Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Klasické    Protikorozní ochrana v rámci obnovy elektrárny Tušimice II

Protikorozní ochrana v rámci obnovy elektrárny Tušimice II

Publikováno: 19.3.2008, Aktualizováno: 12.7.2022 13:27
Rubrika: Klasické

Počátkem června loňského roku se na elektrárně Tušimice (ETU II) rozjela naplno její komplexní obnova. Akce potrvá do roku 2010, přičemž celá akce si vyžádá řádově 25 miliard korun. Komplexní obnova proběhne ve stávajícím areálu elektrárny. Nejedná se tak o výstavbu nové elektrárny na zelené louce, ale modernizaci technologie stávající. V rámci celé republiky půjde o velmi významnou akci, která nemá v Česku srovnání.

Komplexní obnova elektrárny Tušimice bude proto rozdělena do dvou etap. Nejdříve budou zmodernizovány dva výrobní bloky a druhá polovina elektrárny pojede ve stávajícím režimu. Ve ruhé fázi se role obrátí s tím, že již budou provozovány dva nové bloky. Projekt zahrnuje zejména kompletní výměnu čtyř současných kotlů, rekonstrukci stávajících elektrických odlučovačů, vybudování nového odsíření a rekonstrukci vodního hospodářství elektrárny. Na upravených turbínových stolicích budou přitom instalovány čtyři nové třítělesové turbíny, každá o výkonu 200 MW.
Díky novým technologiím bude mít po komplexní obnově každý ze čtyř bloků požadovanou účinnost 38 procent. Únik škodlivin do ovzduší se opět sníží, přičemž vyčištěné spaliny budou splňovat emisní limity uplatňované v zemích Evropské unie. Výstup spalin bude zaveden do chladicích věží, takže stávající tři sta metrů vysoký železobetonový komín již nebude zapotřebí. Nové odsiřovací zařízení bude zárukou, že do ovzduší bude vypouštěno maximálně 200 mg SO2 na metr krychlový, spíše ale méně. Tím se již v předstihu elektrárna přizpůsobí novým přísným evropským normám. V současné době je povoleno vypouštět do ovzduší maximálně 500 mg SO2 na metr krychlový.

Pohled na elektrárnu Tušimice – ilustrační foto

POVRCHOVÁ OCHRANA
Obnova elektrárny Tušimice II je výzvou pro mnoho firem z oboru.  Komplexní protikorozní ochranu ocelových konstrukcí (mimo část odsíření) řeší společnost Hempel (Czech Republic) s.r.o. (dále Hempel). Investor u této fi rmy ocenil především nabídku komplexní ochrany s ohledem na různé specifi cké podmínky provozu po dobu životnosti jednotlivých technologických celků. „Je potřeba říct, že tento projekt je velice zdařilým vstupem naší společnosti do obnovy energetických zdrojů v České republice, která právě Tušimicemi byla odstartována. Vždyť v následujících asi deseti letech dojde ke komplexní obnově tepelných elektráren v České republice a my u tohoto projektu chceme sehrávat aktivní roli,“ říká Alexander Popély, obchodní ředitel společnosti Hempel. „Tento projekt byl od svého začátku sledován všemi členy našeho obchodního týmu za spoluúčasti regionálního zástupce pana Zdenka Moulise a vedoucího technického oddělení pana Dalibora Fialy, kteří se zabývali nejmenšími detaily při získávání informací a faktů, které vedly k vypracování nejlepších řešení,“ dodal A. Popély.

Alexander Popély, obchodní ředitel společnosti Hempel (Czech Republic) s.r.o.


Z dosavadního průběhu činnosti na stavbě se jeví jako nejobtížnější částí akce sanace stávajícího ocelového skeletu, kterou realizovala firma DaSyn Ostrava, při očištění starých konstrukcí a připravit je k dalšímu použití po dobu životnosti celého komplexu kotelny. U těchto typů rekonstrukcí je vždy nejobtížnější vypořádat se se starými, sanovanými konstrukcemi, kde není možné použít standardních postupů, např. tryskání, práce v dílně a na přípravcích na zemi, ale často jsou to práce ve výškách na starých zrezivělých a zaprášených i zamaštěných nebo jinak kontaminovaných konstrukcích. Na celou rekonstrukci bylo vypracováno osm specifi kací nátěrových systémů:
• stávající ocelové konstrukce a neizolované konstrukce s provozní teplotou do 50 °C,
• nové ocelové konstrukce a neizolované konstrukce s provozní teplotou do 50 °C,
• stávající ocelové konstrukce a neizolované konstrukce s provozní teplotou do 120 °C,
• nové ocelové konstrukce a neizolované konstrukce s provozní teplotou do 120 °C,
• nové ocelové konstrukce a neizolované konstrukce s provozní teplotou do 400 °C,
• nové izolované konstrukce s provozní teplotou do 400 °C,
• nové izolované konstrukce s provozní teplotou do 600 °C,
• repasovaná zařízení s tepelnou odolností do 600 °C.
„I když v tomto projektu nebyly ze strany investora ani hlavního dodavatele kladeny extrémní požadavky na maximální snižování emisí při aplikaci nátěrových hmot, i přesto jsme vzali na tento faktor zřetel. Již při inovaci našich výrobků je velký důraz kladen na vývoj výrobků, které budou mít nízký negativní dopad na okolí. Samozřejmostí u aplikace nátěrových hmot, zejména těch dvousložkových, je nutnost používání osobních ochranných pomůcek, zejména respirátorů, které mohou zabránit mnoha poškozením zdraví, způsobeným nedůsledností aplikačních pracovníků,“ říká obchodní ředitel.

Pohled do interiéru elektrárny Tušimice – ilustrační foto

I v rámci projektu Tušimice II byly tam, kde to bylo možné, navrženy vysokosušinové nátěrové hmoty. „Včetně naší novinky, polyuretanové nátěrové hmoty Hempathane 55610 HS, což je hmota se sníženým obsahem těkavých látek. Obsah sušiny v této hmotě dosahuje až 65 %. Kromě toho jsme zde uplatnili inovovaný Hempadur Mastic 45880 s přívlastkem „W“. Ten má značně zkrácenou dobu přetíratelnosti, zasychání a vytvrzení,“ informoval nás A. Popély.
Dodávky nátěrových hmot do Tušimic začaly v srpnu roku 2007 a skončit by měly koncem roku 2009. Po celou tuto dobu technici společnosti Hempel dozorují postup aplikačních prací u zainteresovaných subdodavatelů jednotlivých částí celku. „Slovo dozor v tomto podání bych rád upřesnil… Nejedná se pouze dohled nad prací, ale rovněž instruktáže u těch, kteří nemají dostatek zkušeností s nátěry tohoto typu, dále také zpracovávaní zápisů o zhotovených kontrolních plochách a průběžné konzultace s technickým dozorem stavby a investora. K tomu byl vyhrazen trvale jeden zaměstnanec z technického týmu, který je přítomen na stavbě několikrát týdně,“ dodal. Počátek výroby elektřiny v lokalitě Tušimice se datuje do let 1963–1964, kdy zde byla uvedena do provozu Elektrárna Tušimice I, jejíž provoz byl již ukončen a je postupně likvidována. Velmi zajímavý byl např. odstřel 200 m vysokého železobetonového komína. Elektrárna Tušimice II se čtyřmi 200 MW bloky byla uvedena do provozu v letech 1973–1974. Areál ETU II je samostatný urbanisticko-architektonický celek v těsné blízkosti bývalé Elektrárny Tušimice I a v těsné návaznosti na hnědouhelný lom Libouš, odkud je elektrárna přímo zásobována palivem.

Pohled na elektrárnu Tušimice – ilustrační foto

O SKUPINĚ HEMPEL
Nadnárodní skupina Hempel se řadí mezí přední světové výrobce nátěrových hmot v kategorii protikorozní ochrany. V povědomí širší veřejnosti je známa především jako dodavatel barev pro lodní průmysl, ale přibližně 50% podíl své výroby dosahuje Hempel v oblasti protikorozních nátěrových hmot v energetice (včetně obnovitelných zdrojů), ropném a chemickém průmyslu, stavebnictví (mosty, silniční stavby, průmyslové haly a občanská vybavenost) a železničních vozů a kontejnerů.
Mimo výše vyjmenovaných oborů průmyslových odvětví je společnost aktivní i v oblasti dekorativních nátěrů. Významnou roli v celosvětové organizaci sehrává i dceřiná společnost Hempel CZ, která pokrývá svojí činností mimo trhu českého i trh slovenský a maďarský. Spolu se specialisty z evropských zemí se čeští technici podílejí na zpracovávání rozsáhlých projektů korozní ochrany jak republikového, tak mezinárodního významu. V minulosti k takovýmto projektům patřily například výstavba fluidního katalytického hydrokraku v Kralupech nad Vltavou v roce 2000–2001, výstavba elektrárny Elbistan v Turecku nebo čisticí plynové stanice v Turkmenistánu v roce 2003 (z podkladů Hempel, čes).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II (28x)
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hrani...
TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy palivaTESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2019: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva (26x)
Naše firma TESPO engineering s.r.o. dlouhodobě patří mezi firmy, které se nebojí vyvíjet, vymýšlet, a především také rea...
„Nehrajeme jen o emise a teplárny, ale o budoucnost průmyslu v Evropě,“„Nehrajeme jen o emise a teplárny, ale o budoucnost průmyslu v Evropě,“ (19x)
je přesvědčený Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení České republiky. Právě na teplárny nejvíce dopadají ...