Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Turbogenerátor Doosan Škoda Power ve švédské elektrárně Vartan na biomasu je v provozu

Turbogenerátor Doosan Škoda Power ve švédské elektrárně Vartan na biomasu je v provozu

Turbogenerátor plzeňské Doosan Škoda Power odstartoval spuštění kogenerační energetické jednotky Vartan, která bude používat jako palivo výlučně čistou biomasu a je tak v současnosti jedním z největších zařízení tohoto typu na světě.

Klíčová slova: turbogenerátor, Doosan, kogenerace

Elektrárna Vartan je společným vlastnictvím společnosti Fortum a města Stockholmu.

Švédský projekt, který vyniká ohleduplným přístupem k životnímu prostředí, je výjimečný hned v několika ohledech.

  • Značná část zařízení elektrárny je zahloubena do skály – regenerační systém turbíny a ohříváky pro ohřev topné vody, dodaná společností Doosan Škoda Power - se nacházejí 15 metrů pod povrchem, palivové zásobníky na biomasu jsou pak v hloubce 30 metrů
  • Přeprava biomasy mezi přístavem a elektrárnou zajišťuje kilometr dlouhý podzemní dopravník
  • Tvar budovy respektuje starobylé královské duby, které se staly součástí celého komplexu

Tato elektrárna vyrábí pro obyvatele švédské metropole ekologickou elektřinu a v zimním období rovněž bude vytápět 190 000 bytů Společnost Fortum a město Stockholm tak deklarují nezávislost na fosilních zdrojích. Elektrárna na biomasu pomůže městu snížit emise CO2 do ovzduší o 126 000 tun za rok.

Doosan Škoda Power dodala pro tuto jednotku zařízení strojovny parní turbíny včetně turbogenerátor s parní turbínou o výkonu 154 MW elektrických a 200 MW tepelných, systém řízení turbosoustrojí, výše zmíněný regenerační systém, ohříváky pro ohřev topné vody, dále parní potrubí ve strojovně a také montáž a uvedení do provozu.  „Jsme hrdí na to, že jsme součástí tohoto průkopnického projektu,“ řekla Margit Petříčková z Doosan Škoda Power, která se účastnila spuštění elektrárny.

Slavnostního otevření elektrárny se zúčastnili i další význační hosté. Göran Långsved, člen představenstva Pekka Lundmark a ředitel skupiny Fortum (AB Fortum je vlastníkem a zároveň provozovatelem elektrárny), Anders Egelrud, CEO Fortum Värme a rovněž švédský ministr pro energetiku a přírodní zdroje pan Ibrahim Baylan. „Tento projekt potvrzuje dobrou pověst Švédska v oblasti ochrany životního prostředí. Město Stockholm si stanovilo cíl stát se do roku 2040 zcela nezávislým na fosilních palivech v oblasti vytápění a energetiky a do roku 2030 uvést do rovnováhy hodnoty uhlíku v ovzduší. Tato elektrárna je důležitým krokem k dosažení stanovených cílů, přičemž Stockholm představuje vzor v oblasti implementování obnovitelných zdrojů do energetického průmyslu,“ řekl Ibrahim Baylan.

Na závěr slavnostního ceremoniálu řečníci zasadili stromy, aby tak demonstrovali jejich životní cyklus. Od mladé rostliny přes dřevěnou štěpku využívanou jako palivo až po návrat do lesa v podobě popela sloužícího jako hnojivo pro mladé stromky.

DOOSAN ŠKODA POWER v kostce

Doosan Škoda Power, člen skupiny Doosan, je předním světovým výrobcem a dodavatelem zařízení pro všechny typy tepelných elektráren. Produktové portfolio parních turbín Doosan Škoda Power pokrývá výkonový rozsah 10 až 1200 MW. Díky dlouholeté zkušenosti a investicím do výzkumu a vývoje a technologického vybavení vynikají tyto produkty vysokou účinností, provozní pružností a spolehlivostí.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Živě z MSV: Nakládání se sypkými materiály v těžkém průmyslu se specialistou firmy Labimex (1512x)
O problematice sypkých materiálů v těžkém průmyslu jsme si v rámci MSV v Brně povídali s Janem Skřivánkem ze společnosti...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (64x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (58x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...