Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Vývoz poškozeného paliva z jaderné elektrány Pakš do Ruska

Vývoz poškozeného paliva z jaderné elektrány Pakš do Ruska

Publikováno: 21.8.2014
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Jaderné, Jaderné palivo

 

 

 

Vedení jaderné elektrárny Pakš informovalo o úspěšném transportu paliva, poškozeného v důsledku havárie v roce 2003, do Ruska k dalšímu zpracování. Na tiskové konferenci, která se uskutečnila 14. srpna 2014 přímo na JE Pakš, to oznámil to generální ředitel maďarské jaderné elektrárny István Hamvas.

 

 

 

 

 

 

K havárii došlo 10. dubna 2003 na 2. bloku JE Pakš. Vlivem závady na systému dodávaném a obsluhovaném pracovníky firmy Framatome (nyní Areva) došlo v čistící nádrži mimo reaktor k závažnému poškození 30 palivových článků o celkové hmotnosti 3.750 kg. Jaderná elektrárna Pakš požádala o spolupráci při odstraňování následků havárie ruskou společnost na výrobu jaderného paliva TVEL, se kterou následně uzavřela kontrakt. Ruští specialisté TVEL pak v rekordně krátkém termínu následky havárie odstranili. Přímo v TVEL byla vyvinuta zcela nová technologie likvidace poškozeného paliva a odstranění následků s využitím manipulačních robotů. Společnost dokázala velmi pružně reagovat na požadavky vyvolané havárií, k níž do té doby nikde jinde nedošlo. Provoz druhého bloku JE Pakš byl obnoven v květnu 2004.

V lednu 2007 bylo poškozené palivo vyjmuto z čistící nádrže a po usušení bylo uloženo do hermetického obalu. Palivo bylo od té doby až do jeho transportu do Ruska uloženo v bazénu pro skladování vyhořelého paliva vedle reaktoru.

Další etapa odstranění důsledků havárie spočívala ve výběru odpovídajícího kontejneru pro transport. Úlohou speciálního kontejneru bylo zabránit úniku radiace do okolního prostředí a zajistit chlazení pro prevenci řetězové reakce.

Poškozené palivo bylo v neporušeném stavu dopraveno po železnici ve speciálních kontejnerech do Ruska přes Ukrajinu. Transport byl schválen maďarskými, ruskými, ukrajinskými i evropskými úřady (EU), uskutečnil se v souladu s předpisy a regulemi IAEA. Tato akce se stala příkladem koordinované spolupráce expertů a odpovědných úřadů Ruska, Maďarska, Ukrajiny a mezinárodních agentur.

Generální ředitel energetické společnosti MVM Csaba Baj na tiskové konferenci zdůraznil, že kultura bezpečnosti na JE Pakš může být pro ostatní jaderné elektrárny příkladem. Maďarský státní dozor nad jadernou a radiační bezpečností povolil v roce 2012 prodloužení provozu prvního bloku na JE Pakš o 20 let. V současné době probíhá proces získávání povolení také na prodloužení provozu druhého bloku, a to také o 20 let. Na JE Pakš se zároveň uskutečňují přípravné práce na výstavbu dvou nových bloků s ruskými reaktory VVER.

Průběh havárie:
K havárii došlo 10. dubna 2003 po úspěšném chemickém vyčištění paliva od korozních produktů. Palivové kazety byly ponechány v nádrži, v níž čištění proběhlo, protože kvůli probíhající údržbě vnitřních zařízení reaktoru během plánované odstávky bloku nebyl k dispozici jeřáb a zavážecí stroj. Protože nebyly dostatečné chlazené, soubory se začaly přehřívat.

Téměř šest hodin po ukončení chemického čištění byla zjištěna rostoucí úroveň radiace na reaktorovém sále, která za další hodinu a půl narostla natolik, že personál musel být evakuován. Mimořádné setkání pracovní komise rozhodlo o otevření uzávěru čistící nádrže, aby bylo možno provést vizuální kontrolu paliva a mohly být izolovány netěsné palivové soubory.

Po odemčení zámků uzávěru byl zaznamenán další prudký růst radiace a během otevírání došlo k poškození hydraulického zvedacího zařízení. Otevřít uzávěr se podařilo až po šesti dnech a videokamera použitá k vizuální kontrole paliva ukázala, že situace je horší, než personál očekával.

Většina palivových souborů byla značně deformována a několik palivových proutků mělo otevřené pokrytí. Kvůli přímému kontaktu jaderného paliva s chladicí vodou bylo nutné její vyčištění a dekontaminace. Před obnovením provozu reaktoru musela být provedena jeho důkladná kontrola. Rovněž bylo nutné zkontrolovat zařízení primárního okruhu.

 

 

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Evropská komise schválila systém udílení státních zakázek v projektu JE Paks 2Evropská komise schválila systém udílení státních zakázek v projektu JE Paks 2 (79x)
János Lázár, maďarský šéf úřadu vlády, 17. 11. 2016 oznámil, že Evropská komise dokončila řízení ve věci předpokládaného...
Energetici zvolili nejlepším fyzikářem pedagoga z Českých Budějovic. Získal titul ČEZ Ámos a exkurzi pro celou svou tříduEnergetici zvolili nejlepším fyzikářem pedagoga z Českých Budějovic. Získal titul ČEZ Ámos a exkurzi pro celou svou třídu (71x)
O tomto víkendu byla v Praze završena anketa Zlatý Ámos 2014, která již dvacet let volí a oceňuje nejoblíbenější pedagog...
Reaktor AP1000™ od Westinghouse zaručuje bezpečnost a přináší úspory (66x)
Všude ve světě dochází k renesanci jaderné energetiky a reaktor typu AP1000™ (dále AP1000) od firmy Westinghouse s...