Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Možnosti a omezení biotechnologické výroby vodíku. Ekonomické hledisko a přehled technologických úskalí

Možnosti a omezení biotechnologické výroby vodíku. Ekonomické hledisko a přehled technologických úskalí

Publikováno: 29.1.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:19
Rubrika: Paliva, Technologie, materiály

Třetí díl série článků v časopise All for Power, jejichž společným motivem je uplatnění biotechnologie v energetice, se věnuje ucelení pohledu na možnost získávat touto cestou vodík jako surovinu, která má velký potenciál doplnit energetický mix alternativních způsobů získávání surovin vhodných jako palivo. Hlavním tématem je kritický pohled na stávající možnosti a omezení, která souvisí s biologickými procesy, na jejichž výstupu figuruje vodík. V závěru se autor článku zabývá návrhem témat (zejména výzkumně-vývojového charakteru), jejichž řešením by bylo možné uspokojit v současnosti identifikované potřeby této biotechnologické oblasti.

Klíčová slova: biotechnologie, vodík, energetika

Celý článek (autor: Jiří Mikeš, divize R&D, EPS, s.r.o. www.epssro.cz) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Ways of restricting the bio-technological production of hydrogen. Economic viewpoint and a summary of the technological problems
The third part of the articles in the magazine All for Power, with the common theme of using biotechnology in the energy sector, brings together views on producing hydrogen in this way as a raw material with great potential to complete the energy mix of alternative methods of gathering raw materials as fuel. The main topic is a critical view of the existing options and restrictions of biological processes where the output contains hydrogen. In the conclusion the author deals with proposals for topics (mainly research-development) solving which would satisfy the currently identified demands of this biotechnological area.

Возможности и ограничения биотехнологического производства водорода. Экономическая точка зрения и технологические трудности
Третья часть серии статей в журнале All for Power, общим мотивом которых является применение биотехнологий в энергетике, посвящается возможности получения этим путём водорода в качестве топлива. Водородное топливо имеет огромный потенциал, т.к. должно дополнить энергетический mix альтернативных способов получения сырья, пригодного в качестве топлива. Главной темой является критический взгляд на существующие возможности и ограниченгия, которые связаны с биологическими процессами, в результате которых образуется водород. В заключении автор статьи предлагает ряд научно- исследовательских проблем, решив которые можно было бы удовлетворить обозначенные на сегодняшнем этапе потребности биотехнологической области.

 

Partneři rubriky Technologie, materiály:

    

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (60x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...
Dodávky čerpacích zařízení v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce (49x)
SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně figuruje v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce (MO34)...
Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (49x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...