Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jedna z dominant Elektráren Mělník v příštím roce zmizí

Jedna z dominant Elektráren Mělník v příštím roce zmizí

Publikováno: 8.12.2014
Rubrika: Elektrárny

Osud 200 metrů vysokého železobetonového komína Elektrárny Mělník II je definitivně zpečetěn. Po 43 letech své existence se bude pomalu ale jistě čím dál více snižovat k zemi. Respektive bude postupně rozebrán, přičemž odstraňování jeho vyzdívek už započalo. Hlavní bourací práce celého skeletu ovšem proběhnou až v příštím roce.

Elektrárnou se proto v současné době nese tlumený rachot bouracího kladiva, jímž zaměstnanci dodavatelské firmy odstraňují beton a šamotové cihly z vnitřního pouzdra komína. Vše dopadá na jeho dno, přičemž suť je následně vyvážena novým otvorem, který vznikl vyříznutím diamantovým lanem. Tím se dovnitř dostaly i bourací stroj a části plošiny. Ta byla po smontování vytažena vrátky až k vrcholu komína a nyní bude postupně klesat dolů tak, jak bude vnitřní vyzdívky ubývat.

„Vzhledem k tomu, že je komín dlouhodobě odstaven, respektive od roku 1998, a již nikdy nebude potřeba ho použít, rozhodli jsme se k jeho demolici. Už jen proto, že jeho technický stav by si v následujících letech vyžádal částečnou sanaci z důvodů degradace vnější betonové vrstvy, z níž už začaly odpadávat drobnější části. Dalším, vlastně prvořadým, důvodem je tudíž odstranění bezpečnostních rizik v okolí komínu,“ říká Václav Fialka, vedoucí odboru péče o zařízení Elektrárny Mělník. Jak dodal vzhledem k dalším elektrárenským technologiím v těsném sousedství, nemůže být komín jednoduše odstřelen, ale musí být zlikvidován postupným odbouráváním.

Železobetonový monolitický komín je vysoký 200 metrů. Do provozu byl uveden se čtyřmi bloky Elektrárny Mělník II v roce 1971. Po realizaci odsíření výrobních bloků 9 a 10 byl v roce 1998 definitivně odstaven, neboť spaliny z obou ekologizovaných bloků byly nově vyvedeny kouřovody do sousedního komína. Po jeho demolici by mělo zbýt zhruba 160 tun železného šrotu (armatury, ocelové žebříky a podobně), a „hromada“ betonu o hmotnosti 5 640 tun. Dalších 1 985 tun betonového odpadu a šamotových cihel pak obnáší právě odstraňovaná vnitřní vyzdívka.

Ve Skupině ČEZ je to již druhý železobetonový komín, který je během posledních pěti let postupně bourán mechanickou cestou a ne „jednoduchým“ odstřelem. V nedávné době tak zmizel z povrchu zemského podobný, ovšem 300 metrů vysoký, komín Elektrárny Tušimice II. Elektrárna totiž prošla komplexní obnovou a v současné době odcházejí spaliny dvěma kouřovody do chladicích věží.


Odstraňování vnitřní vyzdívky v koruně komína probíhalo klasickým způsobem.


Poněkud zvětšený vjezd do komína posloužil
k vnitřní instalaci bourací technologie.


Plošina s bouracím strojem CAT.


Pohled do komína během odstraňování vnitřní vyzdívky.


Pohled na komín určený k demolici.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Využití principu disipace energie při seismickém návrhu ocelové konstrukce parního kotle (36x)
Společnost Babcock Borsig Steinmuller CZ s.r.o. (dále BBS CZ) projektuje a dodává elektrárenské a teplárenské parní kotl...
Technologie těžkého zvedání použitá při výměně kotlů Elektrárny Prunéřov II (34x)
Společnost Freyssinet CS, která je dceřinou společností SMP CZ, se podílí na obnově Elektrárny Prunéřov II hned několika...
Velké firmy hledají více zakázek v cizině než v domácí energeticeVelké firmy hledají více zakázek v cizině než v domácí energetice (30x)
Více než 320 účastníků přišlo na 8. ročník mezinárodní All for Power Conference 2013, která se konala 9. a 10. prosince ...