Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Vodní    Řešení společnosti Siemens napomáhají k využití potenciálu větrné energie Portugalska

Řešení společnosti Siemens napomáhají k využití potenciálu větrné energie Portugalska

Publikováno: 23.12.2012
Rubrika: Vodní, Elektrárny, Tiskové zprávy

Větrná farma Terra Fria nacházející se jen těsně za městem Chaves v Montalegri v severním Portugalsku je jedním z příkladů živoucí výkladní skříně Portugalska s integrovanými energetickými řešeními. Instalovaná kapacita této větrné farmy je 96 MW a její odhadovaný výkon 250 GWh ročně, tedy dostatek elektrické energie pro potřeby 140 000 osob.

Klíčová slova: větrná energie, Siemens

V roce 2005 udělila portugalská vláda na základě výběrového řízení licenci k výstavbě a provozu větrných elektráren s kapacitou 1 200 MW. Tato licence byla udělena sdružení ENEOP, seskupení firem složenému z EDP, GENERG, FINERGE (ENEL GREEN GROUP), ENERCON a skupiny přidružených dodavatelů, která zahrnuje i společnost Siemens.
Z výkonu 1 200 MW přiděleného tomuto seskupení je již nainstalováno 946 MW. Zbývající 254 MW jsou v procesu výstavby, která bude dokončena v roce 2014. Montalegre je jedním z doposud vystavěných 37 větrných parků, jenž je v provozu přibližně jeden rok a sestává z 25 větrných turbín s celkovou nainstalovanou kapacitou 50 MVA.
V rámci tohoto projektu byla společnost Siemens zodpovědná za dodávku výkonového transformátoru, vysokonapěťových zařízení, vysokonapěťových rozvaděčů, řídicích, monitorovacích a měřicích systémů.
Portugalsko je jedním z evropských států, které investovali – a nadále investuje – do využívání svého větrného potenciálu nejvíce. Větrná farma Terra Fria v Montalegri dále posiluje vazbu Iberského poloostrova na větrnou energetiku, a to zvláště v severním Portugalsku, čímž napomáhá k postupnému omezování závislosti na dovozu energie.

Siemens, s.r.o. patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 121 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří bezmála 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2010/2011 (říjen-září) obrat 32 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 19,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2010/2011 dosáhl Siemens obratu 73,5 miliard EUR s čistým ziskem 7 miliard EUR a zaměstnával zhruba 360 tisíc zaměstnanců po celém světě. Další informace naleznete na webové stránce http://www.siemens.cz.

Společnost Siemens, S.A.
Tato společnost má kolem 2 000 zaměstnanců, dva výrobní závody a množství rozhraní spolupráce s univerzitami a dalšími institucemi vyššího vzdělávání a hrála aktivní úlohu v rámci ekonomického vývoje Portugalska po více než 106 let. Siemens Portugalsko aktuálně udržuje globální střediska kompetence pro oblasti, jako jsou výroba, přenos a rozvod elektrické energie, modulární letištní terminály, systémy manipulace se zavazadly, účetní záležitosti, lidské zdroje, nákup, finanční služby a dozor.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (60x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...
Gazprom Export a Air Liquide podepsali Memorandum o spolupráci na rozvoji projektů výroby helia na východní Sibiři (58x)
Alexander Medveděv, místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export a François Dar...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (49x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...