garda. Teplem z kogenerační jednotky bude zásobováno celkem 4.500 domů. Podle údajů klienta projekt vedle ekonomické účinnosti přinese úsporu celkem 40.000 tun emisí oxidu uhličitého ročně.
„Snížení nákladů na energie znamená výrazné snížení celkových výrobních nákladů. Má-li si papírenství udržet konkurenceschopnost, musí hledat způsoby, jak snižovat vysoké náklady na energie a šetřit energií,“ prohlásil prezident Alta Garda Power Paolo Mattei, jenž zároveň dodal: „Právě s ohledem na tuto skutečnost je třeba zdůraznit zcela výjimečné spalovací vlastnosti nové turbíny GE LM6000. Emise vypouštěné do atmosféry jsou oproti předchozí kogenerační jednotce používané v Cartiere del Garda poloviční a výrazně pod limitem stanoveným legislativou.“


Podle provozovatele italské přenosové soustavy, jíž je společnost TERNA, musí Itálie přes 10 procent spotřebované elektřiny dovážet, aby uspokojila současnou vysokou poptávku. Díky své účinnosti a spolehlivosti bude moci instalovaná turbína GE LM6000 produkovat další elektřinu, jež bude dodávána do rozvodné sítě, čímž přispěje ke snižování energetické závislosti Itálie na importu elektřiny. Instalace této výkonné turbíny bude rovněž představovat další krok k dosažení cíle, k němuž se Itálie zavázala v rámci EU a jenž je znám pod zkratkou 20-20-20, tedy snížení emisí skleníkových plynů o 20 procent oproti roku 1990, snížení elektrické energie o 20 procent díky vyšší energetické účinnosti a 20procentní zvýšení využití obnovitelné energie, to vše do roku 2020. Projekt Alto Garda Power byl realizován společnostmi A. G. S. a Cartiere del Garda s cílem nahradit starou kogenerační termo-elektrickou jednotku novým, technologicky inovativním řešením.
Srdcem nově instalovaného systému je plynová turbína GE Energy LM6000 PD Sprint, jež vyrobí zhruba 46MW elektřiny. Výfukové plyny jsou odváděny do boileru, kde se vytváří pára, jež je posléze směřována do turbíny pro výrobu elektřiny, anebo využívána přímo pro výrobní procesy v závodě. Horká voda je zužitkována k vytápění přilehlé komunity.
Turbína LM6000 se vyznačuje velice nízkými emisemi 50mg/Nm3 oxidů dusíku (NOx) a 30mg/Nm3 oxidu uhelnatého. Díky tomu dosáhne Alto Garda Power roční úspory 40 000 tun emisí oproti tradičním ropným produktům, což výrazně přispěje ke zlepšení ovzduší a životního prostředí v oblasti.
Turbína GE LM6000 má výkon 45,74MW a energetickou účinnost plných 41 procent, přičemž dokáže běžet nonstop po celý rok. Díky vysoké účinnosti dosáhne stejného výkonu jako předchozí řešení, přičemž spotřebuje podstatně méně plynu, což pro provozovatele znamená obrovské úspory.
„Výrobci papíru mají speciální požadavky – a právě ty dokážou naše turbíny skvěle uspokojit. Vzhledem ke kontinuálním produkčním cyklu vyžadují zákazníci z papírenského průmyslu vysoce spolehlivé stroje, které mohou být v nepřetržitém provozu. Turbína LM6000 je osvědčený model - v současné době je po celém světě instalováno na osm set těchto turbín - takže jde o skvělou volbu pro papírenský průmysl,“ prohlásil Darryl Wilson, prezident a generální ředitel divize aeroderivativních turbín v GE Energy. Součástí zakázky je 12letý servisní kontrakt, který zákazníkovi poskytne záruku včasné nápravy, pokud by došlo k čemukoli neočekávanému.“
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Firma ABO valve slavila výročíFirma ABO valve slavila výročí (56x)
Společnost ABO valve letos oslavila 22. výročí založení firmy, a při této příležitosti uspořádala společenskou akci pro ...
JSP otevírá Akademii měření a regulace. Začíná se již zítra! (40x)
Společnost JSP zahajuje v prosinci 2015 pravidelná školení v oboru měření a regulace. První proběhne ve středu 9. ledna ...
Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (40x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...