Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    1/2011 - březen

1/2011 - březen

Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady

Publikováno: 25.7.2011

Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato stavba bude sloužit pro chlazení cirkulační vody pro nový výrobní blok 840 MWe paroplynového cyklu. Dodavatelem tohoto díla pro generálního dodavatele celého projektu, ŠKODA PRAHA Invest, je společnost Chladicí věže Praha, a.s. Autoři v článku popisují (Ing. Alena Ulrychová, Ing. Lubor Hobza, Chladicí věže Praha, a.s.) technick...

Celý článek zde

Vodní hospodářství, regulační stanice zemního plynu a budova napájení a chlazení pro paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady

Publikováno: 20.7.2011

Královopolská RIA se pod vedením generálního dodavatele projektu, ŠKODA PRAHA Invest, podílí na výstavbě nového paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně Počerady dodávkou dvou obchodních balíčků, a to obchodního balíčku 04 - Vodní hospodářství a obchodního balíčku 07 - Regulační stanice zemního plynu. Královopolská RIA se dále jako subdodavatel podílí na realizaci obchodního balíčku 06 – Napájení a chlazení. Autoři v článku (Ing. Pavel Kuč...

Celý článek zde

Napájení a chlazení paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně Počerady

Publikováno: 20.7.2011

Autor (Ing. Vladimír Začal, vedoucí divize energetika, KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern) v článku popisuje návrh jednotlivých částí technologie chlazení a napájení pro připravovaný paroplynový cyklus v Elektrárně Počerady. V rámci tohoto projektu totiž dodá společnost KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern generálnímu dodavateli díla, kterým je ŠKODA PRAHA Invest, obchodní balíček 06 - Napájení a chlazení. Autor se v článku zaměřuje především s...

Celý článek zde

Politici přistoupili k těm, kteří investují za své a snižují objem emisí stejně jako k solárním podnikatelům,“

Publikováno: 3.6.2011

 uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Milan Prajzler, generální ředitel Alpiq Generation (CZ)....

Celý článek zde

Jsou schopny české firmy dodat moderní spalovnu? Konsorcium W2E říká: Ano!

Publikováno: 3.6.2011

 Na tomto se shodli v rámci našeho setkání všichni zástupci konsorcia W2E („Waste- to-Energy“, dále Konsorcium) pro výstavbu spaloven komunálního odpadu. U této příležitosti jsem vedoucí představitele PBS Industry, a.s., ZVVZ-Enven Engineering, a.s., a EVECO Brno, s.r.o., za přítomnosti vedoucího výzkumného centra NETME, požádal o rozhovor....

Celý článek zde

Výstavba nových vedení přenosové soustavy a související problémy

Výstavba nových vedení přenosové soustavy a související problémy
Publikováno: 3.6.2011

Akciová společnost ČEPS, jako provozovatel české přenosové soustavy, odpovídá kromě provozu přenosové soustavy i za její údržbu a rozvoj. Rostoucí spotřeba některých regionů ČR, potřeba vyvedení nových zdrojů i utváření jednotného evropského trhu s elektřinou kladou na rekonstrukci stávajících a výstavbu nových vedení zvýšené nároky. V článku je popsán stav jednotlivých komponentů přenosové soustavy nejen v České republice, ale i v Evropě. V přís...

Celý článek zde

Elektročásti paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně Počerady

Publikováno: 3.6.2011

Autor v článku (Ing. Zbyněk Honzík, ředitel projektu, I & C Energo a.s.) popisuje tři obchodní balíčky, které přímo souvisejí s výstavbou paroplynového cyklu (PPC) v Elektrárně Počerady. Jde o úpravy na stávajících uhelných blocích 200 MW, kdy bude potřeba vytvořit prostor pro připojení nového zdroje do sítě, dále o problematiku řešení vlastní spotřeby nového zdroje a o nasazení automatizovaného systému řízení technologických p...

Celý článek zde

Skupina MPOWER již letos zrealizovala dvě mimořádně náročné dodávky armatur

Publikováno: 18.5.2011

Autoř (Martin Červenka, MPOWER Engineering, a.s.) v článku popisuje dodávky armatur a klapek pro potřeby výstavby Nového nadkritického zdroje v Ledvicích a tepelné elektrárny Novolipeckého metalurgického kombinátu (Rusko). Informace je ke stažení zde. Zajistěte si předplatné časopisu All for Power zde....

Celý článek zde

Biopaliva 2. generace z plynných odpadů spalovny

Publikováno: 18.5.2011

Oxid uhličitý pro růst řas v tenkovrstvém solárním bioreaktoru pochází ze spalování komunálního odpadu. Jeho používání snižuje cenu řasové biomasy, rozšiřuje její využití a snižuje množství odpadního CO2 unikajícího do atmosféry. Projekt Alganol se zabývá novými možnostmi výroby řasového škrobu a jeho přeměnou na etanol. Celý článek kolektivu autorů (Ing. Petr Novák, Ing. Pavel Bernát, TERMIZO a.s. Liberec, Ing. Jiří Doucha, CSc., RNDr. Vilém Zac...

Celý článek zde

Po zprovoznění spalovny by bylo možné odstavit některé neekologické provozy, kvalita ovzduší v MSK by se zlepšila,“

Po zprovoznění spalovny by bylo možné odstavit některé neekologické provozy, kvalita ovzduší v MSK by se zlepšila,“
Publikováno: 18.5.2011

uvedla v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Silvie Součková, členka představenstva KIC Odpady, a. s., a vedoucí oddělení odpadového hospodářství z odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje (MSK)....

Celý článek zde

Dodávka turbinového ostrova s parní turbinou ŠKODA pro paroplynový zdroj v Počeradech

Publikováno: 3.5.2011, Aktualizováno: 4.5.2011 15:43

ŠKODA POWER, a Doosan company získala v polovině roku 2009 kontrakt od společnosti ŠKODA PRAHA Invest na dodávku turbinového ostrova s parní turbinou ŠKODA pro paroplynový zdroj o celkovém výkonu 840 MWe vlastněný investorem ČEZ, a. s. Ze strany ŠKODA POWER se jedná o dodávku na klíč, která představuje projekční práce, dodávky technologie, montáž a uvedení do provozu včetně komplexního proškolení obsluhy strojovny. Autoři (Ing. Václav Kapsa, HIP ...

Celý článek zde

Plynová turbina, generátor a ASŘTP pro PPC v Elektrárně Počerady

Publikováno: 2.5.2011, Aktualizováno: 4.5.2011 15:44

Obchodní balíček OB01 pro Elektrárnu Počerady je prvním projektem firmy Siemens - Sektor Energy v České republice s využitím tzv. Extended Scope. Soubor plynové turbiny (SGT-PAC) obsahuje plynovou turbinu, generátor, a dále pak veškerá strojní, řídicí a elektrická zařízení potřebná k jejich bezpečnému a spolehlivému provozu. Soubory plynových turbin jsou dodávány z velké části předem smontované ve výrobním závodě. Pomocné systémy jsou rozděleny d...

Celý článek zde

Spalinové kotly pre paroplynový zdroj 840 MWe v elektrárni Počerady

Spalinové kotly pre paroplynový zdroj 840 MWe v elektrárni Počerady
Publikováno: 2.5.2011, Aktualizováno: 4.5.2011 15:43

V súčasnej dobe realizuje spoločnosť SES a.s. Tlmače z pohľadu rozsahu a výkonu významnú dodávku dvoch spalinových kotlov s príslušenstvom pre novobudovaný paroplynový zdroj 840 MWe v elektrárni Počerady. Dodávka pre generalneho dodavatela diela, spoločnost ŠKODA PRAHA Invest, zahŕňa dva trojtlakové kotly na odpadové teplo horizontálneho vyhotovenia, ktoré budú umiestnené v dvoch samostatných kotolniach. Kotly sú navrhnuté na využitie tepla spalí...

Celý článek zde

Projekt paroplynové elektrárny Počerady 840 MWe očima zpracovatele koncepční dokumentace

Publikováno: 2.5.2011

Pro výstavbu nového paroplynového zdroje (PPC), kterou řídí generální dodavatel ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., byl vybrán prostor v areálu uhelné Elektrárny Počerady zejména z důvodu toho, že je zde dostatečný prostor s možností využití stávající infrastruktury. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., divize Energoprojekt PRAHA (ÚJV EGP), byl zapojen do prací na přípravné dokumentaci od fáze zpracování Studie proveditelnosti, kde řešil podmínky lokality a ...

Celý článek zde

„Nemám nic proti operativě a komunikaci, ba naopak, ale v rámci velkých energetických projektů musí být na prvním místě především systémové řešení,“

„Nemám nic proti operativě a komunikaci, ba naopak, ale v rámci velkých energetických projektů musí být na prvním místě především systémové řešení,“
Publikováno: 24.4.2011

řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jan Vybulka, šéf výstavby nového paroplynového cyklu 840 MWe v Elektrárně Počerady (PPC) na straně generálního dodavatele – ŠKODA PRAHA Invest s.r.o....

Celý článek zde

Nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady - projekt

Nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady - projekt
Publikováno: 24.4.2011

V současné době vrcholí přípravy na zahájení výstavby nového energetického zdroje Skupiny ČEZ v České republice, paroplynové elektrárny (PPC) o výkonu 840 MWe, která bude umístěna v areálu stávající uhelné elektrárny v Počeradech (elektrárna byla postavena společností ŠKODA PRAHA v letech 1970 až 1977. V současnosti má v provozu pět uhelných bloků o jednotkovém výkon 200 MW, jeden blok je odstaven). Jde o první projekt svého druhu nejen ve Skupin...

Celý článek zde

První realizace paroplynu ve Skupině ČEZ bude v Počeradech

První realizace paroplynu ve Skupině ČEZ bude v Počeradech
Publikováno: 24.4.2011

V Elektrárně Počerady se připravuje výstavba první paroplynové elektrárny (PPC) Skupiny ČEZ. Podnikatelský záměr na výstavbu paroplynového cyklu byl schválen v závěru roku 2007. Následně byl vypracován záměr tohoto projektu, který byl v roce 2008 odsouhlasen v orgánech společnosti ČEZ, a. s....

Celý článek zde

Ostrava hostí konferenci o strojírenství

Publikováno: 10.4.2011

Konference „Česká republika – země špičkových jaderných technologií“ se koná 21. dubna 2011 v Nové aule VŠB-TU Ostrava. Na programu budou přednášky o významu jaderné energetiky v palivoenergetickém mixu, dále pak představení zájemců o dostavbu JE Temelína, představení potenciálních českých dodavatelů a zahraničních projektů. Akci pořádá Národní strojírenský klastr....

Celý článek zde

Investujte v srdci Evropy - konference Průmyslové zóny v ČR

Publikováno: 23.3.2011

Česká republika je díky své poloze přirozenou křižovatkou mezi západní a východní částí Evropy a balkánskými zeměmi. To z ní dělá vhodné místo pro strategické investice ve formě výrobních a montážních hal, technologických center, firemních základen pro služby, logistiku, pracovišť pro vědu a výzkum a tak podobně. Zajímavou příležitostí, jak se informovat o možnostech investic do průmyslových zón v ČR je také konference „Průmyslové zóny v ČR...

Celý článek zde

Právě vyšlo první číslo All for Power v letošním roce

Právě vyšlo první číslo All for Power v letošním roce
Publikováno: 23.3.2011

Vážení čtenáři, v nejbližších dnech se k Vám dostane na stůl první číslo odborného časopisu All for Power v roce 2011. A nač se můžete těšit? Obsah je ke stažení zde. Ti z vás, kteří ještě nemají časopis předplacený mají možnost objednávky celoročního předplatného našeho časopisu prostřednictvím formuláře zde....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>