Nacházíte se:  Úvod    Rozhovory    Martin Kocourek: Z tendru na Temelín by se nemělo nikoho předem vylučovat, znamenalo by to předražování zakázky

Martin Kocourek: Z tendru na Temelín by se nemělo nikoho předem vylučovat, znamenalo by to předražování zakázky

Publikováno: 1.10.2010
Rubrika: Rozhovory

Ing. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu
Vystudoval ekonomiku a řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze. V roce 1992 byl za ODS zvolen členem Federálního shromáždění. V období let 1992 až 1997 patřil k poradcům tehdejšího premiéra Václava Klause. Během procesu ekonomické transformace a privatizace figuroval ve statutárních orgánech řady státních a polostátních podniků (Česká spořitelna, Unipetrol aj.). Mezi roky 1997 až 2005 byl členem prezidia Pozemkového fondu. V letech 1998 až 2006 byl poslancem ODS v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde dlouhodobě zastával funkci místopředsedy rozpočtového výboru. Od roku 2006 je předsedou dozorčí rady ČEZ a podniká v oblasti ekonomického poradenství. Dlouhodobě je aktivní v několika neziskových organizacích, k nimž patří i Nadační fond Václava Klause. Martin Kocourek se narodil 23. prosince 1966 v Praze.

Pane ministře, co si Vy osobně představujete pod pojmem „energetická bezpečnost“?
Energetická bezpečnost spočívá primárně v tom, že je potřeba zajistit dodávky energií 24hodin denně 365 dní v roce, a proto je potřeba zajistit optimální energetický mix. Vedle toho v sobě pojem energetická bezpečnost zahrnuje také rozměr diverzifikaci zdrojů energie a dostatečnou kapacitu přepravních cest. Teplo a světlo bereme všichni jako samozřejmost, ale jak může vypadat ohrožení zásobování energiemi, to jasně ukázal případ loňské plynové krize. Úkolem státu je tedy zajistit, aby se toto riziko minimalizovalo, a proto je potřeba důkladně plánovat energetický mix a diverzifikovat zdroje energie.

Přibližte svou představu o dohledu nad úspěšnou výstavbou JE Temelín?
Tendr na dostavbu Temelína vyhlásila akciová společnost ČEZ, která je jeho vlastníkem. Stát má své zástupce v dozorčí radě této firma a samozřejmě jejich prostřednictvím bude kontrolovat dodržování harmonogramu projektu a rozpočet.

V rámci výběru firmy, která dostaví Temelín, se na jednu misku vah dává energetická bezpečnost, čili spíše politická otázka, a na druhou zapojení českých firem do projektu? Která miska vah nakonec převáží?
Zvítězit musí to nejlepší řešení, které samozřejmě bude v souladu s nejvyššími nároky na energetickou bezpečnost. Někoho dopředu vylučovat by znamenalo si tuto zakázku zbytečně prodražovat.

Který vítěz by podle vašeho názoru byl pro dobro českých firem největší výhodou?
Odpovím jednoduše: ten, který navrhne nejefektivnější a nejbezpečnější variantu za nejoptimálnější cenu.

Cítíte, že dostavba Temelína a následně i Dukovan a Jaslovských Bohunic je poslední velkou šancí na udržení českého strojírenství na světové úrovni?
Určitě to není tak, že by to byla poslední velká šance, ale rozhodně je to příležitost pro český průmysl, který se v rámci zakázek pro takové vyspělé stavby může posunout především z hlediska inovací.

V oblasti OZE musíme splnit závazky dané EU. Jak toho dosáhneme, když se chystá tak prudké omezení podpory fotovoltaiky?
Fotovoltaické panely jsou tím nejméně vhodným obnovitelným zdrojem energie pro české podmínky a nikdy se nepočítalo s tím, že solární elektřina by mohla celou tuto kvótu, respektive její většinu naplnit. Právě v oblasti samotných obnovitelných zdrojů potřebujeme mít optimální mix. Právě to, jak budeme naplňovati závazek vůči EU, vznikl Národní akční plán, který nedávno přijala vláda.

Jak se díváte na energetické využívání odpadů. Nešla by cesta právě tudy?
A o se týká energetického využívání odpadů, je to samozřejmě také možnost pro získávání energie, která se ale dosud příliš nevyužívala. Potenciál má však značný a cesta tudy může vést, ale ne za cenu nějaké přemrštěné podpory.

Mnoho se hovoří o zachování limitů hnědého uhlí, jak je to s černým uhlím? Otevření černouhelného dolu ve Frenštátě tedy není vyloučeno?
Toto je vyloučeno, koaliční závazek týkající se limitů těžby, se týká i černého uhlí.

Ministr ŽP se nechává slyšet, že budete tlačit český průmysl na využívání nejnovějších dostupných technologií. Ty jsou ale drahé. Má na to český průmysl?
Pokud využívání takových technologií neohrozí konkurenceschopnost našich firem, tak je to prioritou mého uvažování.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Ďábel je skrytý v detailu,“„Ďábel je skrytý v detailu,“ (30x)
říká s nadsázkou o obnově jaderného zdroje v Dukovanech Ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva společno...
„Všechny naše velké elektrárny fungují jako špičkové,“„Všechny naše velké elektrárny fungují jako špičkové,“ (27x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Maralík, ředitel OJ Vodní elektrárny ČEZ, a. s....
„Výstavba záložního energetického zdroje pro obnovení napájení při black outu nechává pražskou veřejnost chladnou,“... (25x)
...uvedl v rozhovoru pro All for Power Ing. Milan Hampl, předseda představenstva a ředitel PREdistribuce, a. s. Klíčová...