Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Správnou strategií se ve firmě sníží spotřeba energie už za několik měsíců

Správnou strategií se ve firmě sníží spotřeba energie už za několik měsíců

Publikováno: 1.10.2014
Rubrika: Tiskové zprávy

Výdaje za energie stále více ovlivňují výrobní náklady. Protože energie nemůže být zcela nahrazena, zůstává pouze jediná možnost – optimalizovat nebo zefektivnit její využití. Tímto tématem se zabýval seminář Energie pro budoucnost XIII – Efektivní nakládání s energiemi v průmyslové výrobě, která se konala v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Seminář uspořádalo nakladatelství FCC PUBLIC ve spolupráci s Veletrhy Brno a.s. a Českomoravskou elektrotechnickou asociací (ELA), s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Klíčová slova: spotřeba energie, výrobní náklady, MSV

Firmy, které ve svém strategickém plánování berou toto v úvahu, sníží své provozní náklady obvykle do několika měsíců či let a tím získají významnou konkurenční výhodu. Přednostně by se efektivním využitím energií měly zabývat společnosti, na jejichž výrobních nákladech se náklady na energii podílejí více než třemi procenty. Do této kategorie patří i mnoho malých a středních firem. Podle odborníků lze efektivním zacházením s energiemi v průmyslu v krátkém časovém horizontu ušetřit asi 10 procent energie, dalších 15 procent je možné uspořit v dlouhodobých mezioborových projektech. Návratnost investice do energetické účinnosti a dalších procesů je velmi rychlá, opatření se často amortizují během prvních tří let.

Spektrum opatření sahá od jednoduchých konstrukcí zajišťovaných vlastními silami až po komplexní projekty energetické efektivnosti, jejichž realizace vyžaduje pomocnou ruku, obvykle od společností poskytujících energetické či poradenské služby.  Zahajovací přednáška odborného garanta semináře prof. Ing. Jiřího Tůmy DrSc., nazvanáZvyšování energetické účinnosti – efekt pro všechny, uvedla v obecné rovině téma energetické udržitelnosti, legislativní postupy v EU i v ČR a porovnání dosavadních výsledků v segmentech průmyslu, dopravy, budov a terciární sféry v ČR a v EU.

Následovala přednáška ředitele odboru energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Ing. Ladislava Havla nazvaná Státní energetická koncepce ČR – hladké a třecí plochy, kde přiblížil obsah státní energetické koncepce a poreferoval o průběhu jejího prosazování a nástrojích k němu, o strategických cílech a prioritách, o vývoji struktury zdrojů i spotřeby elektrické energie a podpoře pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Další přednáška, kterou přednesl Ing. Petr Očko, Ph.D., ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, měla název Dotace podporující úspory energií v průmyslu a věnovala se možnostem získání dotací na úspory a představila některé realizované projekty, které vznikly díky těmto dotacím.

Následovaly technicky zaměřené přednášky popisující různé principy a metody vedoucí k úsporám energií na základě jejich efektivního využití. Nejprve Ing. arch. Martin Šťastný z firmy Conergy Česká republika, s.r.o., pojednal na téma Snížení nákladů na elektrickou energii s využitím fotovoltaiky, a posléze Ing. Karel Plotěný ze společnosti Asio popsal možnosti Využití tepla z průmyslových a jiných procesů. Aby bylo možné uvažovat o úsporách nabízené energie, je třeba mít přehled o spotřebě. Ing. Miroslav Hladík z firmy Landis+Gyr s. r. o. v přednášce Koncepce měření multienergií ukázal, jak na to. Nezanedbatelný vliv na náklady vynaložené na elektrickou energii má kvalita elektrických parametrů elektrorozvodné sítě. Toto téma prezentovali nejprve Ing. Jaroslav Smetana (Blue Panther s. r. o.) v přednášce Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci a v návaznosti Ing. Jiří Holoubek (Elcom, a. s.) v přednášce Opatření zlepšující kvalitu elektřiny vedou k jejím úsporám. Velkým procentem se na spotřebě energie podílejí elektrické pohony. Výmluvný je název přednášky Ing. Naděždy Pavelkové, Ph.D., ze společnosti ABB s. r. o. Potenciál úspor v elektrických pohonech, která zdůraznila význam řízení otáček změnou frekvence napájecího napětí a zmínila i otázku účinnosti vlastních elektrických strojů. K této problematice pak podrobněji pohovořil Ing. Ladislav Jabůrek z TES Vsetín, s.r.o., v prezentaci nazvané Význam zvýšení účinnosti elektrických strojů. Zajímavé řešení kogenerační jednotky s mikroturbínou prezentoval Ing. Roman Mašika z ČKD ENERGY, a.s. Na závěr jménem Elektrotechnické fakulty ČVUT Ing. Petr Žák, Ph.D. pohovořil na téma Energetické efektivnosti osvětlení v průmyslu, s důrazem na energetický význam moderních světelných zdrojů včetně světelných diod. Přednášky postupně vyslechlo téměř 80 posluchačů z elektrotechnické a energetické praxe i z managementu průmyslových podniků.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Gazprom Export a Air Liquide podepsali Memorandum o spolupráci na rozvoji projektů výroby helia na východní Sibiři (73x)
Alexander Medveděv, místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export a François Dar...
Gazprom Export a Linde podepsali Memorandum o spolupráci při výrobě helia (62x)
Místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export Alexander Medveděv a Tom Blades, č...
Jádro přitahuje stále více návštěvníků. Jadernou Elektrárnu Temelín navštívilo loni rekordních 26.875 návštěvníků. (43x)
Informační centra (IC) jaderných elektráren Dukovany a Temelín shlédlo v roce 2007 dohromady 55.693 návštěvníků, což je ...