Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    3/2013 - AFP 3/2013

3/2013 - AFP 3/2013

Ekologizace zdroje centrálního zásobování teplem Frýdek-Místek

Publikováno: 19.9.2013

Společnost PSG-International v období 02/2012 až 04/2013 dodávala pro společnost EKOL, spol. s r.o., Brno stavební část díla nového biobloku Teplárny Dalkia ve Sviadnově. Článek popisuje průběh realizace výstavby. Klíčová slova: EKOL, bioblok, výstavba Celý článek (autor: Ing. Michal Krzyžanek, vedoucí projektu, PSG-International a.s., kancelář Brno) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elekt...

Celý článek zde

Generátor pro biokotel ve Sviadnově

Publikováno: 19.9.2013

Jedním z nejdůležitějších technologických zařízení nového biobloku ve Sviadnově je bezkartáčový synchronní generátor typové řady DIG od společnosti AvK. V tomto článku přiblížíme některá technická specifika. Klíčová slova: biokotel, generátor Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Dodávka armatur a příslušenství pro elektrárnu na biomasu ve Sviadnově

Publikováno: 19.9.2013

Více než šest stovek armatur dodala firma ARMATURY Group a.s., pro společnost EKOL spol. s r.o., Brno - generálního dodavatele výstavby elektrárny na biomasu ve Sviadnově. Elektrárna, která se nachází v areálu Teplárny Frýdek-Místek (Dalkia Česká republika, a.s.), byla zkolaudována koncem června a předána investorovi - EnergoFuture, a.s. Klíčová slova: armatury, EKOL, biomas Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopis...

Celý článek zde

Ekonomika projektu biomasové elektrárny v Teplárně Frýdek-Místek ve Sviadnově

Publikováno: 17.9.2013, Aktualizováno: 19.9.2013 13:15

Pro úspěch každého projektu je velmi důležitá ekonomika budoucího provozu ve vazbě na aktuální i očekávanou legislativu. Při přípravě investiční akce pod názvem „Ekologizace zdroje CZT města Frýdek-Místek“ investor úzce spolupracoval s dodavatelem a společně našli takové technické řešení, které umožnilo realizovat projekt s pozitivním ekonomickým efektem. V následujícím článku jsou prezentovány základní okolnosti, které vedly dodavatele spolu s i...

Celý článek zde

Technologický manipulátor ve skladu paliva teplárny Dalkia Sviadnov

Publikováno: 17.9.2013, Aktualizováno: 19.9.2013 13:14

Společnost SIMO-CZ s.r.o. byla oslovena společností EKOL, spol. s r.o., Brno za účelem řešení dopravy a skladování dřevní štěpky pro projekt teplárny Dalkia ve Sviadnově. Díky referencím a zkušenostem SIMO-CZ s obdobnými aplikacemi byl navržen, pro obsluhu skladu dřevní štěpky, speciální manipulátor pracující v automatickém nepřetržitém provozu bez trvalé obsluhy. Průběh realizace díla, včetně nestandardních řešení Vám popíšeme v tomto článku. K...

Celý článek zde

Biomasový kotel RKF26 v Teplárně Frýdek-Místek ve Sviadnově

Publikováno: 17.9.2013, Aktualizováno: 19.9.2013 13:13

Společnost EKOL, spol. s r.o. Brno v rámci dodávky bioelektrárny pod názvem „Ekologizace zdroje CZT města Frýdek-Místek“ navrhla, vyrobila a uvedla do provozu nový kotel určený ke spalovaní biomasy – především dřevní štěpky. Tento kotel dosahuje špičkových technických parametrů, v následujícím článku je prezentován popis konstrukce tohoto kotle včetně hlavního příslušenství. Klíčová slova: bioelektrárna, dřevní štěpka, biomasový kotel Celý člán...

Celý článek zde

Biomasová elektrárna ve Sviadnově byla dodaná za jeden rok

Publikováno: 30.8.2013

Společnost EKOL, spol. s r.o. Brno je generálním dodavatelem stavby bioelektrárny pod názvem „Ekologizace zdroje CZT města Frýdek-Místek“. V areálu Teplárny Frýdek-Místek ve Sviadnově byl realizován významný projekt, jehož výsledkem je nový zdroj určený pro vysoce účinnou výrobu tepla a elektrické energie při spalování biomasy – dřevní štěpky. Celá realizace, tedy stavba, instalace technologie i uvedení do provozu proběhla v rekordním čase. V nás...

Celý článek zde

„Schválená dotace na tento projekt činí 30 % z uznatelných nákladů,“...

Publikováno: 30.8.2013

...uvedla pro časopis All for Power Ing. Pavlína Koišová, regionální projektová manažerka CzechInvest. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Rozhodnutí stát se generálním dodavatelem investičních celků na klíč padlo před 4 lety,“ ...

Publikováno: 23.8.2013

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. – generální manažer EKOL, spol. s r.o., Brno Celý článek (autor: Ing. Stanislav Cieslar, šéfredaktor All for Power) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Najít vhodnou lokalitu pro biokotel nebylo vůbec jednoduché,“ ...

Publikováno: 23.8.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vratislav Goj, Předseda představenstva EnergoFuture, a.s. Celý článek (autor: Ing. Stanislav Cieslar, šéfredaktor All for Power) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Investice do technologie pro spalování biomasy v Elektrárně Hodonín

Publikováno: 23.8.2013

V tomto příspěvku zmíníme nejdůležitější investiční akce v Teplárně Hodonín v období 2004 až 2010. Dále se článek zabývá plány na další léta. Celý článek (autor: Ing. Antonín Svěrák, Teplárna Hodonín, ČEZ, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Slavnostní zahájení provozu nové bioelektrárny ve Frýdku-Místku

Publikováno: 23.8.2013

Za přítomnosti francouzského velvyslance Pierra Lévyho, hlavních představitelů města Frýdek-Místek a obce Sviadnov, zástupců agentury CzechInvest a představitelů společností EnergoFuture, EKOL Brno a Dalkia Česká republika, byla ve Frýdku-Místku slavnostně uvedena do provozu nová bioelektrárna na spalování biomasy. Nový ekologický zdroj umožňuje provozovateli, kterým je Dalkia, vyrábět větší množství zelené energie a výrazně snižovat množství vyp...

Celý článek zde

„Poznatky z Hodonína máme především v oblasti vzorkování dodávek, skladování a analýz nebo při nasazování třídičů biomasy,“...

Publikováno: 23.8.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Kreissl, ředitel organizační jednotky Teplárny Hodonín, Poříčí a Tisová. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Šroubové spoje v příhradových ocelových konstrukcích z patinujících ocelí

Publikováno: 10.8.2013, Aktualizováno: 12.8.2013 08:07

Článek se zabývá možnostmi uplatnění patinující oceli při výstavbě příhradových ocelových konstrukcí. Pozornost je věnována především působení šroubových spojů nárožníků. V článku je představen projekt experimentálních stožárů z oceli Arcorox, na kterých jsou testovány různé varianty šroubových spojů. Klíčová slova: patinucjící ocel, šroubové spoje, nárožníky Celý článek (autoři: Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ing. Zde...

Celý článek zde

Poškodzovanie stožiarov prenosových ciest VN a VVN

Publikováno: 9.8.2013

Dlhoročné skúsenosti z energetickej praxe poukazujú na opakujúce sa prípady poškodení stožiarov prenosových ciest. Niekedy rozsahom kritické, teda havarijné, inokedy z pohľadu laika ľahké – nepodstatné, ale skoro vždy nenahlásené. Väčšina sa odohrá v anonymite poľnohospodárskych pozemkov alebo v lesoch, kde koridor pod vedeniami ZVN a VVN linkou využíva rôzna poľnohospodárska resp. lesná technika – zväčša ťažká... Tento príspevok nemá...

Celý článek zde

Specifika návrhu konstrukcí kotlů v seizmicky aktivních oblastech

Publikováno: 7.8.2013

Návrh nosných konstrukcí vystavených účinkům zemětřesení je jednou ze stále se vyvíjejících oblastí stavební mechaniky. Moderní přístup v navrhování seizmicky zatížených konstrukcí vychází z teorie disipativní konstrukce. Disipativní konstrukce se vyznačuje tím, že na dynamické buzení odpovídá nelineárně tak, že ve vybraných prvcích umožní cyklickou plastickou deformaci. Kinetická energie zemětřesení je pak přeměněna v teplo dříve, než může způso...

Celý článek zde

Vytápění v průmyslových halách, ve výrobních a dílenských provozech

Publikováno: 6.8.2013

Vytápění velkých průmyslových prostor (hal, skladů, výrobních, dílenských a manipulačních prostor a podobně) lze optimálně realizovat elektrickými sálavými topidly nové generace. Jejich výhody jsou oproti klasickým topným systémům, které jsou technicky, investičně a instalačně náročné, nesporné. Kromě vysoké účinnosti elektrických sálavých topidel je to zejména možnost jejich okamžité instalace (blíže viz kapitola Výhody vytápění sálavými zářiči)...

Celý článek zde

Provozní zkoušky vybraných ocelí a slitin v prostředí spalin biomasy

Publikováno: 5.8.2013

V rámci projektu FR-TIP1/073 byly na kotlech pro spalování biomasy odzkoušeny vybrané oceli a slitiny v rozmezí zkušebních teplot 500 až 950°C. Byly provedeny analýzy úsad z jednotlivých zkušebních míst, gravimetrické vyhodnocení hmotnostních změn ve formě úbytků hmotnosti, metalografie povrchu vzorků a rovněž mikroanalýza korozních vrstev i penetrace do základního materiálu. Po přepočtu naměřených hodnot na mm/rok a posouzením korozního napa...

Celý článek zde

Rekonstrukce technologické věže s ohledem na změněné zatížení větrem podle evropských norem

Publikováno: 4.8.2013

V cementárně v Čížkovicích nedaleko Lovosic byla v polovině devadesátých let minulého století postavena nová pecní linka. V jejím rámci byl vybudován nový výměník, což je 93 vysoká ocelová věž o osmi podlažích, na kterých je uloženo těžké technologické zařízení. Konstrukce byla v roce 1995 projektována dle tehdy platných českých norem. V loňském roce měla být zahájena rekonstrukce části technologie. Účelem rekonstrukce bylo zvýšení účinnosti zaří...

Celý článek zde

Dopravy paliva, frekvenční měniče a pohony ventilátorových mlýnů = příklady efektivního přístupu k údržbě

Publikováno: 1.8.2013, Aktualizováno: 7.8.2013 22:47

Autor v článku popisuje realizaci dopravy a dávkování velmi lepivých palivových směsí ze zásobníků paliva do mlecích okruhů kotlů pomocí řetězových podavačů paliva uhlí z dolu Mibrag na Elektrárně Opatovice a.s. Dále se zabývá návrhem a instalací frekvenčních měničů pro regulaci primárních a sekundárních ventilátorů a problematikou úpravy pohonů ventilátorových mlýnů paliva (sestava, koncepce, regulace otáček…). Realizaci zakázky byla pověřena fi...

Celý článek zde