Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Moderní postupy pro bezpečnější jaderné elektrárny

Moderní postupy pro bezpečnější jaderné elektrárny

Více než padesát specialistů z České republiky, Ruské federace a Chorvatska spolu se zástupci SÚJB a podpory jaderného dozoru RF (FSUE VO “Safety”), se sešlo na konci července v Řeži u Prahy na semináři s názvem „Svarové spoje – normy, nedestruktivní zkoušení a provádění oprav“. Skupina ÚJV se věnuje problematice kvality svarových spojů velmi intenzivně a s výsledky, přesahujícími rámec České republiky.

Klíčová slova: ÚJV, jaderný dozor, svarové spoje

Kvalita svarů potrubí a zařízení i jejich důsledná kontrola je jedním z důležitých prvků při zajištění bezpečného provozu jaderných elektráren. Společnosti ze Skupiny ÚJV i specialisté ze Skupiny  ČEZ se této problematice, zaměřené na bloky typu VVER, které máme v elektrárnách v Temelíně a Dukovanech, věnují dlouhodobě. Výměna provozních zkušeností s odborníky ze zemí, které provozují tento typ reaktorových bloků, hraje klíčovou roli a je nedílnou součástí zvyšování odbornosti a vývoje nových postupů“, zdůraznil v úvodu Ing. Jiří Žďárek, vice-prezident pro rozvoj podnikání ÚJV Řež, expert divize Integrita a technický inženýring.

Významu problematiky odpovídal i rozsah semináře. Tři dny nabitého programu byly rozděleny do devíti sekcí. Kromě novinek z oblasti materiálového výzkumu se prezentace věnovaly zejména používání různých metod diagnostiky a kontrol s cílem posouzení stavu zařízení a potrubí, doporučení ke zlepšení kontroly kvality, predikce chování „rizikových“ svarových spojů a různým technologiím oprav. Účastníci se nevyhýbali ani aktuálním tématům. Součástí semináře bylo i seznámení s infrastrukturou ÚJV Řež, a. s., a praktickou realizací řady projektů, například na experimentálním pracovišti nedestruktivní kontroly divize Integrita a technický inženýring.

Zpět do sálu. Jaroslav Brom, expert zvláštních procesů, Centrální inženýring ČEZ, hovořil o problematice svarových spojů na JE Dukovany a Temelín, Viktor Goričev z organizace Gidropress prezentoval současné přístupy ke kontrolám stavu materiálu zařízení a potrubí jaderně-energetických zařízení typu VVER. Dmitrij Tichonov ze společnosti ECHO plus se zaměřil na metody a prostředky automatizovaných ultrazvukových kontrol svarových spojů zařízení a potrubí jaderně-energetických zařízení typu VVER-440 a využití nových technologií automatizovaných ultrazvukových kontrol zařízení a potrubí JE.

Namburi Hygreeva z Centra výzkumu Řež představil hodnocení mikrostruktury a lokálních mechanických vlastností materiálů jaderné třídy. Lukáš Steiner ze společnosti ŠKODA JS ukázal na využití techniky phased array k ultrazvukovým zkouškám obtížně přístupných heterogenních svarových spojů PG V-1000, na něj navázal Ladislav Horáček z ÚJV Řež s tématem: Pokroky v UT kontrolách a NDE kvalifikacích pro JE Dukovany a Temelín. Anton Razygrajev ze společnosti CNITMAŠ seznámil kolegy se specializovanými inspekčními postupy ultrazvukových kontrol heterogenních svarových spojů a inspekčními postupy ruční ultrazvukové kontroly uzlu přivaření kolektoru k parogenerátoru PGV-1000. Alexandr Mokrousov z Technického Centra pro kontrolu a diagnostiku Atomkomplex zase upozornil na zkušenosti s vývojem systémů automatizovaných ultrazvukových kontrol základního materiálu a svarových spojů zařízení a potrubí jaderně-energetických zařízení typu VVER-1200.

Příspěvků zahraničních odborníků zaznělo na dvě desítky a neméně rozsáhlá byla i prezentace projektů a technických postupů ze strany specialistů ze Skupiny ÚJV, Skupiny ČEZ a dalších společností. Konkrétní zkušenosti z jednotlivých elektráren, ukázky postupů a dokumentace z různých zemí byly doprovázeny intenzivní diskusí a bohatým obrazovým materiálem. Několikrát byly oceněny informace o nové normativní dokumentaci k této problematice v Ruské federaci, jejíž znalost je důležitá i pro jaderné elektrárny provozované Skupinou ČEZ.

Organizační výbor, ve kterém byli kromě odborníků z divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež zastoupeni také experti Skupiny ČEZ z útvaru Asset Management a Centrální inženýring hodnotili výstupy ze semináře a závěrečná doporučení z jednotlivých sekcí jako velmi prakticky využitelná. Ze strany českých i zahraničních organizací byl deklarován jednoznačný zájem pokračovat v těchto setkáních  ve formě cílených workshopů.


Prezentace projektů a postupů střídala bohatá diskuse v Konferenčním sále v Řeži.

 

Partneři rubriky Technologie, materiály:

   

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republikaZdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republika (68x)
Novým jednatelem společnosti E.ON Česká republika se v polovině července stal Zdeněk Bauer. Posílí tak dosavadní vedení ...
Skupina ČEZ mění organizační strukturu divize Výroba (61x)
Změny v divizi Výroba společnosti ČEZ reagují na vyčlenění divize Investice z divize Výroba a na realizaci strategie v o...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (59x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...