Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    1/2014 - AFP 1/2014

1/2014 - AFP 1/2014

Informační systém pro dvě tváře energetiky

Publikováno: 26.5.2014

Energetika je ve srovnání s jinými oblastmi podnikání velmi specifická, zejména z pohledu informačních technologií. Trh s energiemi je například úzce svázán s legislativou, což však není jediný důvod pro netypické požadavky, které mají energetické firmy na informační systém. Bez ERP (Enterprise Resource Planning) systému se však již dnes rozhodně neobejdou. Autor v článku popisuje výhody nasazení moderních informačních systémů v praxi a popisuje ...

Celý článek zde

Názory odborníků na problematiku vývoje kotlů: Kotle musí umět spalovat různá paliva. Reservy existují např. v oblasti dopravy a měření

Publikováno: 26.5.2014

ANKETNÍ OTÁZKY: 1. V jakém směru se budou dále vyvíjet kotle na tuhá paliva? 2. Kde ještě spatřujete reservy kotlů na tuhá paliva? 3. V jakém směru se podle Vás budou vyvíjet automatizované systémy řízení a regulace? 4. Je honba za zvyšováním účinnosti konvenčních elektráren, prostřednictvím maximálních parametrů páry, reálnou cestou k nízkouhlíkové energetice? Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for P...

Celý článek zde

Slitina AmStar 888® - nová technologie pro staré i nové kotle

Publikováno: 26.5.2014

Zajišťování finančních zdrojů na rozsáhlou výměnu membránových stěn nebo stavbu nových kotlů je stále obtížnější. Proto se prodloužení životnosti kotle, vedle snižování emisí, stalo hlavní zájmem provozovatelů kotlů v USA i v Evropě. Alstom hledal řešení jak prodloužit životnost kotle, především tlakových částí, s minimem nutných investic. V článku je popsána technologie povrchové ochrany pomocí slitiny AmStar. Klíčová slova: Alstom, membránové ...

Celý článek zde

Spalinové kotle – půvab v rozmanitosti

Publikováno: 26.5.2014

Autor se v článku zaměřuje na praktické zkušenosti, získané z realizací spalinových kotlů. Porovnává horizontální a vertikální kotle, aplikaci norem prezentuje realizace tzv. by-passových komínů, zabývá se problematikou dodatečného přitápění v kotli a na závěr neopomíná zdůraznit význam spolehlivosti dodávek procesní páry a způsobů montáže jednotlivých komponent kotle. Klíčová slova: spalinové kotle Celý článek (autor: Pavel Holík, ředitel prod...

Celý článek zde

Technologie Alstom snižují emise

Publikováno: 26.5.2014

Společnost Alstom v roce 2013 uspěl v několika tendrech na dodávky technologií pro uhelné zdroje v Česku. V článku je popsána dodávka technologie pro snížení oxidů dusíku v elektrárně Mělník, dvou kotlích v Počeradech a dodávka odsiřovací jednotky pro teplárnu v Košicích. Klíčová slova: Alstom, uhelné zdroje, technologie Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je ...

Celý článek zde

Moderní regenerativní ohřívák vzduchu – příspěvek k ekologii i ekonomii provozu

Publikováno: 26.5.2014

Odborníci divize Boiler Products ALSTOM s.r.o. v Brně vytvořili nový koncept modernizace regenerativních ohříváků vzduchu Ljungström®. V nové moderní koncepci zúročili 50. let novodobé historie konstrukce těchto zařízení v Brně a využili v plné míře zkušenosti z posledních 20. let spolupráce s firemními partnery celého světa. Výsledkem je nové moderní zařízení - rotační regenerativní ohřívák nové generace, jehož parametry a užitná hodnota jsou na...

Celý článek zde

Monitorování a lokalizace částečných výbojů v olejových transformátorech

Publikováno: 6.5.2014

Výskyt částečných výbojů v izolaci olejových transformátorů zásadním způsobem ovlivňuje jejich životnost. Příspěvek se zabývá metodikou detekce a lokalizace částečných výbojů vznikajících v izolaci olejového transformátoru. Pro on-line detekci částečných výbojů je využito jejich širokospektrálního elektromagnetického vyzařování, šíření uvnitř nádoby a jejich zachycení senzory v pásmu UHF. Metodika byla úspěšně odzkoušena v provozu blokových trans...

Celý článek zde

Dodávky českých armatur do Turecka

Publikováno: 6.5.2014

Společnost ARMATURY Group a.s. se podílela na stavbě nové elektrárny Yunus Emre v Turecku dodávkou armatur v celkovém počtu 2 200 kusů. Generálním dodavatelem stavby je společnost Vítkovice Power Engineering a.s., která zabezpečuje výstavbu elektrárny na klíč. Výstavba uhelné elektrárny o výkonu 2 x 145 MW „Yunus Emre“ v turecké provincii Eskisehir je jednou z největších zakázek v historii společnosti a patří zároveň mezi velmi významné české pro...

Celý článek zde

Specialisté na měření a regulaci posedmé jednali v Praze

Publikováno: 6.5.2014

Počátkem letošního roku proběhl sedmý ročník odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace – Moderní instrumentace pro efektivní a bezpečné řízení procesů“, která se konala 20. února 2014 v Konferenčním centru City (Praha 4, Pankrác). Hlavním pořadatelem byla společnost JSP, s.r.o. spolu s hlavním partnerem společností SIEMENS divize Industry Automation & Drive Technologies, časopisy All For Power a Automa. Klíčová slova: JSP, SI...

Celý článek zde

Ochrana provozu a včasná diagnostika hrozících poruch na zařízení pomocí termokamer

Publikováno: 23.4.2014

Nedestruktivní diagnostika pomocí termokamery je jednou z klíčových metod jak udržet provoz a výrobu v chodu a bez zbytečných odstávek. Termokamery testo slouží k odhalení hrozících poruch vyrobní technologie, ztrát energie a to rychle, bezdotykově a za provozu. Celý článek (autor: Ing. Jaroslav Kmoch, produktovy manažer termografie, Testo, s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektron...

Celý článek zde

Kontrola elektrických instalací během plného provozu pomocí termokamery

Publikováno: 23.4.2014

Požáry elektrických instalací jsou v průmyslu poměrně častým, ale podceňovaným jevem. Mohou vést jen ke krátké odstávce bez vážnějšího finančního dopadu a újmě na zdraví, ale také k rozsáhlému požáru se ztrátami na životech. Přitom lze většině problémů předejít pravidelnou kontrolou elektrických instalací a jejich případnou opravou. Termografie je pro účely kontroly elektrických instalací při plném provozu využívána již několik desítek let, a dne...

Celý článek zde

Termokamery a pyrometry – princip měření, vlastnosti a využití

Publikováno: 23.4.2014

V posledních letech se značně rozšířilo používání pyrometrů (IČ teploměrů) a termokamer pro bezdotykové měření teploty, termografii a termodiagnostiku. Pyrometry nacházely původně uplatnění jen v takových provozech a aplikacích, kde bylo třeba měřit vysoké teploty (obvykle nad 500 ・・C). Značnýy pokrok v oblasti bezdotykového měření teploty se dosáhl díky rozvoji v optice a elektronice a aplikace bezdotykového měření teploty se posunula k podstatn...

Celý článek zde

„Sdružení dodavatelů investičních celků hodlá obnovit značku Made in Czechoslovakia,“...

„Sdružení dodavatelů investičních celků hodlá obnovit značku Made in Czechoslovakia,“...
Publikováno: 23.4.2014

... uvedl pro All for Power Ing. Tomáš Měřínský, pověřen řízením Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC). Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Nejvíce nám dává spolupráce s průmyslem. I proto, že se setkáváme s pravým konkurenčním prostředím,“...

Publikováno: 23.4.2014

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel Výzkumného energetického centra (VEC) při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TU). Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Nový požadavek na snížení emisního limitu o dalších 35 % by znamenal zdvojnásobení až ztrojnásobení nákladů na odsíření,“...

„Nový požadavek na snížení emisního limitu o dalších 35 % by znamenal zdvojnásobení až ztrojnásobení nákladů na odsíření,“...
Publikováno: 23.4.2014

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení ČR. Klíčová slova: emisní limit, odsíření Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Vloni jsme intenzivně řešili otázku zajištění primárního zdroje paliva,“...

„Vloni jsme intenzivně řešili otázku zajištění primárního zdroje paliva,“...
Publikováno: 23.4.2014

... uvedl pro All for Power Ing. Petr Jeník, předseda představenstva Teplárna Otrokovice, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Atomová legislativa slaví 30. narozeniny

Atomová legislativa slaví 30. narozeniny
Publikováno: 31.3.2014

V odborném kalendáři české a slovenské jaderné energetiky by mělo být datum 22. března (1984) zvýrazněno. V tento den vstoupil v naší zemi v platnost zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení. Letos si tedy připomínáme již třicet let od tohoto významného mezníku ve vývoji československého jaderného programu, který stanovil jeho potřebný legislativní rámec, bezpečnostní požadavky a dozorný režim. Klíčová s...

Celý článek zde

První číslo letošního roku vyšlo počátkem března

Publikováno: 25.3.2014, Aktualizováno: 28.3.2014 22:31

V tom stále se zvyšujícím shonu jsme opomenuli informovat naše pravidelné návštěvníky webových stránek (a je jich měsíčně již téměř 8 tisíc a unikátních) o tom, že vyšlo nové číslo tištěného časopisu All for Power. Obsah celého čísla naleznete zde. Obsah přílohy Kotle a energetická zařízení zde a obsah přílohy Termokamery a pyrometry v praxi zde. Pokud máte o časopis zájem, je možné si jej během pár minut předplatit zde. ...

Celý článek zde

Využití mikroturbín Capstone pro výrobu průmyslové páry

Publikováno: 25.3.2014, Aktualizováno: 28.3.2014 22:31

Kogenerace nebolí Společná výroba Teplá elektřiny JE JIZ Radu nechat známým termínem u odborné i laické veřejnosti dokonce. Nezpochybnitelné jsou úspory na stráně primárního PALIVA Uhelné sklady, av širším důsledku jsou i nižší vypouštěné Emise, oproti oddělené výrobě Teplá a elektřiny. Cílem tohoto článku JE fotak Dodávky technologie, určené pro zvýšení účinnosti pri výrobě přenosu Energie v průmyslovém podniku vyrábějícím Papírové obaly. Komple...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>