Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    CO2    Změna metodiky monitorovacích plánů CO2 využívaných v praxi

Změna metodiky monitorovacích plánů CO2 využívaných v praxi

Publikováno: 24.1.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 13:22
Rubrika: CO2, Technologie, materiály

Dlouhodobě prováděnými podrobnými analýzami monitorovacích plánů, vykazujících roční emise oxidu uhličitého energetických provozů vyžívajících k odsíření spalin vápenec bylo prokázáno, že všeobecně aplikovaný výpočetní proces zahrnuje nepřesnosti.

Klíčová slova: CO2, emise, odsiření

Celý článek (autoři: Petr Buryan, Šimon Buryan, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, buryanp@vscht.cz, Pavel Donát, Pavel Sokol, ČEZ Energetické produkty, s.r.o.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Change in the methodology of CO2 monitoring plans used in business practice.
The long-term analyses of monitoring plans proved that reports of annual carbon dioxide emissions in desulphurization of burnt gases energy units using the generally applied calculating process includes inaccuracies. The existing calculation of carbon dioxide emissions according to the currently used monitoring plans does not contain the water content and impurities in the used lime stones. Because the total concentration of these substances in the most used lime stones varies up to 5 % by weight the total reported annual CO2 emissions in the Czech Republic increased up to about 100,000 tons. This amount corresponds to the average content of carbon in brown coal Cd about 45 % (data on the carbon content was taken from the catalogue values of industrial mixtures of coal produced by Czech Coal, a.s. and Severočeské Doly, a.s., Sokolovská uhelná, legal successor, a.s.) about 85,000 tons of coal [11, 12]. For the average hourly consumption of the boiler of large 160 ton energy equipment, output 200 MWe, this amount of coal corresponds to about 530 hours (i.e. 22 days) of full operation. Other specifications of monitoring plans to decrease carbonate emissions in side products of either the dry or wet method of desulphurizing burnt gases with the contents of carbonates cannot be omitted.

Изменение методики мониторинговых планов СО2, используемых на практике
Долголетний подробный анализ мониторинговых планов, указывающий на годовой выброс в атмосферу углекислого газа при энергетической эксплуатации и проведении десульфации с использованием известняка, показал, что общеиспользуемые расчеты имеют погрешности. Современный расчёт выбросов в атмосферу в соответствии с используемыми мониторинговыми планами не учитывает объём воды и примесей в используемом известняке. Если же концентрация этих веществ в используемых известняках составляет до 5% массы всего указанного годового выброса СО2 в ЧР, то данные чрезмерно завышены - приблизительно на100 000 тонн. Это отвечает - при среднем содержании углекислого газа в буром угле Cd cca 45 % (данные содержания углекислого газа взяты из каталога оценок промышленных смесей угля, добываемого фирмами Czech Coal, на шахтах в Северной Чехии Severočeske Doly, Sokolovska uhelna ) - количеству приблизительно 85 тоннам угля [11, 12]. При среднем часовом потреблении котла большого энергетического оборудования 160 тонн с мощностью 200 MWe - это количество отвечает 530 часам (т.е. 22 дням) полной эксплуатации. Дальнейшие уточнения мониторинговых планов, связанных со снижением выброса в атмосферу углекислого газа, можно бы было провести, определив количество углекислой соли в остальных продуктах как при сухом, так и при мокром процессе десульфации продуктов сгорания, в которых количество углекислой соли не будет незначительным.

 

Partneři rubriky Technologie, materiály:

   

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Produkce trubek a drátů prudce poklesla – šancí je energetika (32x)
Průmysl vyrábějící trubky, v tomto případě pak především sektor ocelových trubek, má za sebou víceleté období rozkvětu, ...
Kompozitní materiály jsou vhodné k uplatnění i v energeticeKompozitní materiály jsou vhodné k uplatnění i v energetice (30x)
Při realizacích stavebních objektů v energetickém průmyslu se stále častěji objevují materiály, které byly dříve spojová...
Do hotelu Vidly se na Robowelding 2016 chystají specialisté na robotické svařování (30x)
Ve dnech 7. a 8. dubna 2016 se bude v Horském hotelu Vidly v Jeseníkách (U Karlovy Studánky) konat první ročník odborné ...