Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    1/2009 - březen

1/2009 - březen

Materiálové riešenie tlakových častí energetických zariadení

Publikováno: 3.8.2009

Prevádzkové parametre elektrárenských blokov kladú značné požiadavky na materiál tlakových častí. Zvlášť sa to prejavuje v súčasnej dobe, keď ekonomické hľadiska využitia primárnych zdrojov energie nie sú jediné a najdôležitejšie pri posudzovaní účinnosti tepelných elektrární ako celku. Práve dnes viditeľné a z časti už nevratné poškodenie životného prostredia núti hľadať nové cesty v energetickej stratégií každého spoločenstva. Zreteľné zvýšenie...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekKamčatka, Sachalin – nový východní plynárenský program

Publikováno: 11.5.2009, Aktualizováno: 27.5.2009 14:51

Tento program je jeden z nejmladších, který byl v oblasti těžby plynu v Ruské federaci (RF) přijat. Datuje se zářím 2007. O jaké objemy plynu jde? Východní část Ruska v sobě skýtá kolem 27 % zásob plynu v této zemi. Jde přibližně (včetně šelfů v Severním ledovém a Tichém oceánu) o 29,5 bilionů m3 zemního plynu....

Celý článek zde

Parní turbíny pro solární aplikace

Publikováno: 7.5.2009, Aktualizováno: 29.11.2010 14:24

Solární energie se využívá pro výrobu páry již od počátku 20. století. O rozvoj tohoto odvětví se zasadil vynálezce Frank Shuman, který se podílel na stavbě obřích parabolických solárních kolektorů v egyptském Meadi, 25 km od Káhiry. Každý z pěti kolektorů o šíři 4 a délce 70 m byl vybavený řídicím zařízením, které zajišťovalo změnu orientace kolektorů vůči slunci. Tepelná energie z těchto kolektorů byla použita k výrobě páry, která poháněla řadu...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekIntegrace větrných elektráren do elektrizačních soustav - Příležitost i výzva

Publikováno: 6.5.2009, Aktualizováno: 11.5.2009 19:11

Výroba energie z obnovitelných zdrojů zažívá v posledních letech nejen v České republice, ale i v Evropské unii jako celku bezprecedentní rozmach. Motivem jsou především cíle, které si EU stanovila s cílem minimalizovat vlivy lidské činnosti na životní prostředí a snížit závislost na primárních zdrojích. Do roku 2020 by mělo být z OZE generováno až 20 % elektrické energie, vztaženo k celkové spotřebě EU. Pro Českou republiku byl stanoven závazek ...

Celý článek zde

Zpoplatněný článek„Kogenerace je u nás postavena na spalování uhlí, na Západě je to ale plyn,“

„Kogenerace je u nás postavena na spalování uhlí, na Západě je to ale plyn,“
Publikováno: 5.5.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:58

řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jan Ruml, jednatel RWE Plynoprojekt....

Celý článek zde

České Národní divadlo bude napájet energie slunce

České Národní divadlo bude napájet energie slunce
Publikováno: 21.4.2009, Aktualizováno: 5.5.2009 17:36

V minulých dvou letech byl v Národním divadle realizován soubor investičních a energeticky úsporných opatření v budovách a technologických systémech. Projekt označený jako Energy Performance Contracting (EPC) je vlastně metodou financování, kdy investice jsou spláceny z dosažených úspor....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekVětrná energetika a střety s jinými technologiemi

Publikováno: 5.4.2009, Aktualizováno: 27.5.2009 14:53

Větrné elektrárny (VtE) jsou nepřehlédnutelným fenoménem současné energetiky. Jako první z obnovitelných zdrojů energie se dostaly ze stádia experimentální „alternativní“ technologie do fáze vyspělé průmyslové produkce, umožňující výrobu elektrické energie za téměř konkurenceschopné ceny (Není cílem tohoto článku hodnotit skutečné náklady výroby energie z různých zdrojů. Tato složitá úloha rozhodně zaslouží důslednou analýzu, bohužel ...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekUhlí z velké části nahradí biomasa

Uhlí z velké části nahradí biomasa
Publikováno: 29.3.2009, Aktualizováno: 11.5.2009 20:51

Nahradit výraznou část spalovaného uhlí biomasou je důvodem modernizace fluidního kotle v Elektrárně Hodonín. Pro společnost ČEZ akci realizuje česká dceřiná  společnost rakouského koncernu AE&E Group. Projekt patří mezi pilotní a po jeho odzkoušení bude princip náhrady části uhlí alternativním palivem realizován i na  dalších elektrárnách....

Celý článek zde

Ovlivnění kvality na úrovni základního materiálu šetří peníze provozovateli energetických zařízení

Publikováno: 29.3.2009, Aktualizováno: 16.4.2009 12:08

Výrazná eliminace vzniku vad v průběhu prefabrikace a svařování vybraných ocelových komponent energetických zařízení je výsledkem dlouholetých snah společnosti JINPO PLUS a.s., výrobce a dodavatele potrubních systémů pro energetiku. V konečném důsledku vedou aktivity firmy ke značnému zvýšení životnosti elektrárenských kotlů a nemalým ekonomickým úsporám provozovatele elektrárenského zařízení. „Zvláště v dnešní době, která zřejmě přiměje vš...

Celý článek zde

„České energetice chybí koordinátor zkušebnictví, diagnostiky a poradenství v turbínové částí,'

„České energetice chybí koordinátor zkušebnictví, diagnostiky a poradenství v turbínové částí,'
Publikováno: 26.3.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:58

řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Václav Liška, CSc., jednatel a ředitel společnosti ŠKODA VÝZKUM, s.r.o....

Celý článek zde

Kavitace regulačních ventilů, vyhodnocení poškození

Publikováno: 26.3.2009, Aktualizováno: 5.5.2009 17:22

V typickém průmyslovém provozu jsou stovky procesních regulačních smyček. Většina z těchto obvodů používá jako regulační orgán ventil. Proto je výkonnost systému přímo závislá na provozní spolehlivosti regulačních ventilů. Ve srovnání s ostatními složkami systému, může být škrtící proces v regulačním ventilu předmětem mnoha nepříznivých podmínek. V těchto náročných aplikacích plní regulační ventil stěžejní roli v bezpečné regulaci při vysokých pr...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekVyšlo v časopise EURO: Ekologické požadavky Unie pomáhají renesanci jaderné energetiky

Publikováno: 24.3.2009, Aktualizováno: 27.5.2009 14:54

Koncem loňského roku jsme pro časopis EURO připravili příspěvek: 'Ekologické požadavky Unie pomáhají renesanci jaderné energetiky', který nyní uveřejňujeme i na našich webových stránkách....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekRozbor a doporučení k výstavbě větrných elektráren

Publikováno: 24.3.2009, Aktualizováno: 27.5.2009 14:53

Větrné turbíny se staly ikonou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie OZE. Po schválení garantovaných výkupních cen elektřiny vyráběné z obnovitelných  zdrojů v zákoně č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů ze dne 31. března 2005, začal v ČR velký zájem investorů o jejich výstavbu. Investoři do OZE se soustřeďují z podstatné části do větrných turbín, např. jen ČEZ v násle...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekČeská republika nesplňuje požadavky EU na skládkování odpadu. Řešením je jeho energetické využití

Česká republika nesplňuje požadavky EU na skládkování odpadu. Řešením je jeho energetické využití
Publikováno: 24.3.2009, Aktualizováno: 11.5.2009 20:56

Evropská unie požaduje po členských státech, aby omezily skládkování komunálních, biologicky rozložitelných odpadů, které jsou ukládány na skládkách po celém území EU. Česká republika se současným systémem nakládání s odpady tento závazek neplní. Řešením problému je energetické využívání odpadu....

Celý článek zde

Příloha našeho časopisu o limitech větrné energetiky

Publikováno: 24.3.2009, Aktualizováno: 16.4.2009 17:48

Spolu s aktuálním číslem našeho časopisu vyšla i odborná tématická příloha, která se zaměřuje na klady a zápory větrných elektráren. V příloze najdete tyto články: - Rozbor a doporučení k výstavbě větrných elektráren II - Teorie o průměrném využití větrné energetiky VI - Ekologické hledisko výroby komponent větrné elektrárny VII - Na vině není nevyzpytatelnost větru, ale limity přenosové sítě VIII - Ekonomická hledisk...

Celý článek zde

Editoriál: Všechno zlé, bude (snad) k něčemu dobré

Publikováno: 23.3.2009, Aktualizováno: 10.4.2009 20:55

All for Power 1/2009 - Editorial šéfredaktora......

Celý článek zde

Zpoplatněný článekMirek Topolánek: Dostatek energie = Naše svoboda

Publikováno: 30.1.2009, Aktualizováno: 27.5.2009 14:54

Pod záštitou místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry se počátkem roku 2009 konala v Ostravě konference Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>