Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    3/2012 - AFP 3/2012

3/2012 - AFP 3/2012

„V tendru na dostavbu Temelína nabídneme bezpečnost, kvalitu, zkušenosti a důvěryhodnost,“...

Publikováno: 30.1.2013

...říká Ing. Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav a.s. Rozhodující fáze výběrového řízení na největší zakázku české historie se blíží a do odevzdání nabídky tří zájemců o dostavbu schází už jen několik týdnů. Očekávání jsou veliká: dostavba třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín totiž může zvýšit energetickou nezávislost Česka a také oživit tuzemský průmysl. Při této příležitosti jsme požádali Pavla Piláta o rozhovor....

Celý článek zde

Možnosti a omezení biotechnologické výroby vodíku. Ekonomické hledisko a přehled technologických úskalí

Publikováno: 29.1.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:19

Třetí díl série článků v časopise All for Power, jejichž společným motivem je uplatnění biotechnologie v energetice, se věnuje ucelení pohledu na možnost získávat touto cestou vodík jako surovinu, která má velký potenciál doplnit energetický mix alternativních způsobů získávání surovin vhodných jako palivo. Hlavním tématem je kritický pohled na stávající možnosti a omezení, která souvisí s biologickými procesy, na jejichž výstupu figuruje vodík. ...

Celý článek zde

Změna metodiky monitorovacích plánů CO2 využívaných v praxi

Publikováno: 24.1.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:22

Dlouhodobě prováděnými podrobnými analýzami monitorovacích plánů, vykazujících roční emise oxidu uhličitého energetických provozů vyžívajících k odsíření spalin vápenec bylo prokázáno, že všeobecně aplikovaný výpočetní proces zahrnuje nepřesnosti. Klíčová slova: CO2, emise, odsiření Celý článek (autoři: Petr Buryan, Šimon Buryan, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, buryanp@vscht.cz, Pavel Donát, Pavel Sokol, ČEZ Energetické produkty, ...

Celý článek zde

Pro plošnou plynofikaci teplárenství chybí racionální důvod

Publikováno: 24.1.2013

Důvody pro odmítání přechodu na plyn jsou u tepláren naprosto racionálně ekonomické. Zemní plyn je ušlechtilé palivo, které se do České republiky dopravuje se značnou energetickou spotřebou na vzdálenost 5 000 kilometrů, a tomu samozřejmě odpovídá jeho cena. To se v dohledné budoucnosti těžko změní. Tedy pokud se pod naším územím zázračně neobjeví obrovské zásoby břidlicového plynu. Pak by bylo ještě nezbytné velmi nedůvěřivou veřejnost přesvědči...

Celý článek zde

Smery vedúce k zodolneniu energetických prenosových ciest vyvolaných klimatickými zmenami – diel II. (dokončení článku z čísla AFP 2/2012)

Publikováno: 23.1.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:23

Jedna cesta vedie cez zvyšovanie prierezov profilov u klasického priehradového stožiara. Samozrejme za cenu zvýšenia váhy a teda aj kilogramovej ceny, ktorá ešte stále hrá primárnu rolu v rozhodujúcom procese investora. Ďalší významný fenomén je lobbing, dnes už legalizovaný, od výrobcov jednostranne strojno-technologicky zameraných. Zväčšenie parametrov vrcholových síl však nepopiera princíp mechanizmu kolapsu stožiara, ktorý „nebojuje&ldq...

Celý článek zde

„Evropská komise není oprávněná nařídit uzavření jakékoliv jaderné elektrárny,“...

Publikováno: 23.1.2013

... uvedl v rozhovoru pro All for Power Jukka Laaksonen, bývalý generální ředitel finského Centra pro radiační a jadernou bezpečnost (STUK, finský národní regulátor v oblasti jaderné energetiky) a nový viceprezident společnosti Rusatom Overseas. Klíčová slova: Rusatom, jaderná elektrárna Celý článek (autor: Ing. Norbert Tuša, Ing. Stanislav Cieslar , AF Power agency, a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Powe...

Celý článek zde

Příklad skrytě se rozvíjejícího defektu pod ochrannou protikorozní vrstvou a přijatá nápravná opatření

Publikováno: 21.1.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:26

Zachycování oxidu siřičitého ze spalin je na tepelných elektrárnách v provozu již řadu let. S větším nebo menším úspěchem jsou používány různé systémy. U všech je ovšem nutné řešit korozní ochranu ocelových částí technologie proti korozně agresivním spalinám a případně kondenzátu z nich. Jedním z používaných povlaků je povlak z pryže. Protikorozní ochrana kovových částí přicházejících do styku se spalinami pogumováním (ruberliningy) se osvědčila ...

Celý článek zde

Filtrační média pro filtraci plynů

Publikováno: 21.1.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:24

Průmyslová filtrace plynů, někdy příliš zjednodušeně označována jako „odprášení“, je dnes nedílnou součástí technologických procesů v mnoha rozličných provozech. Od jednoduchých aplikací filtrace při nízké teplotě např. v provozech zpracování dřeva nebo výroby asfaltu až po náročné použití při vysokých teplotách např. v energetice, výrobě oceli nebo spalování odpadů. Ve větším počtu aplikací je filtrace plynů (obvykle spalin) chápána ...

Celý článek zde

Sdružení Atomex Group posiluje výzkumné a vývojové aktivity

Publikováno: 16.1.2013

Atomex Group je sdružení inovativních českých výrobních, obchodních a inženýrských firem se zkušenostmi v oblasti vývoje, výroby a dodávek zařízení především pro jadernou i klasickou energetiku, petrochemii a automobilový průmysl. Cílem sdružení je vytvoření silné skupiny, která má potenciál získat na trhu významný podíl ve vývoji, výrobě a kompletaci zařízení pro energetické investiční celky. K tomuto cíli sdružení aktivně rozvíjí jak vlastní vý...

Celý článek zde

Bude urán významným slovenským energetickým zdrojom?

Publikováno: 8.1.2013

Slovenská republika už 20 rokov nejaví záujem o geologický prieskum. K nerastnému bohatstvu, ktorého vlastníctvo Slovenskej republike priznáva aj ústava SR, sa štát totiž paradoxne môže dostať len vďaka súkromným spoločnostiam a zahraničným investorom. Rozsahom a kvalitou zaujímavé ložiská uránovej rudy na východnom Slovensku si zaslúžia odborný a zodpovedný prístup pre ich ďalšie využitie v podobe širokej a na prvom mieste odbornej diskusie. V s...

Celý článek zde

"Očekáváme, že ať už bude struktura financování jakákoli, nebude mít přímý ani nepřímý dopad na výběr technologie,"…

Publikováno: 8.1.2013

… uvedl v rozhovoru pro časopisu All for Power Michael E. Kirst, víceprezident pro strategii a vnější vztahy firmy Westinghouse pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Klíčová slova: Temelín, dostavba, Westinghouse Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Komplexní potrubní systémy odsíření teplárny v areálu Slovnaft zajistily dvě firmy ze severu Moravy

Komplexní potrubní systémy odsíření teplárny v areálu Slovnaft zajistily dvě firmy ze severu Moravy
Publikováno: 16.7.2012

Společnosti Polytex Composite s.r.o. a Speciální technologie, s.r.o. se společně podílely od roku 2006 na různých projektech odsíření v zemích Evropské unie. Hlavními odběrateli dodávaných technologií jsou zejména společnosti Austrian Energy & Environment (dnes Andritz) a Babcock Hitachi Europe GmbH Düsseldorf. Společně realizovaly obě tyto severomoravské firmy více než 10 projektů v Česku, Německu, Španělsku a Portugalsku. Jed...

Celý článek zde

Nosným tématem třetího čísla All for Power je úspěšné završení komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 16.7.2012

V červnu vyšlo třetí číslo časopisu All for Power v roce 2012. Nosným tématem třetího čísla All for Power letošního roku je úspěšné završení komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II, kterému se věnujeme na cca 90 stránkách. Součástí časopisu jsou i další zajímavé rozhovory, reportáže a odborné články, v závěru je krátká příloha o rozvoji elektrizační soustavy. Obsah celého časopisu je ke stažení zde. Obsah rubriky o komplexní obnově Tušimic je zde...

Celý článek zde

Dodávky servomotorů pro komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II

Dodávky servomotorů pro komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II
Publikováno: 12.7.2012, Aktualizováno: 16.7.2012 06:31

Jedním z dodavatelů Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II (ETU II) se stala společnost ZPA Pečky, a.s., která je tradičním výrobcem ověřených servomotorů různých typů. Výběr dodavatele proběhl na základě výběrového řízení podle projektové dokumentace zpracované generálním dodavatelem rekonstrukce, společností ŠKODA PRAHA Invest. Pro obnovu dodala firma bezmála 1 800 kusů servomotorů. V článku (autoři Jaroslav Fiedler, obchodní ředitel...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>