Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    V loňském roce vložila Pražská energetika do rozvoje energetické sítě přes 1, 7 miliardy korun

V loňském roce vložila Pražská energetika do rozvoje energetické sítě přes 1, 7 miliardy korun

Publikováno: 18.6.2009
Rubrika: Rozvody energií

Přes počínající dopady ekonomické krize se v roce 2008 dařilo Skupině PRE získávat nové zákazníky, počet odběrných míst oproti předchozímu roku vzrostl o necelých osm tisíc. Do obnovy a rozvoje energetických sítí PRE investovala přes 1, 7 miliardy korun, společnost tak posílila rozvodné sítě v mnoha rozvíjejících se oblastech Hlavního města Prahy. Výsledky činnosti PRE za rok 2008 či poskytnutí darů na příští rok ve výši deseti milionů korun schválili akcionáři firmy na dnešní valné hromadě.

„Praha se neustále rozvíjí a roste také spotřeba elektrické energie. Je tedy zapotřebí síť průběžně rekonstruovat a doplňovat. Preventivní obnovou zajišťujeme Pražanům plynulé dodávky elektřiny, zvyšujeme spolehlivost distribuční soustavy a významně snižujeme její poruchovost, která je navíc často zaviněná cizími stavebními zásahy,“ uvedl Petr Hulinský, předseda dozorčí rady PRE a dodal: „V loňském roce jsme do obnovy, rozvoje a oprav energetické sítě vložili 1 766 milionů korun. Z nejvýznamnějších akcí mohu zmínit výstavbu nové vysokonapěťové rozvodny na Pankráci či zprovoznění kabelovodu pod Vltavou, který posílil napájení rychle se rozvíjejícího Smíchova.“ Spolehlivou distribuci elektřiny z předacích míst soustavy do odběrných míst jednotlivých zákazníků již třetím rokem zajišťovala nejvýznamnější dceřiná společnost PREdistribuce, a. s. (PREdi). Ta je zodpovědná nejen za provoz sítí, ale právě i za jejich rozvoj a obnovu.
 

Hlavními předměty podnikání Skupiny PRE byl nákup a prodej elektřiny.
Rok 2008 poznamenal pokles tempa růstu české ekonomiky v druhé polovině roku. I přes dopady počínající hospodářské krize nedošlo k propadu dodávky elektřiny našim zákazníkům. Naopak se nám podařilo získávat klienty nové. Celkový počet odběrných míst, do kterých jsme dodávali elektřinu, dosáhl koncem roku hodnoty 729 653,“ sdělil generální ředitel PRE Drahomír Ruta. Z celkového množství elektřiny opatřené na velkoobchodních trzích ve výši 6,8 TWh pak PRE nakoupila zhruba čtyřicet procent elektrické energie od nezávislých výrobců. Podíl dodávky ČEZ klesl na 8%, což je dáno především nárůstem objemu elektřiny opatřené na Energetické burze Praha (PXE). Podíl elektřiny nakoupené z obnovitelných zdrojů činil 1,4%. Prodej elektřiny patří mezi klíčové procesy ve společnosti, jenž ovlivňuje její budoucí ekonomický úspěch. U zákazníků mimo Prahu stoupl prodej elektřiny o 9,8 procent. Oblast velkoodběru, kde se nejvýrazněji projevuje konkurence, představovala více než 56 procent celkového prodeje, a vzrostla tak o 4,3 procenta.
Společnost připravila v loňském roce celou řadu nových produktů a soustředila se na zkvalitňování nabízených služeb. „Naší snahou je i nadále přechod od fyzické obsluhy zákazníků k elektronické či telefonické. Stále přibývá odběratelů, kteří dávají přednost co nejjednoduššímu a nejrychlejšímu způsobu vyřízení svých záležitostí. S ohledem na hospodářskou krizi jsme pro klienty připravili nové tarify, které jim dávají možnost ovlivnit svoje výdaje za elektřinu,“ poznamenal Drahomír Ruta.
PRE každým rokem také poskytuje finanční dary, které pomáhají především ve zdravotnictví, školství a v oblasti péče o dítě. V loňském roce poskytla na tyto účely necelé dva miliony korun. „Nejvíce finančních prostředků jsme věnovali Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, a sice na nákup zařízení pro nosní chirurgii a na léčbu popálených pacientů. Pomohli jsme také Nadačnímu fondu Pomocná ruka, Nemocnici Na Homolce či například Vysoké škole tělesné výchovy a sportu,“ informoval Petr Hulinský. Valná hromada dnes kromě výsledků činnosti schválila také výši poskytovaných darů pro rok 2010. Jejich výše vzrostla na deset milionů korun.

Skupina PRE se sestává z mateřské společnosti Pražská energetika, a. s., a tří dceřiných společností, z nichž nejvýznamnější je PREdistribuce, a. s. Společnost Pražská energetika, a. s., včetně právních předchůdců existuje již 112 let. Akciovou společností v dnešní podobě se stala v roce 1994. V roce 2008 došlo k určité změně ve složení akcionářů společnosti. Český stát zastoupený Ministerstvem práce a sociálních věcí svůj podíl ve firmě 14,19 % prodal dvěma nejvýznamnějším akcionářům firmy, společnostem - PRE Holding a. s., a Honor Invest, a. s. Ke konci roku 2008 podíl majoritního vlastníka společnosti Pražská energetika Holding, a. s., jejímiž akcionáři jsou Hlavní město Praha s 51 % a EnBW AG se 49 %, činil 57,87 %. Podíl druhého největšího vlastníka se zvýšil na 41,10 %. Pražská energetika Holding a. s., a Honor Invest, a. s., jednají od prosince 2005 ve shodě.
Struktura orgánů společnosti se v roce 2008 nezměnila.


Skupina Pražská energetika(PRE),
je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je PRE významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. S postupným otevíráním trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům odběratelů. Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny. Další informace naleznete na
www.pre.cz  

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (495x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Technodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMSTechnodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMS (48x)
Obchodními partnery a zákazníky společnosti Technodat je řada významných firem z oblasti energetiky, průmyslové automati...