Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Hodnocení rozdílů v únavovém poškozování vybraných materiálů pro energetiku metodami akustické emise

Hodnocení rozdílů v únavovém poškozování vybraných materiálů pro energetiku metodami akustické emise

Publikováno: 1.4.2015
Rubrika: Technologie, materiály

Akustická emise je významným zdrojem informací o průběhu únavového procesu a jeho intenzitě při cyklickém zatěžování. Zkušební vzorky byly vyrobeny z oceli 15CH2NMFA pro tlakovou nádobu VVER1000 a slitiny INCONEL 713LC a byly zatěžovány ohybem ve vysokocyklickém režimu. V tomto příspěvku jsou uvedeny výsledky analýzy signálů akustické emise při daném zatěžování. Hlavním cílem bylo navrhnout metodu umožňující vyhodnocovat raná stadia únavového poškozování a identifikovat změny probíhající v materiálu prostřednictvím parametrů akustické emise. Porovnání signálů akustické emise ukazuje u obou materiálů rozdíly v procesech únavového poškozování. Rovněž byl proveden fraktografický a mikrostrukturní rozbor lokalit, kde byla iniciována trhlina. Experimenty byly realizovány ve spolupráci mezi VUT Brno a ZČU v Plzni na základě řešení projektu MPO “Diagnostický komplex pro detekci úniků tlakových médií a materiálových vad tlakových komponent jaderných a tepelných elektráren“ a projektu „Nové Technologie pro Strojní inženýrství (NETME +)“.

Klíčová slova: akustická emise, únavové poškozování

Celý článek (autoři: Václav Mentl, University of West Bohemia in Pilsen, František Vlašič, Denisa Bártková, Pavel Mazal, Brno University of Technology) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Application of acoustic emission for identification of Differences in fatigue damage of selected materials For power plants

An acoustic emission is remarkable source of information about the fatigue process and its intensity at cyclic loading. The specimens made of nuclear reactor pressure vessel steel and INCONEL 713LC were subjected to bending fatigue loading in the high-cycle range. This study presents results of acoustic emission signal analysis. The main aim of the study was to propose a methodology for the evaluation of early manifestations of fatigue damage and to identify material changes in both materials by AE parameters. The comparison of AE signals of both the materials indicates differences of damage mechanism. An examination of crack initiation sites and microstructure have been also performed. The experiments were realized in cooperation between laboratories of Brno University of Technology and University of West Bohemia in Pilsen and are related to solving of project of the Czech Ministry of Industry and Commerce: “A diagnostic complex for the detection of pressure media and material defects in pressure components of nuclear and classic power plants“ and project New Technologies for Mechanical Engineering (NETME +).

Оценка изношенности и повреждений некоторых материалов, применяемых в энергетике, при помощи метода акустической эмиссии

Акустическая эмиссия является значительным источником информации при исследовании процесса износа и его интенсивности в связи с циклическими нагрузками. Образцы исследования были произведены из стали 15CH2NMFA для напорного сосуда VVER1000 и сплава INCONEL 713LC. Они были подвергнуты испытаниям на гибкость при циклических нагрузках. В статье приведены результаты анализа сигналов акустической эмиссии при данных нагрузках. Главная цель исследования —предложить метод, позволяющий определять ранние стадии усталости, ведущие к повреждениям, и идентифицировать изменения, происходящие в метериале, с помощью параметров акустической эмиссии. Сравнение сигналов акустической эмиссии показывает у обоих материалов различия в процессах усталости. Также были проведены фактографический и микроструктурный анализы участков, где берёт начало трещина. Эксперименты были проведены VUT Брно в сотрудничестве с ZČ в Плзне на основе проекта MPO ・・Диагностический комплекс для предотвращения утечки рабочей напорной среды и метериальных дефектов напорных компонентов атомных и тепловых электростанций・・ и проекта ・・Новые технологии для машиностроения(NETME +)・・.

 

Partneři rubriky Technologie, materiály:

    

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (60x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...
Dodávky čerpacích zařízení v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce (51x)
SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně figuruje v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce (MO34)...
Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (48x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...