Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Zkušení čeští dodavatelé se stávají klíčovými partnery v našem globálním dodavatelském řetězci firmy Areva

Zkušení čeští dodavatelé se stávají klíčovými partnery v našem globálním dodavatelském řetězci firmy Areva

Publikováno: 6.3.2012
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Jaderné

Areva v rámci své lokalizační strategie podepsala 5. března 2012 sérii memorand o porozumění s klíčovými českými společnostmi. Budoucí spolupráce bude zaměřena na projekty reaktorů EPR™, včetně jejich dodání pro bloky 3 a 4 Jaderné elektrárny Temelín. Všechny společnosti, které dnes podepsaly memoranda, prošly předkvalifikačním procesem společnosti AREVA pro nové dodavatele a některé z nich jsou dokonce již na seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Oficiální slavnostní podpis se konal na Francouzském velvyslanectví v Praze za přítomnosti velvyslance Francie v České republice - Pierre Lévy, Chief Commercial Officer (CCO) společnosti AREVA - Ruben Lazo, zástupce viceprezidenta pro nákup společnosti AREVA - Valéry Lefevre, a ředitele společnosti AREVA pro Českou republiku - Thomas Epron, kteří se sešli společně s představiteli 14 českých firem: ABB s.r.o., ABEGU a.s., ARAKO spol. s.r.o., BAEST Machines & Structures a.s., EXCON Steel a.s., I&C Energo a.s., Královopolská RIA a.s., Mandík a.s., Modřany Power a.s., Metra Blansko a.s., Schneider Electric CZ s.r.o., SIGMA Group a.s., Vítkovice a.s., ZVVZ– Enven Engineering a.s. "AREVA má od francouzského zastoupení plnou podporu. Jsem velmi potěšen, že se této slavnostní události dnes mohu zúčastnit. Tyto dohody jsou významným krokem pro spolupráci v jaderné energetice mezi Francií a Českou republikou”, řekl Pierre Lévy, velvyslanec Francie v České republice.
Dnešní série dohod představuje další krok k dlouhodobé spolupráci společnosti AREVA s českým průmyslem. Také podtrhuje skutečný a silný závazek skupiny k neustálému rozvoji svého evropského a globálního dodavatelského řetězce pro zajištění konkurenceschopnosti a efektivních dodávek dle daného rozpočtu a časového harmonogramu pro nové projekty po celém světě. „AREVA dnešním slavnostním podpisem memorand potvrzuje, že je pevně odhodlána podporovat využití odborných znalostí v průmyslové a jaderné oblasti v České republice,“ řekl Ruben Lazo, Chief Commercial Officer společnosti AREVA. „Zkušení čeští dodavatelé se stávají klíčovými partnery v našem globálním dodavatelském řetězci. AREVA nedávno udělila společnosti TS Plzeň zakázku v hodnotě půl miliardy českých korun na dodání hlavního technického vybavení pro svůj výrobní závod. Několik dalších dodavatelů již pracuje na projektech ve Finsku, Číně a Francii. Tato fakta ilustrují naši opravdovou a trvalou podporu českému průmyslu a stvrzují naše silné odhodlání podílet se společně s českými partnery na výstavbě bloků tři a čtyři Jaderné elektrárny Temelín,“ dodal Lazo.
Díky několikaletému proaktivnímu programu udělování zakázek v České republice spolupracuje AREVA s řadou českých firem na nových průmyslových projektech po celém světě. V posledních třech letech AREVA poskytla zakázky  v hodnotě více než 1 miliardy českých korun, jež byly investicí do technického vybavení a služeb, a přispěla tak k rozvoji jaderného průmyslu v zemi. „Naše lokalizační strategie je všude stejná, ať už je to pro nukleární projekty  či projekty obnovitelných zdrojů energie,“ řekl Valéry Lefevre, zástupce viceprezidenta pro nákup společnosti AREVA. „AREVA nabízí místnímu průmyslu významné obchodní příležitosti rovněž pro projekty v zahraničí.  U temelínského projektu očekáváme, že až 70 % prací bude nabídnuto místním firmám.“
Společný podpis s takto významnou skupinou dodavatelů jasně značí veliký zájem českého průmyslu o spolupráci se společností AREVA a rovněž vzájemné uznání odbornosti a kvality. Tato série dohod také významně přispívá k posílení nabídky společnosti AREVA v projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín. Pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín AREVA připravuje nabídku technologie EPRTM. Tento reaktor je referenční technologií pro zvýšenou energetickou bezpečnost v Evropě. Design EPRTM je jediným reaktorem generace III+, který je certifikovaný evropskými regulačními úřady a je v Evropě ve výstavbě.

CITACE PŘEDSTAVITELŮ FIREM PODEPISUJÍCÍCH MEMORANDA O POROZUMĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ AREVA 

Generální ředitel ABB, a.s., Hannu Kasi
“Ceníme si iniciativy společnosti AREVA týkající se spolupráce při přípravě nabídky na rozšíření JE Temelín. Naši odborníci jsou připraveni nabídnout kvalitní řešení z širokého spektra produktů a systémů (přístroje a zařízení vvn, vn, nn, systémy chránění a řízení rozvoden, pohony, motory, generátorové vypínače, transformátory, atd.), a to včetně souvisejících služeb, jako například engineering nebo servisní podporu. Řešení společnosti ABB významně přispívají ke zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a efektivity procesu výroby, přenosu a distribuce elektrické energie, při současném snížení dopadu na životní prostředí.”

Člen představenstva a ředitel společnosti BAEST Machines & Structures, a.s., František Kulovaný (jr.), MBA, 
„Podpis Memoranda o spolupráci s firmou AREVA – jedním z nejvýznamnějšíchsvětových dodavatelů technologií pro energetiku, včetně jaderné – považujeme za velmi důležitý první krok k budoucí hlubší a širší spolupráci s českými společnosti včetně naší BAEST Machines & Structures, a.s. Uzavření dohody je však podmínkou nutnou, ale nikoliv postačující pro skutečné začlenění do subdodavatelského řetězce firmy AREVA. Očekáváme, že se deklarovaný obsah a objem spolupráce naplní nejen v případě realizace JETE 3&4, ale v relativně krátkém období zejména na současných projektech firmy AREVA.“

Metro Blansko, a.s.
„V počátcích minulého století se v začínající energetice prosazoval um techniků a dělníků firmy ELEKTROMETR p. Roučky, která pod názvem E.R.ROBOT vyráběla automatické regulátory vysokotlakých parních kotlů. Francouzská firma AREVA umožňuje nyní nositelům této tradice, pracovníkům METRY BLANSKO, prokázat jejich schopnosti při dodávkách pro jednu z nejsložitějších technických oblastí – jadernou energetiku. Můžeme zaručit, že důvěru AREVY určitě nezklameme.“

Generální ředitel společnosti MODŘANY Power, a.s., ing. Ladislav Krajňák
„Možnost navázat spolupráci s tak významným světovým hráčem na energetickém trhu, jakým je společnost AREVA, je pro nás velmi významným krokem v naší již bezmála stoleté historii. Jadernou energetikou se naše společnost zabývá již od 60. let, podíleli jsme se na výstavbě všech jaderných elektráren tehdejšího Československa a na všech stále aktivně působíme. Máme bohaté zkušenosti s dodávkami jak pro primární, tak i sekundární okruhy jaderných elektráren a v současné době se aktivně podílíme na dostavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce, kam dodáváme veškeré nejdůležitější potrubní systémy.  Účast na projektech zastřešených společností AREVA nám otevírá možnost získat nové zkušenosti, seznámit se s odlišnými technologickými řešeními jaderných elektráren, než jsou běžně užívána v našem regionu, a zároveň rozšířit portfolio našich zákazníků o trhy, na kterých jsme dosud neměli možnost působit. Skutečnost, že si nás společnost AREVA vybrala pro možnou spolupráci, má pro nás význam i jako potvrzení naší pozice klíčového dodavatele v odvětví jaderné energetiky, kterou jsme si vybudovali na základě svých dlouholetých zkušeností a bohatých referencí v tomto oboru.“

 Předseda představenstva SIGMA GROUP, a.s., Ing. Milan Šimonovský
„Podpis Memoranda o porozumění se společností AREVA je pro mne a mé spolupracovníky výrazem uznání dlouholetých zkušeností firmy SIGMA GROUP a.s. v oblasti dodávek čerpacích zařízení pro jadernou energetiku.“

Generální ředitel a statutární zástupce Schneider Electric CZ s.r.o., Jaroslav Žlábka
„Schneider Electric je významným dodavatelem pro jadernou energetiku nejen ve světě, ale také  v České republice a na Slovensku. Naše technologie pracují v Dukovanech, v Jaslovských Bohunicích i v Temelíně. Chtěli bychom zdůraznit, že velká část naší produkce pochází z továrny v jihočeském Písku, a proto jsem přesvědčen o tom, že naše technologie a řešení najdou své místo i v nové části Temelína. Velmi rádi se proto k memorandu společnosti Areva připojujeme.“ „Investujeme obrovské prostředky do rozvoje technologií, které se již v současnosti podílejí na energetických úsporách, vyvíjíme chytré sítě, podporujeme technologie pro udržitelný rozvoj. Je pro nás naprostou samozřejmostí, že myslíme na budoucnost naší planety a dbáme o životní prostředí. Naše účast v tomto projektu je svým způsobem zárukou toho, že v Temelíně takové technologie budou.“

Generální ředitel Vítkovice Power Engineering, Ing. Martin Pecina, MBA
„Podpis memoranda je dalším krokem k tomu, aby se společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. opět zařadila mezi nejvýznamnější dodavatele jaderných technologií na světě. Byť společnost v této oblasti dlouhodobě působí, smlouva o spolupráci s tak významnou firmou, jakou AREVA bezesporu je, jí dává nový impuls pro její rozvoj. Umožní nám to přebírání technologií, se kterými společnost do tohoto okamžiku nepracovala, a rozšíření jejího působení do teritorií, která zatím byla mimo oblast našeho zájmu.“

 Generální ředitel a předseda představenstva ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Ing. Miloslav Švába
„Velice si vážíme příležitosti spolupracovat na projektu dostavby jaderné elektrárny Temelín, kterou nám poskytla firma AREVA. Jsme si vědomi toho, že firma AREVA je světový lídr v dodávkách zařízení do jaderných elektráren, a proto uděláme vše, abychom využili svých dosavadních zkušeností v tomto oboru a předložili co nejkvalitnější nabídku. Společnost ZVVZ-Enven Engineering je z pohledu dodávek klimatizačních a ventilačních celků pro jaderné elektrárny nástupnickou společností ZVVZ. Historicky se může pochlubit klíčovými dodávkami těchto systémů instalovaných v jaderných  i nejaderných ostrovech jaderných elektráren postavených v Čechách a na Slovensku. V současnosti se ve svém oboru podílí na dostavbě jaderné elektrárny Mochovce a na modernizacích stávajících bloků ČR. Pevně věříme, že navážeme dobré obchodní vztahy a tento společný projekt nebude do budoucna jediným.“

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republikaZdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republika (64x)
Novým jednatelem společnosti E.ON Česká republika se v polovině července stal Zdeněk Bauer. Posílí tak dosavadní vedení ...
První blok VVER-1200 se připravuje na regulovaný provozPrvní blok VVER-1200 se připravuje na regulovaný provoz (58x)
V 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200 spouští ruská korporace pro atomovou energii Rosat...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (56x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...