Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Plynové    Výstavba paroplynu v Počeradech běží na plné obrátky

Výstavba paroplynu v Počeradech běží na plné obrátky

Publikováno: 23.12.2011, Aktualizováno: 27.12.2011 08:56
Rubrika: Plynové

Poměrně rychlým tempem roste nový paroplynový cyklus v Elektrárně Počerady. Zatímco koncem března se zde teprve slavnostně poklepávalo na základní kámen, dnes je již dokončen základ parní turbíny. Kompletně usazena v betonové desce turbostolice by měla být koncem léta 2013. Jak za Skupinu ČEZ uvedl Jiří Šinágl, vedoucí projektového týmu paroplynového cyklu Počerady, stavbě zatím přálo a stále přeje počasí, proto všechny zemní práce v průběhu dubna až června probíhaly poměrně rychle a nyní se už jen staví a již probíhají i některé montážní práce.

Konstrukce strojovny i dva komíny již stojí

Paroplynová elektrárna roste do své konečné podoby doslova jako houby po dešti. Koncem července byly například dokončeny základy pro spalinové výměníky a další betonáže probíhají. Do výše je hnána betonová chladicí věž o průměru 96 metrů a konečné výšce 129 metrů. Ve výstavbě je i budova zapouzdření rozvodny a plynová přípojka směrem k elektrárně od 1,5 kilometru vzdáleného tranzitního plynovodu. Probíhají například i výstavby portálu pro vyvedení výkonu z paroplynu a betonového kanálu pro kabely zvlášť vysokého napětí 400 kV. Kanál od blokových transformátorů až k zapouzdřené rozvodně je již dokončen. Staví se i nový čiřič, z něhož se bude doplňovat chladící voda.

„Už je vybetonována celá základová deska turbostolice, byly rovněž dokončeny 42 metrů dlouhé základy pro obě plynové turbíny a jejich generátory. U hlavního výrobního bloku jsou hotovy budovy strojovny parní turbíny i plynových turbin, a dokončuje se jejich opláštění. Před dokončením výstroje jsou již v létě postavené oba železobetonové skelety 110 metrů vysokých komínů,“ přibližuje některé práce Jiří Šinágl. Podle něj je počítáno i s tím, že do konce roku budou zastřešeny a zatepleny všechny pro budoucí provoz rozhodující budovy, v nichž pak i vzhledem k případným nepříznivým povětrnostním podmínkám bude možno pokračovat s montáží strojního zařízení.

Tři obří náklady dorazily v pohodě

Prakticky bez problému absolvovaly na přelomu září a října svou trasu tři konvoje s generátory a turbínami, které byly na podvalníky s tahači přeloženy z lodí v lovosickém přístavu. Jako první byl vypraven generátor pro parní turbínu. Jeho třídenní cesta po souši z Lovosic do Počerad byla jakýmsi prubířským kamenem pro další dva obří náklady, obnášející vždy generátor s plynovou turbínou. Jednalo se přitom o největší a nejtěžší nadměrné náklady, které kdy po silnicích protínajících České středohoří jely. „Generátor má hmotnost 318 a turbína 306 tun, k tomu musíte připočíst i hmotnosti všech vozidel. Včetně těch doprovodných měla kolona na délku téměř sto metrů,“ poznamenal Jiří Šinágl.

Nové technologie pro parní turbínu

V Počeradech je tak již většina strojních komponentů kombinovaného cyklu, který se bude skládat ze dvou plynových turbín (každá o výkonu 284 MW) a jedné parní turbíny o výkonu 270 MW. „Konkrétně parní turbína bude mít po své kompletaci jeden kombinovaný vysokotlaký a středotlaký díl a jeden dvouproudý nízkotlaký díl. U něj přistoupila Škoda Power ke dvěma zásadním inovacím. Nová technologie spočívá v tom, že rotor nízkotlakého dílu turbiny není kovaný, ale svařovaný. Další prvotní modifikací je velikost a typ lopatek poslední řady nízkotlakého rotoru, které jsou dlouhé 1,22 metru a vůbec poprvé osazeny nakovanými zámky,“ dodal k novým technologiím dodavatele Jiří Šinágl.

Vnější plynovod má délku 1.500 metrů

Koncem srpna byla také dodavateli předáno staveniště budoucí přípojky plynu. Následně byly zahájeny zemní práce na obou stranách plotu Elektrárny Počerady. Plynovod přitom povede přes pozemky jak v majetku ČEZ, tak i jiných vlastníků, s nimiž jsou ovšem vyřešeny všechny legislativní náležitosti.

„Vně elektrárny bude mít ocelové izolované potrubí délku zhruba 1 500 metrů. Prakticky ihned bylo svařováno a připraveno k uložení do výkopu..Pro zajištění čištění bude vnější plynová přípojka osazena vstupní komorou. Výstupní komora pak bude u regulační stanice v areálu elektrárny. Zde se začalo i se stavbami pracemi na patkách potrubního mostu, po kterém plynovod povede od regulační stanice ke stanici předehřevu a jemné filtrace. Obě stanice jsou již rozestavěny a ve finále z nich povedou dva plynovody z nerezového potrubí až k jednotlivým plynovým turbínám,“ říká dále Jiří Šinágl.

Opatření proti hluku i velké vodě

Součástí výstavby paroplynového cyklu je i realizace protihlukových opatření. Ty probíhaly v koordinaci s plánovanou odstávkou stávajících hnědouhelných bloků č. 2,3 a 4. jednalo se zejména o výměnu chladicích ventilátorů u stávajících transformátorů spolu s realizací protihlukové stěny před nimi. Proběhlo i odhlučnění chladicích věží. „Připravujeme rovněž hrázkování Počeradského potoka, zídky, náspy a valy budou dosahovat výšky 80 až 100 centimetrů. Výška je vypočítaná na stoletou vodu. V případě rozvodnění potoka tak budeme chránit nový zdroj i stávající bloky před velkou vodou. Je to možná podivné, ale jinak klidný potůček by mohl zaplavit elektrárnu až do výšky jednoho metru,“ vysvětlil Jiří Šinágl pro někoho neobvyklé opatření.

Závěrečné resumé

Výstavba první paroplynové elektrárny ČEZ o výkonu 880 M v areálu elektrárny Počerady začala 25. března 2011 slavnostním poklepáním na základní kámen. Generálním dodavatelem stavby je Škoda Praha Invest. Plynové turbíny jsou od firmy Siemens, spalinový kotel s příslušenstvím od SES Tlmače a parní turbína od Škoda Power. Stavební část má na starosti Metrostav Praha. Dodavatelem plynu bude RWE.  V nové elektrárně bude pracovat 26 zaměstnanců. Jejich skupina bude vytvořena kombinací nového náboru a převodem ze stávající elektrárny, za které však budou doplňováni a nabíráni noví zaměstnanci. „Ještě před zahájení vlastní stavby proběhly přípravné práce. Mezi ně lze započítat opravu 40 let starého přivaděče surové vody z řeky Ohře pro Elektrárnu Počerady, jehož další životnost bude vyhovovat i novému paroplynovému zdroji. Proběhla rekonstrukce budovy služeb a byla navýšena kapacita biologické čističky odpadních vod,“ uzavřel Jiří Šinágl. Přesné celkové náklady na výstavbu paroplynového cyklu budou známy až po ukončení projektu s přihlédnutím na eliminaci veškerých identifikovaných rizik projektu a zhodnocení finálních investičních nákladů na straně investora. Předběžná cena byla zatím vyčíslena na zhruba 17 miliard korun. Zkušební provoz by měl nový paroplyn zahájit ve druhém pololetí roku 2013.

Foto ze staveniště:

 Stavba 129 metrů vysoké chladicí věže pokračuje rychlým tempem

 Součástí výstavby paroplynového cyklu je i vybudování protihlukových opatření, například i kolem stávajících chladicích věží

 Pohled na výstavbu umístění budoucích blokových transformátorů

 Realizace opláštění strojovny

 Pohled skrz kovovou konstrukci do budoucího prostoru plynových turbin

 Pohled na dva komíny spalinové kotle a strojovny budoucího paroplynového cyklu v Počeradech

 Noční pohled na rozestavěnou chladicí věž přes skládku uhlí

 Večerní pohled na stavbu paroplynového cyklu

 Noční pohled na stavbu chladicí věže a střechu budoucí strojovny

Skelety strojovny a kotelny před závěrečným opláštěním

 Betonování základů pro plynovou turbinu a generátor

Výstavba chladicí věže začíná

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Nemám nic proti operativě a komunikaci, ba naopak, ale v rámci velkých energetických projektů musí být na prvním místě především systémové řešení,“„Nemám nic proti operativě a komunikaci, ba naopak, ale v rámci velkých energetických projektů musí být na prvním místě především systémové řešení,“ (20x)
řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jan Vybulka, šéf výstavby nového paroplynového cyklu 840 MWe v Elektrárn...
Gazprom loni zvýšil vývoz do Německa na nový rekord (15x)
(ČTK) - Ruská plynárenská společnost Gazprom zvýšila loni vývoz zemního plynu do Německa o deset procent na nový rekord ...
Obrázek nenalazen ...Obě paroplynové turbíny již vyrobily první dodávky elektrické energie do sítě (14x)
Do další fáze pokročila po prvním zkušebním zapálení obou paroplynových turbín výstavba paroplynového cyklu Skupiny ČEZ ...