Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Sdružení Atomex Group posiluje výzkumné a vývojové aktivity

Sdružení Atomex Group posiluje výzkumné a vývojové aktivity

Publikováno: 16.1.2013
Rubrika: Jaderné, Klasické

Atomex Group je sdružení inovativních českých výrobních, obchodních a inženýrských firem se zkušenostmi v oblasti vývoje, výroby a dodávek zařízení především pro jadernou i klasickou energetiku, petrochemii a automobilový průmysl. Cílem sdružení je vytvoření silné skupiny, která má potenciál získat na trhu významný podíl ve vývoji, výrobě a kompletaci zařízení pro energetické investiční celky. K tomuto cíli sdružení aktivně rozvíjí jak vlastní výzkum a vývoj realizovaný u jednotlivých členů sdružení, tak i externí spolupráci s vědecko-výzkumnou základnou a terciální sférou. V článku je popsán projekt Atomex4Energy a s tím související dílčí projekty.

Klíčová slova: projekt, výzkum, vývoj, Atomex

Celý článek (autor: Ing. Ivan Malec, Atomex Group, DEL a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

The Association Atomex Group strengthens important research and development activities.
Atomex Group is an association of innovative Czech manufacturing, trade and engineering firms with experience of developing, producing and delivering equipment, mainly for nuclear and traditional energy and the petro-chemical and automotive industries. The objective of the association is to create a strong group which has the potential to gain an important share of the development, production and completion of equipment for energy investment units market. To achieve this, the Association develops its own research and development through individual members of the Association, as well as export cooperation with a research and development basis and the tertiary sphere. The article describes the project Atomex4Energy and related partial projects

Объединение Atomex Group усиливает исследовательскую и развивающую деятельность
Atomex Group является объединением инновационных чешских производственных, торговых и инженерных фирм с опытом работы в области развития, производства и поставок оборудования, прежде всего, для атомной и классической энергетики, нефтехимической и автомобильной промыщленностей. Целью объединения является создание сильной группы, которая имеет потенциал получить на рынке значительную долю в исследованиях, производстве и комплектации оборудования для энергетических инвестиционных комплексов. В этом направлении объединение развивает не только собственные исследования и реализации проектов отдельных фирм, но и сотрудничество с научно-исследовательской базой и другими заинтересованными фирмами. В статье описан проект Atomex4Energy и связанные с ним сопутствующие проекты.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (44x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...
Nové rýchločinné armatúry pre MO34 (36x)
Cieľom tohto článku je stručne oboznámiť odbornú verejnosť s novými rýchločinnými armatúrami VELAN (RČA), ktoré budú nas...