Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    V Řeži se pracuje na reaktorech IV. generace

V Řeži se pracuje na reaktorech IV. generace

Publikováno: 29.9.2016
Rubrika: Jaderné

Do další fáze dospěl výzkumný projekt realizovaný ve společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ), člena Skupiny ÚJV a částečně též ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.) ve spolupráci se severoamerickou Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

Klíčová slova: ÚJV

V laboratořích společnosti Centrum výzkumu Řež, se tento týden sešli odborníci a zástupci státních institucí z České republiky a USA, aby se seznámili s vyhodnocením měření experimentu zaměřeného na vývoj technologie reaktorových systémů FHR (Fluoride-salt-cooled High-temperature Reactor) a MSR (Molten Salt Reactor). Jedná se o další významný krok na cestě k realizaci reaktorů tzv. čtvrté generace (GEN IV.), které by měly v budoucnu zásadním způsobem změnit jadernou energetiku.

Experiment v CVŘ

Vzhledem k náročnosti postupu, popsal jednotlivé kroky Jan Uhlíř z CVŘ: kontejner se solí FLIBE dodanou z Oak Ridge National Laboratory byl postupně vyhřát na provozní teploty 450 – 600 °C, ztuhlá tavenina soli byla v kontejneru postupně roztavena (bod tání FLIBE je cca 454 °C), a poté byla část taveniny přepuštěna do speciálně vyrobené ampule pro vložnou zónu výzkumného reaktoru LR-0. Tam byla prováděna neutronická měření. Dále byly odebrány vzorky taveniny FLIBE pro analýzy. Ty už prováděli Michal Košťál a Evžen Losa, specialisté z oddělení neutronové fyziky CVŘ. Za americkou stranu prováděli následné vyhodnocení měření Jeff Powers a Nicholas Brown z vývojového týmu paliva a energetika ORNL.

Vyhodnocení

Povedl se náročný experiment vyžadující unikátní zařízení našeho výzkumného reaktoru, který prokazuje použitelnost navrhovaných postupů a významně přispívá k budoucímu využití unikátního materiálu pro budoucí technologická řešení na bázi roztavených solí. Zároveň vznikl česko-americký tým, který skvěle spolupracuje na návrhu, hodnocení a budoucí využitelnosti výsledků“, uvedl Martin Ruščák, ředitel společnosti Centrum výzkumu Řež. Dále zdůraznil, že vzhledem k náročnosti výzkumu a vývoje nových reaktorů, který přesahuje možnosti většiny jednotlivých států, stává se typickým řešením mezinárodní spolupráce. V tomto případě je na jedné straně česká výzkumná organizace a zázemí Skupiny ÚJV a na straně druhé národní laboratoř Oak Ridge National Laboratory. „Je to významný příklad dobré spolupráce mezi dvěma zeměmi a jejich vědeckými týmy. Jde o projekt, ve kterém vidíme velkou perspektivu a přínos pro bezpečnost jaderných elektráren, pro budoucnost jaderné energetiky“, řekl Andrew H. Shapiro, velvyslanec USA v ČR, na setkání v Řeži.

Bez toho, že nám na základě Memoranda podepsaného v prosinci 2012 mezi ČR a USA poskytla ORNL suroviny - solné chladivo, nebylo by možné experiment realizovat a posunout se ve výzkumu dál. Fakt, že spojené státy oslovily ČR v oblasti technologie FHR, má logiku. Laboratoře v Řeži jsou v tom totiž o dost dál, než v jiných zemích, mají materiální a experimentální zkušenosti“, upozornil Miroslav Horák, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti ÚJV Řež, a. s.

Proč právě solné reaktory?

Chladiva ve formě fluoridové taveniny (7LiF – BeF2, FLIBE) mají mezi ostatními typy reaktorů IV. generace výlučnost, danou především tím, že mohou významně přispět k minimalizaci radioaktivního odpadu ze současné i budoucí jaderné energetiky. Lze je totiž provozovat jakožto transmutační systémy, ve kterých se budou spalovat, tedy spotřebovávat, dlouhodobé štěpné produkty ze současného i budoucího vyhořelého jaderného paliva – například uskladněný radioaktivní odpad z dnešních jaderných elektráren.

Financování výzkumu potřebuje široké pochopení všech zainteresovaných institucí obou zemí. Celý projekt má ale ještě další rozměr: zhodnocení výsledků by mělo být na české straně dosaženo např. formou účasti českých organizací na projektu experimentálního reaktoru v USA a v dodávkách českých firem pro něj.

Centrum výzkumu Řež s.r.o. bylo založeno roku 2002 jako dceřiná společnost ÚJV Řež, a.s. Posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v energetice, zejména jaderné. Společnost je součástí Skupiny ÚJV, ve které jsou špičková pracoviště a instituce mezinárodního dosahu: ÚJV Řež, a. s., Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. a EGP Invest, spol. s r.o.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

O radioaktivitě, která léčí i škodí (40x)
V tomto příspěvku přinášíme několik otázek a odpovědí, které se týkají radioaktivity (spolupráce s RNDr. Lenkou Thinovou...
Škoda Power zvýší výkon Temelína Škoda Power zvýší výkon Temelína (36x)
Plzeňská Škoda Power získala bez výběrového řízení zakázku na modernizaci nízkotlakých turbín jaderné elektrárny Temelín...
Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (34x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...