Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Moderní postupy pro bezpečnější jaderné elektrárny

Moderní postupy pro bezpečnější jaderné elektrárny

Více než padesát specialistů z České republiky, Ruské federace a Chorvatska spolu se zástupci SÚJB a podpory jaderného dozoru RF (FSUE VO “Safety”), se sešlo na konci července v Řeži u Prahy na semináři s názvem „Svarové spoje – normy, nedestruktivní zkoušení a provádění oprav“. Skupina ÚJV se věnuje problematice kvality svarových spojů velmi intenzivně a s výsledky, přesahujícími rámec České republiky.

Klíčová slova: ÚJV, jaderný dozor, svarové spoje

Kvalita svarů potrubí a zařízení i jejich důsledná kontrola je jedním z důležitých prvků při zajištění bezpečného provozu jaderných elektráren. Společnosti ze Skupiny ÚJV i specialisté ze Skupiny  ČEZ se této problematice, zaměřené na bloky typu VVER, které máme v elektrárnách v Temelíně a Dukovanech, věnují dlouhodobě. Výměna provozních zkušeností s odborníky ze zemí, které provozují tento typ reaktorových bloků, hraje klíčovou roli a je nedílnou součástí zvyšování odbornosti a vývoje nových postupů“, zdůraznil v úvodu Ing. Jiří Žďárek, vice-prezident pro rozvoj podnikání ÚJV Řež, expert divize Integrita a technický inženýring.

Významu problematiky odpovídal i rozsah semináře. Tři dny nabitého programu byly rozděleny do devíti sekcí. Kromě novinek z oblasti materiálového výzkumu se prezentace věnovaly zejména používání různých metod diagnostiky a kontrol s cílem posouzení stavu zařízení a potrubí, doporučení ke zlepšení kontroly kvality, predikce chování „rizikových“ svarových spojů a různým technologiím oprav. Účastníci se nevyhýbali ani aktuálním tématům. Součástí semináře bylo i seznámení s infrastrukturou ÚJV Řež, a. s., a praktickou realizací řady projektů, například na experimentálním pracovišti nedestruktivní kontroly divize Integrita a technický inženýring.

Zpět do sálu. Jaroslav Brom, expert zvláštních procesů, Centrální inženýring ČEZ, hovořil o problematice svarových spojů na JE Dukovany a Temelín, Viktor Goričev z organizace Gidropress prezentoval současné přístupy ke kontrolám stavu materiálu zařízení a potrubí jaderně-energetických zařízení typu VVER. Dmitrij Tichonov ze společnosti ECHO plus se zaměřil na metody a prostředky automatizovaných ultrazvukových kontrol svarových spojů zařízení a potrubí jaderně-energetických zařízení typu VVER-440 a využití nových technologií automatizovaných ultrazvukových kontrol zařízení a potrubí JE.

Namburi Hygreeva z Centra výzkumu Řež představil hodnocení mikrostruktury a lokálních mechanických vlastností materiálů jaderné třídy. Lukáš Steiner ze společnosti ŠKODA JS ukázal na využití techniky phased array k ultrazvukovým zkouškám obtížně přístupných heterogenních svarových spojů PG V-1000, na něj navázal Ladislav Horáček z ÚJV Řež s tématem: Pokroky v UT kontrolách a NDE kvalifikacích pro JE Dukovany a Temelín. Anton Razygrajev ze společnosti CNITMAŠ seznámil kolegy se specializovanými inspekčními postupy ultrazvukových kontrol heterogenních svarových spojů a inspekčními postupy ruční ultrazvukové kontroly uzlu přivaření kolektoru k parogenerátoru PGV-1000. Alexandr Mokrousov z Technického Centra pro kontrolu a diagnostiku Atomkomplex zase upozornil na zkušenosti s vývojem systémů automatizovaných ultrazvukových kontrol základního materiálu a svarových spojů zařízení a potrubí jaderně-energetických zařízení typu VVER-1200.

Příspěvků zahraničních odborníků zaznělo na dvě desítky a neméně rozsáhlá byla i prezentace projektů a technických postupů ze strany specialistů ze Skupiny ÚJV, Skupiny ČEZ a dalších společností. Konkrétní zkušenosti z jednotlivých elektráren, ukázky postupů a dokumentace z různých zemí byly doprovázeny intenzivní diskusí a bohatým obrazovým materiálem. Několikrát byly oceněny informace o nové normativní dokumentaci k této problematice v Ruské federaci, jejíž znalost je důležitá i pro jaderné elektrárny provozované Skupinou ČEZ.

Organizační výbor, ve kterém byli kromě odborníků z divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež zastoupeni také experti Skupiny ČEZ z útvaru Asset Management a Centrální inženýring hodnotili výstupy ze semináře a závěrečná doporučení z jednotlivých sekcí jako velmi prakticky využitelná. Ze strany českých i zahraničních organizací byl deklarován jednoznačný zájem pokračovat v těchto setkáních  ve formě cílených workshopů.


Prezentace projektů a postupů střídala bohatá diskuse v Konferenčním sále v Řeži.

 

Partneři rubriky Technologie, materiály:

   

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (113x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
ČEZ Teplárenská, a. s., má nového generálního ředitele (46x)
Novým generálním ředitelem ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ se od 1. září stal Petr Hodek, který dosud působil na ...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (45x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...