Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    „Výstavba zdvojeného vedení v délce 100 kilometrů se v české energetice nerealizuje často,“

„Výstavba zdvojeného vedení v délce 100 kilometrů se v české energetice nerealizuje často,“

Publikováno: 13.4.2017
Rubrika: Rozvody energií, Rozhovory

uvedl v rozhovoru pro All for Power Zdeněk Židek, generální ředitel společnosti OMEXOM GA Energo. S ním jsme se bavili o vedení V410/419 Výškov - Čechy Střed.

Pane řediteli, jak významná pro vaši firmu byla účast na výstavbě zdvojeného vedení Výškov - Čechy Střed?
Jedná se o významný projekt jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska investovaného objemu prostředků. Výstavba zdvojeného vedení v délce 100 kilometrů se v české energetice nerealizuje často. V podstatě se dá říct, že od doby výstavby neboli vzniku české přenosové soustavy v 50. letech minulého století, došlo k podobné akci jen několikrát.

Investičně se pak jedná o historicky největší zakázku do rozvoje soustavy, přesněji do její modernizace. K tomu se ještě přidává fakt, že vedení je jedním z nejexponovanějších profilů, vzhledem k přenosům výkonů, které v České republice směřují ze západu na východ.

Úspěch ve výběrovém řízení na takovou zakázku je tedy pro každou firmu velká prestiž, ale zároveň i obrovský závazek. Každá etapa akce je pečlivě sledována a posuzována podle přísných hledisek a jsou kladeny nejvyšší nároky na kvalitu.

Linka prochází Ústeckým a Středočeským krajem. Jak byste tento úsek charakterizoval?
Rozmístění vedení, velmi zjednodušeně řečeno, odpovídá především požadavku na propojení místa výroby s místem spotřeby. Vedení vychází z transformovny Výškov, která v podstatě vyvádí výkon z elektrárny Počerady. Vedení V410, dnes už zdvojené V410/419, vede část tohoto výkonu do Středních Čech, kde je jím zásobena část tohoto regionu a část Prahy.

Sama trasa vedení byla už při výstavbě jednoduchého vedení volena optimálně, proto mohla být až na výjimky ponechána. Taková výjimka byla například u obce Odolena Voda. Během let došlo k výrazným změnám v osídlení krajiny v blízkosti vedení. Navíc v minulosti byly některé normy příliš benevolentní a nepočítaly s takovým rozvojem zástavby. Nastala proto situace, že vedení přímo procházelo touto obcí. Investor ale vyšel obyvatelům vstříc a vedení bylo vymístěno mimo obec.

Trasa v podstatě kopíruje koridor původního vedení V410, které bylo přestavěno na dvojité. Dá se z pohledu dodavatele stavby říci, že zdvojení je snadnější než výstavba zcela nové linky či odklony?
Z pohledu čistě stavebního nebo montážního, chcete-li, je to v podstatě stejné. U zdvojení vedení, konkrétně v tomto případě, došlo k demontáži původní jednoduché linky, která už nevyhovovala technicky, a v její trase bylo vystavěno vedení dvojité. Rovněž část projektové přípravy, na které jsme se podíleli, je co do náročnosti v podstatě shodná, jako kdyby se projektovala linka na zelené louce. Pro dodavatele stavby v tom ohledu tedy rozdíl prakticky není.

Stavba se začala připravovat v roce 2007, samotná realizace pak proběhla v letech 2013 - 2016. Jste do procesu nějak zapojeni již od toho roku 2007, resp. ve které fázi do toho vstupujete? 
Před samotnou realizací jsme se podíleli také na projektové přípravě, dodávali jsme dvě třetiny dokumentace pro provádění stavby. Výstavbu dvojitého vedení jsme zajišťovali v dodavatelském konsorciu, přičemž naše společnost byla lídrem.

Rozsah vašich služeb je velmi široký… O který směr byste jej chtěli rozšířit nebo jste nedávno rozšířili? 
Do portfolia jsme nejnověji zařadili aktivity v oblasti Smart City. Snažíme se jednak o zvýšení informovanosti obcí a podnikatelských subjektů, stali jsme se členem uskupení Czech Smart City Cluster, které obě skupiny propojuje. Do nabídky činností jsme v tomto segmentu v první fázi uvedli instalace veřejného LED osvětlení koncipované na úspory elektrické energie, budování tzv. chytrého parkování, což je efektivní řízení provozu parkovacích ploch, instalaci fotovoltaických elektráren se systémem akumulace energie pro saturaci vlastní spotřeby a výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily.

Patříte do skupiny Omexom… Jak těžíte z tohoto zapojení a jak spolu jednotlivé firmy spolupracují, například na výměně zkušeností?
Od spojení se značkou Omexom jsme očekávali předně zmíněnou výměnu zkušeností a rozšíření zahraničních příležitostí. V obou těchto bodech spolupráce se značkou naše očekávání předčila. Aktivně se podílíme na řadě zahraničních projektů na výstavbu či modernizaci rozvoden a transformoven. Ve většině případů se jedná o rozsáhlé investiční celky s realizací v horizontu několika let. A naše nejnovější zahraničí zakázka je z oblasti nn, vn, kdy v Rotterdamu připravujeme rozvodné kontejnery pro metro. Jedná se o zařízení na úrovni průmyslových rozvaděčů. Máme tedy nejen možnost konzultací se světovými špičkami v oboru, ale rovněž se přímo zapojit. 

Na jaké akci nyní pracujete nebo se připravujete?
Dokončili jsme například poslední etapu významné zakázky na výměnu optického ovíjeného lana za kombinované zemní lano. Zakázka zahrnuje vedení V475/476 a V414 ve Středočeském kraji. Investorem akce je společnost ČEPS.

Po Novém roce nás čeká například jedna poměrně specifická záležitost. Dojde k úpravě vedení 110 kV, které prochází silně průmyslovou lokalitou v Ostravě. Stěžejní částí prací je výstavba osmi nových stožárů včetně základů. Pět z nich bude nově umístěno, tři budou v místech současných podpěrných bodů. Výjimečnost zakázky spočívá v náročnosti lokality, ve které budou práce probíhat. Nejen že se jedná o oblast s hustou průmyslovou zástavbou, nachází se zde rozsáhlá podzemní síť infrastruktury včetně dnes už nepoužívaných důlních šachet.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Zdeněk ŽidekMontáž ocelových konstrukcíNetradiční pohled na montáž stožáruRealizace povrchové ochrany jednoho ze stožáruVedení vychází z transformovny Výškov, která v podstatě vyvádí výkon z elektrárny Počerady – ilustrační fotoKaždá etapa akce byla pečlivě sledována a posuzována podle přísných hledisek a jsou kladeny nejvyšší nároky na kvalitu – ilustrační foto

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (141x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (58x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (47x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...