Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    3/2010 - 4. ročník, 3/2010

3/2010 - 4. ročník, 3/2010

Unikátní výstavba za plného provozu

Unikátní výstavba za plného provozu
Publikováno: 13.11.2010

V současné době je Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II (KO ETU II) o výkonu 4 × 200 MW jednou z nejvýznamnějších zakázek realizovanou investorem ČEZ, a. s. Zajímavé na projektu je především provádění všech stavebních prací a dodávek za provozu dvou bloků při respektování prostorových a konstrukčních možností stávající elektrárny. V dalším textu je podrobněji popisován průběh II. etapy díla se zaměřením na obchodní balíček OB11 – s...

Celý článek zde

Výsledky garančních testů na kotlích C, D – Tušimice II

Výsledky garančních testů na kotlích C, D – Tušimice II
Publikováno: 8.11.2010

V termínech od 19. do 21. května, resp. od 14. června do 17. června letošního roku se na kotlích C, D (bloků 23 a 24) v Elektrárně Tušimice II uskutečnily garanční testy typu „A“, které slouží k prokázání splnění všech smluvně dohodnutých parametrů obchodního balíčku kotelna, který je dodávkou společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro generálního dodavatele ŠKODA PRAHA Invest v rámci projektu Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II....

Celý článek zde

Spolehlivost a bezpečnost vápencového a sádrovcového hospodářství Elektrárny Tušimice II je zajištěna na dalších 25 let

Spolehlivost a bezpečnost vápencového a sádrovcového hospodářství Elektrárny Tušimice II je zajištěna na dalších 25 let
Publikováno: 1.11.2010

Jak již jste si mohli na stránkách All for Power přečíst v roce 2009, investiční akce akciové společnosti ČEZ Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II (ETU II), řízená generálním dodavatelem projektu ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., zahrnuje zefektivnění výroby elektrické energie použitím technologií na úrovni BAT, plnění Národního programu snižování emisí NOx a SO2 při podmínkách snížení výhřevnosti budoucího paliva a zvýšení obsahu popelovin v palivu....

Celý článek zde

Spouštění elektrozařízení 23. a 24. bloku elektrárny Tušimice II

Publikováno: 1.11.2010

Firma TES s.r.o., v jejíchž řadách jsou pracovníci se zkušenostmi při spouštění bloků Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) a Jaderné elektrárny Temelín (ETE), uplatnila své kvality i jako dodavatel generálního dodavatele komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II (KO ETU), společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ŠPI)....

Celý článek zde

Garanční měření a certifikační zkoušky bloků 22 a 23 potvrdily garantované parametry

Garanční měření a certifikační zkoušky bloků 22 a 23 potvrdily garantované parametry
Publikováno: 27.10.2010

Strojírenská firma ŠKODA POWER, a Doosan company (dodavatel obchodního balíčku 05 – Strojovna) dokončila zdárně v rámci svého podílu na projektu Komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II montáž technologického zařízení první etapy (blok 23 a 24) s následným uvedením zařízení do provozu. Tato etapa byla završena 19. března 2010 podpisem protokolu o předběžném převzetí mezi generálním dodavatelem projektu komplexní obnovy elektrárny, ŠKODA PRAH...

Celý článek zde

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II: generální dodavatel směle vstoupil do II. etapy

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II: generální dodavatel směle vstoupil do II. etapy
Publikováno: 27.10.2010

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II vstoupila do své druhé etapy, při které budou do konce roku 2011 zrekonstruovány druhé dva energetické bloky 21 a 22. První dva bloky 23 a 24 byly uvedeny po rozsáhlé rekonstrukci do provozu v průběhu června a srpna 2009 a po fázi stabilizace provozu technologického zařízení a po provedení potřebných a zákonem daných zkoušek a měření budou předány objednateli. Zkoušky byly završeny v červnu a červenci letoš...

Celý článek zde

Představujeme dodavatele pro energetiku – výrobci armatur I.

Publikováno: 25.10.2010

V minulém čísle časopisu All for Power jsme oslovili několik významných představitelů výrobců armatur v České republice a položili jim anketní otázky. Vznikla tak nakonec zajímavá tématická příloha nazvaná Představujeme dodavatele pro energetiku – výrobci armatur I. Ta číslice "I" je předzvěstí toho, že bychom v představování jednotlivých tuzemských výrobců rádi pokračovali. Proč? Protože v jejich firmách to prostě žije, že inovuj...

Celý článek zde

Výstavba AP1000 v Číně od Westinghouse probíhá podle plánu

Výstavba AP1000 v Číně od Westinghouse probíhá podle plánu
Publikováno: 1.10.2010, Aktualizováno: 5.10.2010 16:15

Svůj první komerční jaderný reaktor Čína vyvinula před třiceti lety. Bylo to v době, kdy řada jiných zemí už zprovoznila reaktory druhé generace. V roce 2006 se však situace otočila. Peking přišel s novou strategií, jak v zemi uspokojit rapidně rostoucí poptávku po elektrické energii: plánuje do roku 2020 navýšit produkci energie z jádra na 70 GWe, čímž se jednoznačně staví do čela světové jaderné renesance. Mezi první nové reaktory, které se zač...

Celý článek zde

Produkty ISH&MSA ČERPADLA a.s. – Vaše správná volba

Produkty ISH&MSA ČERPADLA a.s. – Vaše správná volba
Publikováno: 1.10.2010

S výrobky společnosti ISH-Čerpadla a.s. resp. ISH&MSA ČERPADLA a.s. Olomouc se na trhu průmyslových čerpadel setkáváte již třináct let. Tradice jejich výroby v Olomouci je však podstatně delší a její kořeny jsou spojeny se značkou SIGMA Olomouc. Výrobní program se v oblasti čerpací techniky stále více orientoval na zakázky pro chemický průmysl i energetiku. V podniku byly mj. vyvinuty řady čerpadel META a BETA, které dnes spolehlivě pracují n...

Celý článek zde

Martin Kocourek: Z tendru na Temelín by se nemělo nikoho předem vylučovat, znamenalo by to předražování zakázky

Martin Kocourek: Z tendru na Temelín by se nemělo nikoho předem vylučovat, znamenalo by to předražování zakázky
Publikováno: 1.10.2010

Ing. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu Vystudoval ekonomiku a řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze. V roce 1992 byl za ODS zvolen členem Federálního shromáždění. V období let 1992 až 1997 patřil k poradcům tehdejšího premiéra Václava Klause. Během procesu ekonomické transformace a privatizace figuroval ve statutárních orgánech řady státních a polostátních podniků (Česká spořitelna, Unipetrol aj.). Mezi roky 1997 až 2005 by...

Celý článek zde

„Mezi lety 2013 až 2020 se bude jedna třetina povolenek některým společnostem přidělovat zdarma,“

„Mezi lety 2013 až 2020 se bude jedna třetina povolenek některým společnostem přidělovat zdarma,“
Publikováno: 1.10.2010

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mgr. Pavel Drobil, ministr životního prostředí ČR (MŽP)....

Celý článek zde

Na návštěvě staveniště referenčního projektu pro Temelín

Na návštěvě staveniště referenčního projektu pro Temelín
Publikováno: 27.9.2010

V plném proudu je výstavba Leningradské jaderné elektrárny II (LAES II) v lokalitě Sosnovyj Bor, vzdálené dvě hodiny cesty od druhého největšího ruského města – Petrohradu. Přesvědčit jsem se o tom mohl osobně na přelomu července a srpna letošního roku díky pozvání konsorcia MIR.1200, vedeného společností ŠKODA JS. V lokalitě Sosnovyj Bor jsou dnes v provozu čtyři reaktory typu RBMK, každý o výkonu 1.000 MW. Ty by měly být postupně nahrazen...

Celý článek zde

„V případě realizace bloků s výkonem 2 × 1 700 MW bude navíc nutné navýšit přenosovou kapacitu na profilech Kočín–Přeštice a Mírovka–Čebín,“

„V případě realizace bloků s výkonem 2 × 1 700 MW bude navíc nutné navýšit přenosovou kapacitu na profilech Kočín–Přeštice a Mírovka–Čebín,“
Publikováno: 20.9.2010

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Andrew Gayo Kasembe, vedoucí odboru rozvoj společnosti ČEPS, a.s. Ing. Andrew Gayo Kasembe Vystudoval obor elektroenergetiky na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde pokračuje ve studiu jako externí doktorant. Po absolvování studia v roce 1998 začal pracovat ve společnosti ČEZ, a.s. – Divize Přenosové soustavy (DPS) v odboru Rozvoj PS, oddělení Speciální procesy v PS, kde se...

Celý článek zde

Editorial: Můžeme získat mladé odborníky pro energetiku bez její jasné perspektivy?

Publikováno: 17.9.2010

Vážené čtenářky a čtenáři, časopis All for Power se stále silněji profiluje jako relevantní odborné médium se stále širším polem a dosahem působení. Médiem, které uveřejňuje názory odborníků a specialistů na problematiku energetiky bez příkras, narovinu a stává se dokonce zdrojem informací i pro jiná masmédia. Jak roste síla a úroveň časopisu a internetového portálu www.allforpower.cz, jsou i názory specialistů více a více slyšet. V tomto trend...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>