Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    1/2012 - AFP 1/2012

1/2012 - AFP 1/2012

„Na rozdíl od některých typů OZE jde v případě kogeneračních jednotek o řiditelné zdroje,“…

Publikováno: 28.11.2012

... řekl v rámci rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Josef Jeleček, předseda rady sdružení COGEN Czech a generální ředitel a předseda představenstva Tedom, a.s.. Klíčová slova: OZE, kogenerační jednotka Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Zastánci jiných paliv často mylně vydávají spotřebu plynu v kompresních stanicích, potřebnou pro jeho dopravu, za úniky,“...

Publikováno: 28.11.2012

... řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jan Ruml, ředitel Divize obchodu a rozvoje RWE Plynoprojekt, s.r.o.. Klíčová slova: plyn, kompresní stanice, RWE Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Vyvíjíme zákaznická řešení pro energetiku,“…

Publikováno: 28.11.2012

... řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Dušan Hejna, manažer pro klíčové zákazníky sektoru energetiky pro východní Evropu ze společnosti IMI International – Norgren. Klíčová slova: energetika, IMI International – Norgren Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Tři verze a 17 000 variant ventilu FABA

Publikováno: 27.11.2012

Před více než dvěma léty představil tradiční německý výrobce armatur Ari Armaturen novou generaci vlnovcového ventilu FABA. Bylo to v rámci MSV 2009 v Brně a od této doby našel uplatnění nejen v mnohých realizacích v energetice, ale i v petrochemickém a chemickém průmyslu. Nová generace FABA garantuje nejen teoreticky, ale již i v praxi ve všech svých variantách optimální uzavírací funkci. Této je dosaženo kuželovitým provedením hran sedla, díky ...

Celý článek zde

„Volíme cestu nabídky opracovaného materiálu, polotovarů s vyšší přidanou hodnotou,“ ...

Publikováno: 27.11.2012

... říká Ing. Luboš Jirásek, jednatel firmy UnionOcel, s.r.o., která se zaměřuje kromě jiných odvětví především na dodávky konstrukčních i otěruvzdorných ocelí pro obory hutnictví, cementárny, elektrárny, dobývání uhlí a stavebních hmot. Sídlo firmy je v Praze, servisní a skladové centrum pak v kopřivnické průmyslové zóně. Klíčová slova: UnionOcel, konstrukční ocel, otěruvzdorná ocel Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatn...

Celý článek zde

Možnosti udržení malých teplárenských soustav

Publikováno: 27.11.2012

Autor v článku popisuje důvody stále častějšího odpojování objektů od systému centrálního zásobování teplem a přibližuje důvody, proč by se měly tyto systémy zachovat i do budoucna. Zaměřuje se na jejich konkurenceschopnost, přínosy pro životní prostředí i na potřebné kroky k zachování malých teplárenských soustav. Klíčová slova: teplárenské soustavy, centrální zásobování Celý článek (autor: Ing. Miroslav Rys, Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.) j...

Celý článek zde

Novinky z firmy Adato: Nová hala pre kotlové moduly

Publikováno: 26.11.2012

Adato, s.r.o. už niekoľko rokov patrí medzi stabilné piliere slovenskej energetiky. Dlhoročné skúsenosti a vysokokvalifikovaný personál boli rozhodujúcimi motivačnými faktormi pre vybudovanie moderného výrobného závodu. V apríli 2008 začala spoločnosť ADATO v priemyselnom parku Levice - Géňa juh výstavbu haly A výrobného závodu zameranú na výrobu vysokokvalitných rebrovaných rúr pre využitie v energetike, chemickom a petrochemickom priemysle. Už ...

Celý článek zde

Ochrana ocelových povrchov pre nové bloky jadrovej elektrárne Mochovce

Publikováno: 12.11.2012, Aktualizováno: 14.11.2012 10:41

Rozhodnutím vlády SR a spoločnosti ENEL dokončiť projekt dostavby 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce (MO34) vo februári 2007 sa začala realizácia zaujímavého projektu. Viac ako 15 rokov rozostavaná, čiastočne zakonzervovaná stavba sa stala výzvou pre aplikáciu moderných technických riešení firmy Hempel na ochranu kovových povrchov. Dodávka náterov pre „jadrový ostrov“ je prvou v stredoeurópskom regióne. Klíčová slova: nátěrové systémy...

Celý článek zde

Dodávky servomotorů pro dostavbu jaderné elektrárny Mochovce

Publikováno: 12.11.2012

Po mnoha diskuzích o využitelnosti a bezpečnosti jaderné energetiky se naši východní sousedé rozhodli pro jádro a dostaví třetí a čtvrtý blok své jaderné elektrárny v Mochovcích. Mnohé názory proti tak musely ustoupit do pozadí před zastánci tohoto způsobu výroby elektrické energie na Slovensku. Konkrétně se jedná o výstavbu dvou tlakovodních reaktorů typu VVER 2 × 440 MW. Výstavba třetího a čtvrtého bloku elektrárny začala v roce 1987, ale...

Celý článek zde

Nové rýchločinné armatúry pre MO34

Publikováno: 12.11.2012

Cieľom tohto článku je stručne oboznámiť odbornú verejnosť s novými rýchločinnými armatúrami VELAN (RČA), ktoré budú nasadené v rámci projektu dostavby Jadrovej elektrárně Mochovce (MO34). Armatúry VELAN DN450 (18") majú design parametre: 5,8 MPag a 275°C s časom rýchleho uzatvorenia do 3 sekund. Ich vývoj išiel ruka v ruke s mierovým využívaním jadrovej energie od 50. rokov, avšak nezávisle vzhľadom na rozdelenie mocenských síl vo svete...

Celý článek zde

Servopohony armatur s vyšší bezpečností provozu

Publikováno: 7.11.2012

K nejvýznamnějším projektům poslední doby patří pro společnosti AUMA Riester GmbH & Co. KG Müllheim dodávky elektrických servopohonů pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce (EMO). Primární a především sekundární zóna těchto dvou bloků je a bude i dále z velké části osazena právě servopohony značky této firmy, kterou v České republice obchodně zastupuje společnost AUMA Servopohony spol. s r.o. (AUMA CZ). Autor v článku popisuje ...

Celý článek zde

Realizační dokumentace jaderného ostrova pro projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce

Publikováno: 7.11.2012

Klíčovou částí projekčních a inženýrských činností pro projekt výstavby elektrárny, zejména jaderné, je realizační dokumentace. Zhotovitelem 3D modelu a výkresové dokumentace potrubních systémů primárních okruhů je Tractebel Engineering a.s. (dříve Cheming, a.s.). Tato společnost je součástí skupiny GDF SUEZ, která vlastní a provozuje 2 jaderné elektrárny Doel a Tihange v oblasti Beneluxu. Zde čerpáme zkušenosti na projektech pro jadernou energet...

Celý článek zde

Rychločinné pneumatické armatury prošly zkouškou zaplavením

Publikováno: 7.11.2012

V rámci dodávek armatur pro bloky 3 a 4 jaderné elektrárny Mochovce (EMO) podepsala společnost ARAKO, s.r.o., smlouvu s výhradními partnery, kdy mezi největší v rámci objemů patří firma ENSECO a Královopolská RIA. Dalšími dodavateli jsou firmy Sigma Lutín, Modřanská potrubní, Chemcomex, ČKD DIZ, VÚCHZ, a ze zahraničních společností např. slovenská PrimaSteel, Technos a ROEZ. Finanční objem dodávek společnosti ARAKO podle podepsaného kontraktu čin...

Celý článek zde

Dodávky vlnovcových a zpětných ventilů pro 3. a 4. blok jaderné elektrárny Mochovce

Publikováno: 18.9.2012

Ve druhé polovině roku 2010 začala obchodní jednání mezi společnostmi Škoda JS a.s., MODŘANY Power a.s. a MPOWER Engineering a.s., která vyústila podepsáním čtyř kupních smluv na dodávky vlnovcových a zpětných ventilů v rozsahu jmenovitých světlostí DN 10 až DN 150 pro tlakové řady Pp 4, 14 a 20 MPa, v materiálovém provedení z nelegované – uhlíkové oceli 12020 a z austenitické oceli 08X18H10T. Autor (Václav Dohnal, technicky specialista, MP...

Celý článek zde

Armatury pro jadernou elektrárnu Mochovce a jejich odolnost proti seismicitě a vibracím

Publikováno: 18.9.2012

Výroba a dodávky nových armatur, oprava původních armatur dodaných do elektrárny před 20 lety a realizace dodávky sortimentu potrubí i příslušenství pro jadernou elektrárnu Mochovce představuje největší komplexní dodávku v historii firmy ARMATURY Group a.s. Do Mochovců tato firma vyexpedovala cca 320 kamionů s více než dvěma tisíci kusů armatur, 90 tisíci tvarovek a 130 kilometrů potrubí v dimenzích DN 15-2400. Autoři (Ing. Vladimír Vašíček, tech...

Celý článek zde

Potrubní systémy pro jadernou elektrárnu Mochovce

Publikováno: 13.9.2012

Společnost MODŘANY Power v současné době realizuje dodávky potrubních systémů v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce. Navazuje tím na předchozí zkušenosti s dodávkami pro první dva bloky realizované v 80. letech. Dodávky pro jaderný ostrov elektrárny jsou poskytovány formou na klíč a zahrnují projekt, dodávku a montáž potrubních systémů a armatur. V nejaderné části zajišťuje společnost MODŘANY Power montáž&...

Celý článek zde

Vnitřní spojovací potrubí, potrubí páry a chladicí vody, seizmické zodolnění kompenzátoru a odběr vzorků a měření chemických parametrů

Publikováno: 20.8.2012

CHEMCOMEX Praha, a.s. se na dostavbě 3. a 4. bloku Elektrárny Mochovce podílí dodávkami zařazenými do jaderného ostrova i sekundární části elektrárny. Pro jaderný ostrov společnost dodává provozní soubory PS 3(4).06 „Vnitřní spojovací potrubí primární části 3. a 4. bloku“ včetně zdvihacích mechanismů v chodbách reaktorovny, dále dílčí dodávku seizmického zodolnění kompenzátoru objemu. Dodávka pro sekundární část zahrnuje mon...

Celý článek zde

Dodávky čerpacích zařízení v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce

Publikováno: 20.8.2012

SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně figuruje v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce (MO34) jako jeden z nejvýznamnějších dodavatelů technologických celků. Dodavatelský rozsah pokrývá oblast čerpacích zařízení pro primární (jaderný ostrov) i sekundární okruh (konvenční ostrov) MO34. Aktivity firmy v rámci dodávek zahrnují tyto smluvní činnosti: inženýring, repase resp. modernizace stávajících a dodávky ...

Celý článek zde

Nové řídicí stanice SandRA pro 3. a 4. blok JE Mochovce

Publikováno: 29.7.2012

Společnost ZAT a.s. představila svým zákazníkům v loňském roce novou rodinu řídicích stanic s označením SandRA. Tato nová generace systémů SandRA Z100 a SandRA Z200 byla prvně použita při návrhu řídicího systému RRCS pro jaderné reaktory VVER 440 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Příspěvek se zabývá právě systémem skupinového a individuálního řízení regulačních mechanismů jaderného reaktoru VVER 440, který bývá označován z...

Celý článek zde

Účinná zbraň pre posúdenie trhlín

Publikováno: 29.7.2012

ROEZ Stress Analysis (ďalej RSA) ako divízia skupiny ROEZ sa zaoberá pevnostnými, únavovými a seizmickými analýzami strojno-technologických zariadení podľa všetkých dostupných medzinárodných predpisov. Zriadenie tejto divízie vyplynulo zo stále sa zvyšujúcich požiadaviek zákazníkov na rozsah a zabezpečenie výpočtovej a analytickej preukaznej dokumentácie, zariadení vo väzbe na zvyšujúce sa požiadavky na prevádzkovú spoľahlivosť a j...

Celý článek zde